เชื่อในรักใช่ไหม

All posts tagged เชื่อในรักใช่ไหม

Title: เชื่อในรักใช่ไหม / Cheua Nai Ruk Chai Mai (You Believe in Love, Right?)
Artist: Kratae (กระแต อาร์สยาม)
Album: OST แผนรักลวงใจ (IPKKND)
Year: 2018

ห่างไกลเกินคำว่าหวัง
Hahng glai gern kum wah wung
To distant for hope
แตกต่างเกินคำว่าฝัน
Dtaek dtahng gern kum wah fun
Too different to dream
ไม่มีสิ่งไหนที่ใกล้เคียงกัน
Mai mee sing nai tee glai kiang gun
There’s nothing close beside me
สายตายืนยันอย่างนี้
Sai dtah yeun yun yahng nee
My sight confirms this
แต่เมื่อรักเกิดขึ้นในใจ
Dtae meua ruk gert keun nai jai
But when love grows in our hearts
ก็ไม่ต้องใช้เหตุผลที่มี
Gor mai dtaung chai het pon tee mee
There’s no need to use any reasoning
แค่เรารู้ใจดวงนี้มันเป็นของใคร
Kae rao roo jai duang nee mun bpen kaung krai
We just know who our heart belongs to

(*) เชื่อในรักใช่ไหม เชื่อในรักได้ไหม
Cheua nai ruk chai mai cheua nai ruk dai mai
You believe in love, right? Please believe in love
เชื่อว่ารักจะตอบทุกอย่าง
Cheua wah ruk ja dtaup took yahng
I believe that love is the answer to everything
ทำให้เราสองพบเจอหนทางที่สดใส
Tum hai rao saung pob jur hon tahng tee sot sai
That can make the two of us find a bright path
ต่อให้ช้ำกี่ครั้ง ให้ผิดหวังกี่หน
Dtor hai chum gee krung hai pit wung gee hon
No matter how many times we’ve been hurt or been disappointed
หากเราทนและไม่หวั่นไหว
Hahk rao ton lae mai wun wai
If we endure and are unshaken
ต้องเจอขวากหนามสักเท่าไร
Dtaung jur kwahk nahm suk tao rai
However many thorns we must face
ความรักจะพาเราข้ามไป
Kwahm ruk ja pah rao kahm bpai
Love will lead us through them
แค่จับมือกันไว้ แค่เชื่อในคำว่ารัก
Kae jup meu gun wai kae cheua nai kum wah ruk
Just take my hand, just believe in love

หมดใจมีเธอเท่านั้น
Mot jai mee tur tao nun
My entire heart has only you
หากใจเธอเป็นเหมือนฉัน
Hahk jai tur bpen meuan chun
If your heart feels the same
ไม่ต้องมีใครมาเข้าใจมัน
Mai dtaung mee krai mah kao jai mun
There’s no need for anyone else to understand
สำคัญที่เราเท่านี้
Sumkun tee rao tao nee
It’s only important that we do
สิ่งที่เหมือนว่ายากเกินไป
Sing tee meuan wah yahk gern bpai
The things that seem too difficult
ที่เธอสงสัยอยู่ทุกนาที
Tee tur song sai yoo took nahtee
That you wonder about at all times
เธอต้องรู้แค่วันนี้ใจเธอรักใคร
Tur dtaung roo kae wun nee jai tur ruk krai
You only need to know who your heart loves today

(*)

เชื่อในรักใช่ไหม เชื่อในรักได้ไหม
Cheua nai ruk chai mai cheua nai ruk dai mai
You believe in love, right? Please believe in love

(*)

เชื่อในรักได้ไหม
Cheua nai ruk dai mai
Please believe in love
เชื่อด้วยทั้งหัวใจของเธอ
Cheua duay tung hua jai kaung tur
Believe with your entire heart