เพราะเธอทุกอย่าง

All posts tagged เพราะเธอทุกอย่าง

Title: เพราะเธอทุกอย่าง / Pror Tur Took Yahng (Everything’s Because of You)
English Title: “You Made Me This Way”
Artist: Hers
Album: [Single]
Year: 2020

ก่อนรอยยิ้มจะจางหาย
Gaun roy yim ja jahng hai
Before my smile faded away
ก่อนได้ซึ้งถึงความเดียวดาย
Gaun dai seung teung kwahm diao dai
Before I was affected by loneliness
ก่อนที่ใจฉันจะหมดแรง
Gaun tee jai chun ja mot raeng
Before my heart ran out of strength

เคยมีคนอยู่ข้างกาย
Koey mee kon yoo kahng gai
I used to have someone beside me
บอกกับฉันว่ารักมากมาย
Bauk gup chun wah ruk mahk mai
Telling me they loved me so much
แต่สุดท้าย
Dtae soot tai
But in the end

(*) (ต้องเจ็บเพราะเธอ)
(Dtaung jep pror tur)
(I had to hurt because of you)
เพราะเธอ คนเดียว ทุกอย่าง
Pror tur kon diao took yahng
Everything is all because of you
เข้ามาทำให้รักแล้วก็ไป
Kao mah tum hai ruk laeo gor bpai
Showing up, making me love you, then leaving
(คำพูดของเธอ)
(Kum poot kaung tur)
(Your words)
ทุกคำ ไม่จริง สักอย่าง
Took kum mai jing suk yahng
Not a single word was true
แค่คำหวานให้ฉันได้ตายใจ
Kae kum wahn hai chun dai dtai jai
They were just sweet words to make me fall for you
(อ่อนแอเพราะเธอ)
(Aun ae pror tur)
(I’m weak because of you)
ทุกวันจมกับน้ำตา
Took wun jom gup num dtah
Every day, I sink in my tears
ลืมว่าเคยยิ้มยังไง
Leum wah koey yim yung ngai
I’ve forgotten how I ever smiled
(ทั้งหมดเพราะเธอ)
(Tung mot pror tur)
(It’s all because of you)
เพราะเธอ เพราะเธอ ทุกอย่าง
Pror tur pror tur took yahng
Because of you, because of you, everything
ที่ทำให้ฉันเป็นแบบนี้ ได้ยินไหม
Tee tum hai chun bpen baep nee dai yin mai
That made me like this, do you hear?

ตื่นขึ้นมาจากความฝัน
Dteun keun mah jahk kwahm fun
I woke up from a dream
เพื่อมารู้ว่าความเป็นจริง
Peua mah roo wah kwahm bpen jing
To learn that in reality
คำว่ารักไม่มีความหมาย
Kum wah ruk mai mee kwahm mai
Love is meaningless

เคยมีเธออยู่ข้างกาย
Koey mee tur yoo kahng gai
I used to have you by my side
บอกกับฉันว่ารักมากมาย
Bauk gup chun wah ruk mahk mai
Telling me you loved me so much
แต่สุดท้าย
Dtae soot tai
But in the end

(*)

หรือเธอไม่เคยรู้เลย ใช้ชีวิตตามที่เคย
Reu tur mai koey roo loey chai cheewit dtahm tee koey
Did you never know? You just lived your life as usual
แค่เบื่อก็ทิ้งเอาไว้ที่ตรงนั้น
Kae beua gor ting ao wai tee dtrong nun
You just got bored and dumped me right there
ที่ตรงนี้ เหลือใครคนหนึ่งกลางทาง
Tee dtrong nee leua krai kon neung glahng tahng
Right here there’s someone left in the middle of the road
ไม่อาจจะใช้ชีวิต เดินก้าวต่อไป
Mai aht ja chai cheewit dern gao dtor bpai
I can’t move on with my life
ไม่เหลืออะไรในวันนี้
Mai leua arai nai wun nee
I don’t have anything left today

(*,*)

   

เนื้อร้อง: นิภัทร์ กำจรปรีชา
ทำนอง: นิภัทร์ กำจรปรีชา
เรียบเรียง: นิภัทร์ กำจรปรีชา
โปรดิวเซอร์เพลง: นิภัทร์ กำจรปรีชา