เติมใจให้กัน

All posts tagged เติมใจให้กัน

Title: เติมใจให้กัน / Dterm Jai Hai Gun (Filling Their Hearts for Each Other)
Artist: Mum Laconics (มัม ลาโคนิคส์)
Album: OST พริกขี้หนูกับหมูแฮม / Prik Kee Noo Gup Moo Ham
Year: 1989

(*) ตอบใจตัวเองมานาน แอบรอคอยเธอก็รู้ อยากให้เธอลองตรองดู ในความทรงจำเก็บไว้
Dtaup jai dtua eng mah nahn aep ror koy tur gor roo yahk hai tur laung dtraung doo nai kwahm tong jum gep wai
I’ve answered my own heart for so long, secretly waiting for you, I know, I want you to try to look carefully at the memories inside
ต่างคนมีทางต้องเดิน อาจมีเวลาต้องไกล หนึ่งคนยังคงคอยใจ ยังคงคอยไปอย่างนั้น
Dtahng kon mee tahng dtaung dern aht mee welah dtaung glai neung kon yung kong koy jai yung kong koy bpai yahng nun
Each person has their own path they must follow, there might be a time when one person is far away, and the other still waits, still waits like that

(**) อยู่ไกลจนเกินครึ่งฟ้า หากยังมีใจถึงกัน จะโยงใยความสัมพันธ์ จนมาพบกันใกล้ตา
Yoo glai jon gern kreung fah hahk yung mee jai teung gun ja yohng yai kwahm sum pun jon pah mah gun glai dtah
You’re more than half a sky away, if you still have feelings for me, keep our relationship strong until we can meet again face to face
ต่อเติมแรงใจเมื่อท้อ แบ่งปันในยามทุกข์ตรมไม่หวั่น ต่างคนเติมใจให้กัน เติมใจซึ่งกันจนเต็ม
Dtor dterm raeng jai meua tor baeng bpun nai yahm took dtrom mai wun dtahng kon dterm jai hai gun dterm jai seung un jon dtem
Increasing your inner strength when you’re discouraged, sharing your suffering without wavering, each person filling their hearts for each other, filling their hearts until it’s full

(*,**,**)

   

เนื้อร้อง – ศุ บุญเลี้ยง
ทำนอง/ เรียบเรียง – สินนภา สารสาส