เท

All posts tagged เท

Title: เท / Tay (Dump)
Artist: The Mousses
Album: [Single]
Year: 2018

เหนื่อย มันเหนื่อยที่จะรักใคร เหนื่อยที่ต้องใช้หัวใจ แล้วสุดท้ายก็ไม่เหลือใครอยู่อย่างนี้
Neuay mun neuay tee ja ruk krai neuay tee dtaung chai hua jai laeo soot tai gor mai leua krai yoo yahng nee
It’s exhausting, it’s exhausting loving anyone, it’s exhausting having to use my heart, and in the end not having anyone left like this
ไม่เคยจะได้เจอเลยสักที คนที่เค้ารักเรา
Mai koey ja dai jur loey suk tee kon tee kao ruk rao
I’ll never find someone who loves me
คงไม่มี มันคงไม่มีจริง
Kong mai mee mun kong mai me ejing
They probably don’t even exist

(*) กี่คนที่เข้ามา ที่ทำเหมือนจะดี
Gee kon tee kao mah tee tum meuan ja dee
How many people have shown up and acted like they’re good
พูดคำหวานหลอกให้เรานั้นเทใจ
Poot kum wahn lauk hai rao nun tay jai
Saying sweet things and deceiving me into giving them my heart?
เบื่อก็ทิ้งกันอย่างเดิม
Beua tee ting gun yahng derm
I’m sick of getting abandoned all the time
ก็เทกันอย่างเดิม ไม่อยากเสียใจไม่เอาแล้ว
Gor tay gun yahng derm mai yahk sia jai mai ao laeo
They dump me as usual, I don’t want to be sad, no thanks

(**) พอแล้ว กับความรักลวงหลอก
Por laeo gup kwham ruk luang lauk
I’ve had enough of deceptive love
จากนี้ไป ความรักที่ไม่จริงฉันขอพอ
Jahk nee bpai kwahm ruk tee mai jing chun kor por
From now on, I’ve had enough of fake love
เหนื่อยแล้ว ไม่อยากเสียน้ำตา
Neuay laeo mai yahk sia num dtah
I’m exhausted, I don’t want to cry
ไม่อยากเสียเวลา ไม่ขอรักใครแล้ว
Mai yahk sia welha mai kor ruk krai laeo
I don’t want to waste any time, I don’t want to love anyone

เบื่อ เบื่อที่ต้องเสียใจ เบื่อที่ต้องร้องไห้จนแทบไม่มีแม้น้ำตาให้ไหล
Beua beua tee dtaung sia jai beua tee dtaung raung hai jon taep mai mee mae num dtah hai lai
I’m sick of it, I’m sick of being sad, sick of having to cry until I nearly don’t have any more tears to fall
ถ้าใจฉันไม่มีใครต้องการ
Tah jai chun mai mee krai dtaung gahn
If no one wants my heart
งั้นฉันขอใช้มันรักฉันเองก็แล้วกัน
Ngun chun kor chai mun ruk chun eng gor laeo gun
Then I’ll just use it to love myself

(*, **, **)

จะไม่ขอรักใคร อีกเลย
Ja mai kor ruk krai eek loey
I don’t want to love anyone ever again

   

คำร้อง/ทำนอง – อธิศ อมรเวช
เรียบเรียง – อาสนัย อาตม์สกุล / The Mousses

   

While it is another rather whiny, sad song, I am ecstatic to see them actually release a music video with color!!! And I like the lines “If no one wants me, I’ll just love myself.” I just wish it wasn’t prefaced by “I’m never going to find someone who lovesssss meeeeeeee”. But. Baby steps for this band to get out of their gloomy-woomy black-and-white sad, sad song rut~ 😀