เพราะเธอคนเดียว

All posts tagged เพราะเธอคนเดียว

Title: เพราะเธอคนเดียว / Pror Tur Kon Diao (Because of You Alone)
Artist: Nantida Kaewbuasai (นันทิดา แก้วบัวสาย)
Album: ’17
Year: 2017

จากคนที่มันไม่เหลืออะไร อยู่ไปอย่างคนไร้ค่า
Jahk kon tee mun mai leua arai yoo bpai yahng kon rai kah
From a person who didn’t have anything left, living like someone worthless
ชีวิตมีเพียงแค่รอเวลา หลับตาลืมลืมมันไป
Cheewit mee piang kae ror welah lup dtah leum leum mun bpai
My life had only time to wait, closing my eyes and forgetting, forgetting it all
เพื่อลืมบางคนที่ทำให้เจ็บ ให้จำแต่ความทุกข์ใจ
Peua leum bahng kon tee tum hai jep hai jum dtae kwahm took jai
To forget that someone who hurt me, making me remember only suffering
ไม่รู้จะคิด จะหวังอะไร จนวันที่ได้เจอเธอ
Mai roo ja kit ja wung arai jon wun tee dai jur tur
I didn’t know what to think or to hope for until the day I met you

(*) เธอทำให้ฉันได้มองเห็น ดอกไม้ที่บานในใจอีกครั้ง
Tur tum hai chund ai maung hen dauk mai tee bahn nai jai eek krung
You made me able to see the flowers bloom in my heart again
เธอทำให้คำว่ารักมันยิ่งใหญ่ และสวยงาม
Tur tum hai kumw ah ruk mun ying yai lae suay ngahm
You made love great and beautiful

(**) เพราะเธอ เพราะเธอคนเดียว
Pror tur pror tur kon diao
Because of you, because of you alone
เธอทำให้ฉันได้รู้ว่ายังมีค่า และยังมีหัวใจ
Tur tum hai chun dai roo wah yung mee kah lae yung mee hua jai
You made me know I still had value and still had a heart
รักเธอ รักเธอ อยากให้เธอโปรดจำไว้
Ruk tur ruk tur yahk hai tur bproht jum wai
I love you, I love you, I want you to please remember that
คงไม่มีอะไร ดีเท่าการกระทำ ดีเท่าคำว่ารักเธอ
Kong mai mee arai dee tao gahn gratum dee tao kum wah ruk tur
Nothing is as good as your actions or as good as your love
(คงไม่มีคำใด ดีเท่าการกระทำ ดีเท่าคำว่ารักเธอ)
(Kong mai mee kum dai dee tao gahn gratum dee tao kum wah ruk tur)
(There’s no words as good as your actions, as good as your love)

ในคืนที่มีฝนเทกระหน่ำ บนทางที่ดูมืดหม่น
Nai keun tee mee fon ay granum bon tahng tee doo meut mon
During the nights the rain pours down on the gloomy streets
แต่แล้วก็เหมือนมีใครบางคน จับมือเดินจูงกันไป
Dtae laeo gor meuan mee krai bahng kon jup meu dern joong gun bpai
Now it’s like there’s someone holding my hand and walking with me
กอดฉันในยามที่หนาวสั่น บอกฉันว่าอย่าร้องไห้
Gaut chun nai yahm tee nao sun bauk chunw ah yah raung hai
Hugging me when I’m cold, telling me not to cry
พายุจะร้ายจะแรงยังไง อุ่นใจแค่ได้กุมมือ
Pahyoo ja rai ja raeng yung ngai oon jai kae dai goom meu
However harsh the storm is, my heart is warm just being able to hold your hand

(*,**)

   

คำร้อง กมลศักดิ์ สุนทานนท์, ปิติ ลิ้มเจริญ
ทำนอง/ เรียบเรียง ธนา ลวสุต