เท้าเปล่า

All posts tagged เท้าเปล่า

Title: เท้าเปล่า / Tao Bplao (Barefoot)
Artist: Nantida Kaewbuasai (นันทิดา แก้วบัวสาย)
Album: ’17
Year: 2017

ก็บ่นกันจัง รองเท้าไม่ดี
Gor bon gun jung raung tao mai dee
You really complain to me that your shoes are no good
ใส่แล้วไม่พอดี เลยเดินเหินลำบาก
Sai laeo mai por dee loey dern hern lumbahk
They don’t fit right, so walking is difficult
แค่มันดูสวย ก็เลือกจะใส่ ก็เท่านั้น
Kae mun doo suay gor leuak ja sai gor tao nun
They just look pretty, so you choose to wear them, that’s all

(*) เจอคู่ที่หลวมก็เดี๋ยวหลุด เดี๋ยวหลุด แทบสะดุดล้ม
Jur koo tee luam gor diao loot diao loot taep sadoot lom
Finding a shoddy pair, pretty soon they’re slipping off and slipping off, you nearly stumble and fall down
บางคู่กัด เดี๋ยวกัด แต่ก็ทนฝืนกัน
Bahng koo gut diao gut dtae gor ton feun gun
Some shoes bite and bite, but you endure forcing them on yourself
ส้นสูงหน่อย ยากหน่อย ก็ยังกัดฟัน
Son soong noy yahk noy gor yung gut fun
High heels are difficult, but you still grin and bear it
จะทนไปอย่างนั้น น่ะมันดีหรือไง
Ja ton bpai yahng nun na mun dee reu ngai
Is it good enduring things like that or what?

(**) ถอดออกเลยละกัน อย่าใส่เลย
Taut auk loey la gun yah sai loey
Take them off, don’t wear them
ถ้ามันไม่พอดี ก็อย่าฝืน
Tah mun mai por dee gor yah feun
If they’re not perfect, don’t force it
ออกไปยืน ไปเดินเท้าเปล่า
Auk bpai yeun bpai dern tao bplao
Go out and stand and walk barefoot
ไปเหยียบผืนหญ้า ลองไปย่ำพื้นทราย
Bpai yiap feun yah laung bpai yum peun sai
Go and tread on the grass, try trampling on the sand
ถอดออกเลยละกัน อย่าใส่เลย
Taut auk loey la gun yah sai loey
Take them off, don’t wear them
ถ้ามันไปไม่ไหว ก็อย่าหนักใจ
Tah mun bpai mai wai gor yah nuk jai
If they’re not working out, don’t get stressed
ไม่ต้องไปติดไปยึดอะไร
Mai dtaung bpai dtit bpai yeut arai
There’s no need to be stuck with anything
ให้เท้าและหัวใจ ได้หยุดพักสักที
Hai tao lae hua jai dai yoot puk suk tee
Let your feet and your heart finally be able to stop and rest

ก็บ่นกันจัง ว่ารักแล้วเจ็บ
Gor bon gun jung wah ruk laeo jep
You really complain to me that you love and get hurt
มีเรื่องไม่เข้าใจ ให้ทะเลาะจนเหนื่อย
Mee reuang mai kao jai hai talor jon neuay
There’s things you don’t understand that cause you to argue until you’re exhausted
ก็ลองก้มมอง รองเท้าของเธอ อีกสักครั้ง
Gor laung gom maung raung tao kaung tur eek suk krung
Try bending down and looking at your shoes once again

(*,**,*,**)

   

คำร้อง: วิวัฒน์ ฉัตรธีรภาพ
ทำนอง, เรียบเรียง: พลังพล ทรงไพบูลย์

   

This has got to be my favorite song off her new album. I love the metaphor; Men are like shoes; we shouldn’t force ourselves to grit our teeth and endure ones that are too loose, making us trip and stumble, or too tight, causing us pain and suffering, just because we think they look pretty. Take ’em off; there’s nothing wrong with going barefoot for a while and enjoying it until you find a pair of shoes that fit perfectly 🙂