เจ็บเกินจะกลับไป

All posts tagged เจ็บเกินจะกลับไป

Title: เจ็บเกินจะกลับไป / Jep Gern Ja Glup Bpai (It Hurts Too Much to Go Back)
Artist: Arm Song
Album: [Single]
Year: 2019

จำไม่ได้เหรอ เธอบอกให้ลืมกัน
Jum mai dai ror tur bauk hai leum gun
Can’t you remember? You told me to forget you
บอกฉันที่ผ่านมา ไม่เคยคิดอะไร
Bauk chun tee pahn mah mai koey kit arai
You told me that you never felt anything about our past
แต่แล้วในวันนี้ มาพูดทำไม
Dtae laeo nai wun nee mah poot tummai
So why are you saying today
ว่าเธอเสียใจ ที่ทำร้ายกันวันนั้น
Wah tur sia jai tee tum rai gun wun nun
That you’re sorry for hurting me that day?

(*) เพิ่งจะคิดถึงกัน วันที่เขาทิ้งเธอ
Perng ja kit teung gun wun tee kao ting tur
You just started to miss me when he dumped you
ให้ฉันยกโทษให้เธอ จะกลับมารักกัน
Hai chun yok toht hai tur ja glup mah ruk gun
You want me to forgive you and for us to get back together

(**) อยากจะบอกว่ายังรักเธอ แต่ฉันเจ็บเกินกว่าจะย้อนคืนกลับไป
Yahk ja bauk wah yung ruk tur dtae chun jep gern gwah ja yaun keun glup bpai
I want to tell you that I still love you, but it hurts too much to go back
โอกาสที่เธอขอคงให้ไม่ได้ บาดแผลใจเพิ่งจะหายดี
Ohgaht tee tur kor kong hai mai dai baht plae jai perng ja hai dee
I can’t give you the chance you’re asking for, the wound in my heart is only just starting to heal
ไม่มีทางกลับไปเหมือนเดิม อีกแล้ว ใจมันไม่พร้อมรับเธอกลับมา
Mai mee tahng glup bpai meuan derm eek laeo jai mun mai praum rup tur glup mah
There’s no way for us to get back together again, my heart isn’t ready to take you back
และกว่าที่ใจฉันจะดีขึ้นมาได้ ต้องใช้น้ำตามากมายเพื่อลืมเธอ
Lae gwah tee jai chun ja dee keun mah dai dtaung chai num dtha mahk mai peua leum tur
And until my heart can recover, I have to cry a lot of tears to forget you

คำพูดวันนั้น ยังเจ็บอยู่ในใจ
Kum poot wun nun yung jep yoo nai jai
Your words from that day still pain me in my heart
บอกฉันไม่ต้องรอ ให้เราจบกันไป
Bauk chun mai dtaung ror hai rao jop gun bpai
You told me there was no need to wait, that we were over
ให้ฉันเอาเวลา ไปหาคนใหม่
Hai chun ao welah bpai hah kon mai
For me to take the time to find someone new
พูดมาได้ไง ว่าเธอยังห่วงใยฉัน
Poot mah dai ngai wah tur yung huang yai chun
How can you say that you still care about me?

(*,**,**)

   

เนื้อร้อง : แสนคม สมคิด
ทำนอง : พงศภัค ทองเจริญ
เรียบเรียง : พงศภัค ทองเจริญ