เจ็บน้อยที่สุด

All posts tagged เจ็บน้อยที่สุด

Title: เจ็บน้อยที่สุด / Jep Noy Tee Soot (The Least Amount of Pain)
Artist: Zeal
Album: Rizing
Year: 2018

เธอบอกให้รอ เธอรับคำขอร้องฉันไว้ทุกอย่าง
Tur bauk hai ror tur rup kum kor raung chun wai took yahng
You told me to wait, you accepted all my pleas
เธอบอกว่ารัก และให้ความหวังว่าไม่มีทางเปลี่ยนไป
Tur bauk wah ruk lae hai kwahm wung wah mai mee tahng bplian bpai
You told me you loved me and gave me hope that you’d never change

แต่นี่ก็นานมาแล้ว วี่แววของคนจะกลับมาหายังไม่มีให้มั่นใจ
Dtae nee gor nahn mah laeo wee waew kaung kon ja glup mah hah yung mai mee hai mun jai
But it’s been a long time, there’s no inkling to make me certain that someone will come back
และฉันต้องอยู่อย่างนี้ต่อไป จนถึงเมื่อไหร่ไม่รู้ที่ต้องเดียวดาย
Lae chun dtaung yoo yahng nee dtor bpai jon teung meua rai mai roo tee dtaung diao dai
And I must continue living like this, I don’t know how much longer I must be alone

(*) หรืออยากให้ฉันเจ็บน้อยที่สุดเลยบอกกันให้ฉันรอ
Reu yahk hai chun jep noy tee soot loey bauk gun hai chun ror
If you want me to hurt the least, tell me to wait
อยากให้ฉันนั้นมันหยุดรักเธอ
Yahk hai chun nun mun yoot ruk tur
Or do you want me to stop loving you
ด้วยการที่มันท้อใจไปเอง หลงลืมกันไปเอง
Duay gahn tee mun tor jai bpai eng long leum gun bpai eng
Out of discouragement? For me to forget about you?
ว่าเคยมีเธอข้างกัน
Wah koey mee tur kahng gun
That I ever had you by my side?
ถ้าอยากให้ฉันเจ็บน้อยที่สุดแค่เอ่ยคำว่าร่ำลา
Tah yahk hai chun jep noy tee soot kae oey kum wah rum lah
If you want me to hurt the least, just say good-bye
อย่าฉุดฉันให้มาอยู่ตรงนี้กับรอยน้ำตา
Yah choot chun hai mah yoo dtrong nee gup roy num dtah
Don’t pull me back to stay here with the tears
และความหวังว่าเธอจะกลับมา
Lae kwahm wung wah tur ja glup mah
And the hope that you’ll come back
ถ้าสุดท้ายจะไม่กลับมาหากัน
Tah soot tai ja mai glup mah hah gun
If, in the end, you won’t come back to me

ยังเก็บเอาไว้ ข้อความสุดท้ายตอนที่เธอพิมพ์ตอบ
Yung gep ao wai kor kwahm soot tai dtaun tee tur pimp dtaup
I still keep the last message that you replied
และยังไม่เคลื่อนไหว ข้อความสุดท้ายที่ฉันเป็นคนส่งไป
Lae yung mai kleuan wai kor kwahm soot tai tee chun bpen kon song bpai
And I still haven’t moved the last message that I sent

ก็ค้างคานานมาแล้ว วี่แววของคนจะกลับมาหายังไม่มีให้มั่นใจ
Gor kahng kah nahn mah laeo wee waew kaung kon ja glup mah hah yung mai mee hai mun jai
It’s been unresolved for a long time, there’s no inkling to make me certain that someone will come back
และฉันต้องอยู่อย่างนี้ต่อไป จนถึงเมื่อไหร่ไม่รู้ที่ต้องเดียวดาย
Lae chun dtaung yoo yahng nee dtor bpai jon teung meua rai mai roo tee dtaung diao dai
And I must continue living like this, I don’t know how much longer I must be alone

(*)

   

Executive Supervisor : วุฒินันต์ ภิรมย์ภักดี
Executive Producer : ปฎิเวธ อุทัยเฉลิม
เนื้อร้อง ฟองเบียร์
ทำนอง ปฏิเวธ อุทัยเฉลิม
เรียบเรียง ZEAL
โปรดิวเซอร์ ZEAL
Mixed & Mastered at Mixphere Studio by ดนุภพ กมล

   

What a sad song for anyone who has ever been stuck in a dying long-distance relationship, unsure if the other person is still there or not, but not wanting to give up until you know for sure.