เจ็บลำพัง

All posts tagged เจ็บลำพัง

Title: เจ็บลำพัง / Jep Lumpung (Hurting Alone)
Artist: Legendboy
Album: [Single]
Year: 2019

เหนื่อยบ้างไหม หัวใจ
Neuay bahng mai hua jai
Are you tired, heart?
ต้องให้ทำอย่างไร จะชินและชา
Dtaung hai tum yahng rai ja chin lae chah
What do you want me to do to get used to this?
เพราะชั้นใช้น้ำตา ล้างความทรงจำไม่หาย
Pror chun chai num dtah lahng kwahm song jum mai hai
Because I haven’t been able to use my tears to wash away the memories
ผิดหวังจากความรัก ต้องเป็นชั้นคนเดียวหรือไง
Pit wung jahk kwahm ruk dtaung bpen chun kon diao reu ngai
Must I be the only one disappointed from love or what?
ฟ้าโปรดช่วยบอกกัน เกลียดข้าหรือไร
Fah bproht chuay bauk gun gliet kah reu rai
Heaven, please tell me, do you hate me or something?
ถึงโดนลงทัณฑ์อย่างนี้
Teung dohn long tun yahng nee
Is that why you’re punishing me like this?

(*) สาปให้ฉันตกหลุมรักคนไม่มีหัวใจ มาจนถึงวันนี้
Sahp hai chun dtok loom ruk kon mai mee hua jai mah jon teung wun nee
I’ve been cursed to fall in love to this day with someone who doesn’t have a heart
ชีวิตชั้นมันตลก…มากหรือไง
Cheewit chun mun dtalok mahk reu ngai
Is my life a big joke or what?
เลยทิ้งกันไป…มันคงสนุกดี
Loey ting gun bpai mun kong sanook dee
So I was dumped, it’s really funny

(**) ไอ้คนอย่างฉันต้องอยู่ลำพัง
Ai kon yahng chun dtaung yoo lumpung
A guy like me must be alone
เจ็บกี่ครั้งเสือกดันไม่จำ
Jep gee krung seuak dun mai jum
However many times I get hurt, I push myself not to remember
ไม่คิดว่าเจ็บ จะถึงตาย
Mai kit wah jep ja teung dtai
I don’t think of how I was hurt to death
มันก็เลยไม่กลัวอะไร
Mun gor loey mai glua arai
So I’m not scared of anything
คิดได้ก็สาย หัวใจมันทนไม่ไหว
Kit dai gor sai hua jai mun ton mai wai
I was able to think about it too late, my heart can’t take it
แผลเดิมมันเริ่มทำร้าย หัวใจ
Plae derm mun rerm tum rai hua jai
The same scar is starting to hurt my heart
ผิดที่ฉันไม่เคยใส่ใจ ถึงความเจ็บ
Pit tee chun mai koey sai jai teun gkwahm jep
It’s my fault for never paying attention to the pain

ให้ทำอย่างไงตอนนี้ นั้นไม่มีเทอ
Hai tum yahng ngai dtaun nee nun mai mee tur
What do you want me to do now without you?
ต้องอยุ่อย่างนี้อีกนานแค่ไหน
Dtaung yoo yahng nee eek nahn kae nai
How much longer must I live like this?
ยังไม่รุ้ ยังไม่เคยสัมผัส
Yung mai roo yung mai koey sumput
I still don’t know, I still have never experienced it
รุ้และฉันเข้าใจดี
Roo lae chun kao jai dee
I know and understand well
ว่าเทอแหละเขาเข้ากันได้ดี
Wah tur lae kao kao gun dai dee
That you and he get along well
ทั้งที่ฉันอยุ่ตรงนี้
Tung tee chun yoo dtrong nee
Even though I’m right here
แค่น้ำตามันไหลผ่านออกจากตา
Kae num dtah mun lai pahn auk jahk dtah
My tears flow from my eyes
เทอไม่มามั่วเสียเวลา
Tur mai mah mua sia welah
You don’t come and waste time
ให้คนไม่มีสิทธิ์ ทำอะไรก็ดุผิด
Hai kon mai mee sit tum arai gor doo pit
On a guy who doesn’t have the right, whatever he does seems wrong
ฉันมันแค่อดีค ฉันก้อพอเข้าใจ
Chun mun kae adeet chun gor por kao jai
I’m just the past, I get it

(**,*)