เปลี่ยน

All posts tagged เปลี่ยน

Title: เปลี่ยน / Bplian (Change)
Artist: Saran & the Whiskey Heat
Album: [Single]
Year: 2016

ก็พอรู้ตัวที่เราเจอกัน ไม่เรียกว่าความรัก
Gor por roo dtua tee rao jur gun mai ruak wah kwahm ruk
I’ve just realized that what we found wouldn’t be called love
แค่คนสองคนที่มันอ่อนไหว ในวันที่มันเหงาใจ
Kae kon saung kon tee mun aun wai nai wun tee mun ngao jai
Just two people who were weak during a lonely day
และฉันผิดเองที่ฉันแอบเผลอใจไป
Lae chun pit eng tee chun aep plur jai bpai
And I was wrong for secretly being careless
ทำตัวเหมือนคนที่อ่อนแอ อยากฉุดดึงรั้งเธอ
Tum dtua meuan kon tee aun ae yahk choot deung rung tur
And acting like a weak person, wanting to pull you back

(*) ก็ทั้งรู้ว่าเธอมีใครอยู่เต็มหัวใจ ยังห้ามตัวเองไม่อยู่
Gor tung roo wah tur mee krai yoo dtem hua jai yung hahm dtua eng mai yoo
Even though I know you have someone filling your heart, I still can’t forbid myself
รู้ตัวคือมันรักเธอ
Roo dtua keu mun ruk tur
I realize that I love you

(**) ขอสักวิธีจะเปลี่ยนใจเธอ
Kor suk witee ja bplian jai tur
I want a way to change your mind
ให้เธอจะไม่เลือกเขา
Hai tur ja mai leuak kao
To make you not choose him
ไม่ทิ้งให้เราต้องจบกันไป
Mai ting hai rao dtaung jop gun bpai
And not dump me, making us have to end
และเธอต้องลืมทุกอย่าง
Lae tur dtaung leum took yahng
And for you to forget everything
ไม่มีสักทางจะเปลี่ยนใจเธอ
Mai mee suk tahng ja bplian jai tur
There’s no way to change your mind
เมื่อไม่ใช่ความรัก มันไม่มีเหตุผล
Meua mai chai kwahm ruk mun mai mee het pon
When it’s not love, there’s no reason
ที่เธอจะแคร์
Tee tur ja care
That you would care about

จะมีสักเสี้ยววินาทีไหม ที่เธอคิดถึงฉัน
Ja mee suk siao winahtee mai tee tur kit teung chun
Is there ever a fraction of a moment when you think of me?
จะมีสักทางที่เธอเปิดใจ ให้ฉันได้เดินเข้าไป
Ja mee suk tahng tee tur bpert jai hai chun dai dern kao bpai
Is there a way for you to open your heard at let me in?
หรือฉันผิดเองที่ฉันแอบเผลอใจไป
Reu chun pit eng tee chun aep plur jai bpai
Or am I wrong for secretly being careless
ทำตัวเหมือนคนที่อ่อนแอ อยากฉุดดึงรั้งเธอ
Tum dtua meuan kon tee aun ae yahk choot deung rung tur
And acting like a weak person, wanting to pull you back?

(*,**)

   
เนื้อร้อง&ทำนอง เหมือนเพชร อำมะระ
เรียบเรียง ศุภวัฒน์ เพชรบุรี
Produce:Bellsnowbear

Title: เปลี่ยน / Bplian (Change)
Artist: ETC
Album: เปลี่ยน / Bplian (Change)
Year: 2007

ฉันเปลี่ยนตัวเองเท่าไรเธอก็เหมือนเดิม
Chun bplian dtua eng ao rai tur gor meuan derm
However much I change, you’re the same
จะเปลี่ยนเท่าไรแล้วเธอก็เป็นเหมือนเก่า
Ja bplian tao rai laeo tur gor bpen meuan gao
However much I change, you’re like before
ต่อให้ทำดีกว่านี้ ทำสิ่งที่เธอต้องการ
Dtor hai tum dee gwah nee tums ing tee tur dtaung gahn
Even if I do better than this, do the things you want
ก็ไม่รู้ตรงไหนที่เรียกว่าความพอใจ
Gor mai roo dtrong nai tee riak wah kwahm por jai
I don’t know what you call satisfied

ต้นเหตุที่เธอพูดมาคือฉันไม่ดี
Dton het tee tur poot mah keu chun mai dee
The reason you say is that I’m bad
ต้นเหตุจริงๆ เพราะเธอมีใครรึเปล่า
Dton het jing jing pror tur mee krai reu bplao
But is the real reason because you have someone else?
ถ้าหากว่าเธอหมดรัก และหากว่าเป็นอย่างนั้น
Tah hahk wah tur mot ruk lae hahk wah bpen yahng nun
If you don’t love me anymore, if it’s like that
สิ่งที่ฉันจะเปลี่ยนมีเพียงเรื่องเดียว
Sing tee chun ja bplian mee piang reuang diao
Then there’s only one thing I’ll change

(*) คือเปลี่ยนไปรักคนที่รักฉัน เปลี่ยนไปรักคนที่ห่วงใย
Keu bplian bpai ruk kon tee ruk chun bplian bpai ruk kon tee huang yai
I’ll change and go love someone who loves me, I’ll change and go love someone who worries about me
ให้ใจไม่เจ็บ ใจไม่ปวด ไม่ต้องมีน้ำตา
Hai jai mai jep jai mai bpuat mai dtaung mee num dtah
Who won’t hurt me or break my heart, there’s no need for tears
เปลี่ยนไปรักคนที่รักฉัน และยอมรับที่ตัวฉันเป็น
Bplian bpai ruk kon tee ruk chun lae yaum rup tee dtua chun bpen
I’ll change and go love someone who loves me and accepts me for who I am
ก็คงไม่เหนื่อยไม่ไร้ค่า เปลี่ยนใจรักใครคนใหม่ยังง่ายกว่า
Gor kong mai neuay mai rai kah bplian jai ruk krai kon mai yung ngai gah
It won’t be tiring or worthless, changing my heart and loving someone new is still easier

บางอย่างที่เคยว่าดี วันนี้ไม่ดี
Bahng yahng tee koey wah dee wun nee mai dee
The things you once said were good are bad today
อยากจะรู้ว่าเคยรักกันรึปล่าว
Yahk ja roo wah koey ruk gun reu bplao
I want to know if you ever loved me
ถ้าหากว่าเธอได้ลืมทุกอย่างที่เรียกว่าเรา
Tah hahk wah tur dai leum took yahng tee riak wah rao
if you’ve forgotten everything we once called ours
สิ่งที่ฉันจะเปลี่ยนมีเพียงเรื่องเดียว
Sing tee chun ja bplian mee piang reuang diao
Then there’s only one thing I’ll change

(*)

ถ้ามีอะไรก็บอกกับฉันตรงๆ ได้ไหม
Tah mee arai gor bauk gup chun dtrong dtrong dai mai
If there’s anything, please tell me straight
อย่าให้ฉันต้องเปลี่ยนอะไรโดยไร้จุดหมาย
Yah hai chund taung bplian arai doy rai joot mai
Don’t make me have to pointlessly change everything

(*)