เธอคือเพลง

All posts tagged เธอคือเพลง

Title: เธอคือเพลง / Tur Keu Pleng (You’re the Song)
Artist: Nantida Kaewbuasai (นันทิดา แก้วบัวสาย)
Album: ’17
Year: 2017

เธอคือเพลง ที่ร้องแล้วได้สัมผัสความรื่นรมย์
Tur keu pleng tee raung laeo dai sumput kwahm reun rom
You’re the song that I sing and feel happiness
ได้ร้องแล้วฉันรู้สึกถึงสายลม ที่พัดมาเบาเบา
Dai raung laeo chun roo seuk teung sai lomt ee put mah bao bao
I sing and I feel the wind gently blowing

ท่วงทำนองและคำที่ร้อยเรียงอยู่คอยช่วยบรรเทา
Tuang tahmnong lae kum tee roy riang yoo koy chuay buntao
The tune and words that were composed to help alleviate
ช่วยเทลิ้นชักที่เก็บความทุกข์เก่าเก่า เททิ้งมันไปไม่เหลือ
Chuay talern chuk tee gep kwahmt ook gao gao tay ting mun bpai mai leua
To help dump out the storage drawer keeping old sorrows, dump it out and throw it away, leave nothing left

(*) เธอคือวันนี้ เธอคือพรุ่งนี้
Tur keu wun nee tur keu proong nee
You are today, you are tomorrow
คือคนในฝัน ที่มาให้ฉันเจอ
Keu kon nai fun tee mah hai chun jur
You’re the person in my dreams who came to see me

(**) เธอทำให้ฉันยังอยากร้องเพลง เธอทำให้โลกยังคงหมุนไป
Tur tum hai chun yung yahk raung pleng tur tum hai lohk yung kong moon bpai
You make me still want to sing, you make the world still turn
เธอทำให้ฟ้ายังเป็นสีคราม ยังสวยงาม ยังประทับใจ
Tur tum hai fah yung bpen see krahm yung suay ngahm yung bpratup jai
You make the sky still indigo, still beautiful, still impressive
เธอทำให้ฉันไม่อยากหยุดรักเธอ และอยากจะรักอย่างนี้เรื่อยไป
Tur tum hai chun mai yahk yoot ruk tur lae yahk ja ruk yahng nee reuay bpai
You make me not want to stop loving you, and I want to continue loving you like this
มีเธอเป็นยาที่แสนวิเศษ เป็นเรื่องดีต่อหัวใจ
Mee tur bpen yah tee saen wiset bpen reuang dee dtor hua jai
I have you as my very special medicine, you’re a good thing for my heart

เธอคือเธอ คือคนที่ฉันชอบอยู่ใกล้ใกล้ นานนาน
Tur keu tur keu kon tee chun chaup yoo glai glai nahn nahn
You are you, you’re the person whom I like to be near for a long time
บอกนาฬิกาว่าอย่ารีบหมุนผ่าน ให้ฉันยังคงมีเธอ
Bauk nahligah wah yah reep moon pahn hai chun yung kong mee tur
Tell the clock not to turn so quickly, let me still have you

(*,**,*,**)

   

คำร้อง: จักราวุธ แสวงผล
ทำนอง, เรียบเรียง: พลังพล ทรงไพบูลย์

   
This is a lovely non-romantic love song for her daughter and her mother~ 🙂