เธอผู้เดียว

All posts tagged เธอผู้เดียว

Title: เธอผู้เดียว / Tur Poo Diao (You Alone)
Artist: Ton Tanasit (ต้น ธนษิต)
Album: OST กลรักเกมมายา / Gon Ruk Game Mahyah
Year: 2017

ฉันเองที่มันโง่เอง ต้องมาเสียใจ ที่ไม่ยอมพูดไป
Chun eng tee mun ngoh eng dtaung mah sia jai tee mai yaum poot bpai
It’s me who was stupid, I must be sad for refusing to speak
ทั้งที่เห็นน้ำตาเธอไหลรินมา กี่ครั้งมากมาย
Tung tee hen num dtah tur lai rin mah gee krung mahk mai
Even though I saw your tears flowing so many times

(*) ที่ฉันทำเป็นไม่แคร์ ที่แท้ไม่จริงสักครั้ง
Tee chun tum bpen mai care tee tae mai jing suk krung
Me acting like I didn’t care was actually never once true
ฉันยังมีเธอเสมอรู้ไหม
Chun yung mee tur samur roo mai
Do you know that I still have you always?

(**) อย่าร้องไห้เลย ฉันอยู่ตรงนี้ จากนี้ไม่มีวันปล่อยเธอไว้ลำพัง
Yah raung hai loey chun yoo dtrong nee jahk nee mai mee wun bploy tur wai lumpung
Don’t cry, I’m right here, from now on, I’ll never leave you alone
หากยังไม่สาย มีความในใจที่อยากขอให้เธอฟัง
Hahk yung mai sai mee kwahm nai jai tee yahk kor hai tur fung
If it’s not too late yet, I have something in my heart that I want you to hear
ฉันรักเธอที่สุด และในใจฉันมีเธอผู้เดียว เท่านั้น
Chun ruk tur tee soot lae nai jai chun meee tur poo diao tao nun
I love you the most, and in my heart, I have only you alone

รู้ดีเธอเจ็บเท่าไร ทนเก็บไว้ข้างใน ทนความเสียใจ
Roo dee tur jep tao rai ton gep wai kahngnai ton kwahm sia jai
I know full well how much you’re hurting, you endure keeping it inside, endure the sadness
ขอให้ฉันเป็นคนแบ่งเบาความเจ็บ เหล่านั้น บ้างเธอ
Kor hai chun bpen kon baeng bao kwahm jep lao nun bahng tur
Please let me be the one who shares that pain

(*,**)

โกหกใครใคร ก็ยอมรู้ไหม
Goh hok krai krai gor yaum roo mai
Do you know I was willing to lie to everyone?
ทั้งชีวิตฉัน หัวใจของฉัน นั้นเพื่อเธอ
Tung cheewit chun hua jai kaung chun nun peua tur
Both my life and my heart are for you

อย่าร้องไห้
Yah raung hai
Don’t cry

(**)
จริงจริง
Jing jing
Really

   

ทำนอง : ลี ชีวู & ชเว ซึงควอน
คำร้อง : ศรัณย์ วงศ์น้อย
ขับร้องโดย : ธนษิต จตุรภุช

Title: เธอผู้เดียว / Tur Poo Diao (Only You)
Artist: Maleewan Jimena (มาลีวัลย์ เจมีน่า)
Album: ??
Year: ??

เหนื่อยและท้อเหลือเกิน รู้ไหม
Neuay lae tor leua gern roo mai
Do you know I’m so tired and discouraged?
หมดแรงจะสู้ต่อไป อีกแล้ว
Mot raeng ja soo dtor bpai eek laeo
I’m out of strength to fight anymore
คลื่นลมยิ่งโถมเท่าไร
Kleun lom ying tohm tao rai
The harder the wind blows
เสียงหัวใจยิ่งแผ่ว
Siang hua jai ying paeo
The fainter the voice of my heart is
หมดแล้ว ไม่เหลือใครนอกจากเธอ
Mot laeo mai leua krai nauk jahk tur
I’ve run out; there’s no one else left except you

(*) เธอเป็นเพียงสิ่งเดียว
Tur bpen piang sing diao
You’re the only thing
เป็นเหมือนไม้หลักสุดท้าย
Bpen meuan mai luk soot tai
You’re like my final crutch
ให้ฉันได้เกาะได้พัก หายใจ
Hai chun dai gor dai puk hai jai
Letting me cling to you, rest, and catch my breath
มีเพียงเธอผู้เดียว ที่ฉัน มอบหัวใจ
Mee piang tur poo diao tee chun maup hua jai
You’re the only one whom I’ve given my heart to
รักเธอเหลือเกิน และรักยิ่งกว่าสิ่งใด
Ruk tur leua gern lae ruk ying gwah sing dai
I love you so much, and I love you more than anything else

(**) อย่าจากไปไหน โปรดอยู่กับฉัน
Yah jahk bpai nai bproht yoo gup chun
Don’t leave anywhere, please stay with me
ชีวิตของฉัน ฝากไว้อยู่ในมือ ของเธอ
Cheewit kaung chun fahk wai yoo nai meu kaung tur
I place my life in your hands
ทุกทุกนาที ที่ยังหายใจ เพราะฉันมีเธอ
Took took nahtee tee yung hai jai pror chun mee tur
Every moment that I’m still breathing is because I have you
ขาดเธอไปซักคน ฉันจะทนอยู่อย่างไร ไม่รู้จริงจริง
Kaht tur bpai suk kon chun ja ton yoo yahng rai mai roo jing jing
Without you, I really don’t know how I’d endure living

(*,**)