เปลี่ยนไปแล้ว

All posts tagged เปลี่ยนไปแล้ว

Title: เปลี่ยนไปแล้ว / Bplian Bpai Laeo (It’s Changed)
Artist: Jeff Satur
Album: [Single]
Year: 2018

ในวันที่ฉันและเธอห่างไกล
Nai wun tee chun lae tur hahng glai
When we’re far apart
ในวันที่ฝันไม่เป็นดังใจ
Nai wun tee fun mai bpen dung jai
When my dreams aren’t as I desired
ในวันที่เจ็บข้างในหัวใจ
Nai wun tee jep kahng nai hua jai
When I’m hurting in my heart
แต่ยังคงคิดถึงเธอ
Dtae yung kong kit teung tur
I still think of you

(*) ในวันที่ฟ้าไม่เคยสดใส
Nai wun tee fah mai koey sot sai
When the sky is never bright
มีแค่ฝนเพียงเท่านี้
Mee kae fon piang tao nee
And there’s only rain
คำว่ารักที่ฉันเคยมี
Kum wah ruk tee chun koey mee
The love I once had
คำว่ารักที่ได้ยิน
Kum wah ruk tee dai yin
The love I heard

(**) เมื่อเธอจากลาทิ้งฉันไปไกล
Meua tur jahk lah ting chun bpai glai
When you said good-bye and left me to go far away
ในใจไม่เคยยอมรับเลย
Nai jai mai koey yaum rup loey
In my heart, I never accepted it
ยังคงคิดฝัน ยังรอสักวัน
Yung kong kit fun yung ror suk wun
I’m still imagining, still waiting for the day
ว่าเธอนั้นจะย้อนมา
Wah tur nun ja yaun mah
That you’ll return

(***) เปลี่ยนไปแล้ว คำว่ารักเรา
Bplian bpai laeo kum wah ruk rao
Our love has changed
มือที่เคยโอบ ที่เคยกอด
Meu tee koey ohp tee koey gaut
The hands that were once warm, that once embraced me
นับจากนี้เป็นแค่เงา
Nup jahk nee bpen kae ngao
From now on are just a shadow
ต่อให้คิดถึงวันที่มีเรา
Dtor hai kit teung wun tee mee rao
Even though I miss the days we had each other
วันเวลาทำให้ปวดร้าว
Wun welah tum hai bpuat rao
Time makes me ache
จากนี้ต้องทำอย่างไร
Jahk nee dtaung tum yahng rai
What should I do from now on?
ต่อจากนี้ เมื่อไม่มีเธออีกแล้ว
Dtor jahk nee meua mai mee tur eek laeo
When from now on, I don’t have you anymore

(*,**,***,***)

   

LYRICS BY : JEFF & CHAMP
MUSIC & ARRANGED BY : CHAMP
GUITAR : ZINZERLY
BASS : TEETY MAN
MIXED AND MASTERED : SUWATCHAI SUTTIRAT
PRODUCER : CHAMP

   

From Demo Project/Kamikaze to RS/Garden Music, now to GMM Grammy/Grand Musik, wow, Jeff sure has moved around~ He still has that same sound, though. At first I thought he was covering that old Syam song that Boy Peacemaker did recently too haha, I was happy to see it was a new song. Lovely voice, average lyrics, but that music video. Sure, it hurts when your friend steals your girl, but to melodramatically decide to drown yourself over it? Would have preferred to see him set the boat on fire or drill a hole in it or something. But that probably wouldn’t have gone with the sad theme of the lyrics, eh? 😀