เธอ

All posts tagged เธอ

Title: เธอ / Tur (You)
Artist: Christina Aguilar (คริสติน่า อากีล่าร์)
Album: [Single]
Year: 2018

(*) ฉันบนเส้นทางที่ฝัน
Chun bon sen tahng tee fun
On the road of my dreams
เจอความทุกข์และสุขเรื่องราว ร้อยพัน
Jur kwahm took lae sook reuang rao roy pun
I’ve faced suffering and happiness in hundreds of thousands of stories
ฉันก็มีที่ท้อ หมดความหวังและกำลังใจจะก้าวต่อ
Chun gor mee tee tor mot kwahm wung lae gumlung jai ja gao dtor
I’ve also had times I was discouraged, out of hope and the strength to continue moving forward
เธอเข้ามาในชีวิต เปลี่ยนแปลงโลกทั้งใบให้ดูมีความหวัง
Tur kao mah nai cheewit bplian bpaleng lohk tung bai hai doo mee kwahm wung
You came into my life, changing my entire world and making it seem like there’s hope

(**) เธอ เปลี่ยนแปลงทุกอย่าง
Tur bplian bpaleng took yahng
You changed everything
เธอ เปลี่ยนฉันคนนี้ให้สดใสไปกว่า
Tur bplian chun kon nee hai sot sai bpai gwah
You changed me and made me brighter than
ที่เคยหม่นหมองและอ่อนล้า
Tee koey mon maung lae aun lah
When I was once sad and exhausted
ฉันมีวันนี้เพราะเธอ
Chun mee wun nee pror tur
I have today because of you

(*,**)

ไม่ต้องการอะไรที่มากไปกว่า
Mai dtaung gahn arai tee mahk bpai gwah
I don’t want anything more
แค่มีเธอกับฉัน อยู่ทุกเวลา
Kae mee tur gup chun yoo took welah
Just having you with me at all times
แต่จะมีสิ่งหนึ่ง อยากบอกให้รู้ว่า
Dtae ja mee sing neung yahk bauk hai roo wah
But there is one thing I want to tell you and let you know
ฉันรักเธอ
Chun ruk tur
I love you

(**)

A drop of the rhyme
A drop of the beat
On top of the world
I want to thank you for beliving in me
As the love spinning going on and on
You always keep me young
You’re supporting my dream
You’re staying with me through
the good and the bad time
So I got to let you know
how much you make me shine
I’m so lucky you’re a part of my life
Strong and beautiful
This song is for you

ฉันที่มีวันนี้ บอกเลยว่าเพราะมีเธอ
Chun tee mee wun nee bauk loey wah pror mee tur
I have today, I’m telling you, because I have you
ที่คอยอยู่เคียงกับฉัน
Tee koy yoo kiang gup chun
Who has been beside me
ไม่ว่าคืนวันจะดีหรือร้าย
Mai wah keun wun ja dee reu rai
No matter if the days and nights are good or bad
ใจที่เธอให้ฉัน จะเก็บมันไว้ตลอดไป
Jai tee tur hai chun ja gep mun wai dtalaut bpai
The heart that you gave me, I’ll keep it forever
ไม่ว่านานแค่ไหน บอกเลยว่าฉันจะมีแต่เธอ
Mai wah nahn ake nai bauk loey wah chun ja mee dtae tur
No matter how long it’s been, I’m telling you that I’ll only have you

(**)

   

Producer : วีรภัทร์ อึ้งอัมพร
Melody & Lyrics : เฉลิมพงษ์ ศรีโรจนันท์, Pete & Bik Room7
Arrangement : วีรภัทร์ อึ้งอัมพร
Vocal Director : วีรภัทร์ อึ้งอัมพร
Backing Vocal : ณัฐฐิญา ไกรวชิรสิทธิ์
Sound Engineer : ศุภนันท์ ใสสุข
Mixed & Mastered : วีรภัทร์ อึ้งอัมพร
Studios : RSU Studio/ Remember Yoko Studio