เป็นอดีต

All posts tagged เป็นอดีต

Title: เป็นอดีต / Bpen Adeet (It’s the Past)
English Title: “Pass”
Artist: Mean
Album: [Single]
Year: 2018

เธอเคยเป็นทุกอย่างของฉัน
Tur koey bpen took yahng kaung chun
You used to be my everything
เธอเคยเป็นทุกวันของฉัน
Tur koeybpen took wun kaung chun
You used to be my every day
เธอเคยเป็นทุกความสุข เป็นทุกเรื่องดีๆ
Tur koey bpen took kwahm sook bpen took
You used to be my every happiness, my every good thing

เธอเคยเป็นคนที่กอดฉัน
Tur koey bpen kon tee gaut chun
You used to be the person who hugged me
ในเวลาที่มันโหดร้าย
Nai welah tee mun hoht rai
During the bad times
เธอเคยเป็นทุกๆ สิ่ง ที่ฉันนั้นเคยมี
Tur koey bpen took took sing tee chun nun koey mee
You used to be everything that I ever had

(*) แต่เคยเป็นอะไรในตอนนี้ไม่สำคัญ
Dtae koey bpen arai nai dtaun nee mai sumkun
But whatever you used to be isn’t important now
เมื่อเธอไม่มีวันจะกลับมา
Meua tur mai mee wun ja glup mah
When you’ll never come back

(**) เธอเป็นอดีตไปแล้ว เข้าใจบ้างไหม
Tur bpen adeet bpai laeo kao jai bahng mai
You’re already the past, understand?
ทุกอย่างมันจบไปแล้ว ฉันควรเริ่มใหม่
Took yahng mun jop bpai laeo chun kuan rerm mai
Everything is over, I should start over
แต่ว่าภาพของเธอ มันยังไม่หายไป
dtae wah pahp kaung tur mun yung mai hai bpai
But your image still hasn’t disappeared
จะทำอย่างไรก็ยังไม่ลืมเธอสักที
Ja tum yahng rai gor yung mai leum tur suk tee
Whatever I do, I still haven’t forgotten you
เธอเป็นอดีตไปแล้ว ฉันเองก็รู้
Tur bpen adeet bpai laeo chun eng gor roo
You’re already the past, I know this
ติดอยู่แค่ใจมันคิดถึงวันที่ดี
Dtit yoo kae jai mun kit teung wun tee dee
I’m stuck just because my heart still misses the good days
มันคงมีสักวัน ที่ลืมได้สักที
Maun kong mee suk wun tee leum dai suk tee
There will probably be some day that I’ll finally be able to forget
ก็ได้แต่หวังให้ความเจ็บปวดในวันนี้
Gor dai dtae wung hai kwahm jep bpuat nai wun nee
I can only hope that the pain today
กลายเป็นอดีตไป
Glai bpen adeet bpai
Will become the past

เธอกลายเป็นแค่เพียงความหลัง
Tur glai bpen kae piang kwahm lung
You’ve just become the past
เป็นเหมือนฝันที่มันจบไป
Bpen meuan fun tee mun jop bpai
You’re like a dream that has ended
เธอกลายเป็นแค่อดีต ที่ฉันจำฝังใจ
Tur glai bpen kae adeet tee chun jum fung jai
You’ve just become the past that I remember in my heart

(*,**)

&nbsp  

Lyrics : Vorapat Vongsukont
Compose : Vorapat Vongsukont, Piyapong Lekprayoon, Pawee Prechaverakul
Music Video : LEGEND
Executive Director : Boyd Kosiyabong, Thep-ard Kawin-anun
Executive Producer : Sutee Sangsareechon

   

A nice, sad, easy-listening song from the band~ The music video is really visually interesting. I like the mix of aerial shots, upward angle, and straight-on shots, mixing scenes of the band in with the storyline. Another thumbs up for them 🙂