เงารัก

All posts tagged เงารัก

Title: เงารัก / Ngao Ruk (Love’s Shadow)
Artist: Noon Woranuch
Album: ??
Year: ??

Like the bird that flies in the sky
Like the fish swimming in the sea
People pass the days and nights, pass the confusion in a state of unrest

How many tears have I hidden away?
Letting time heal my heart
Getting so hurt because of love
In the end, I can only grasp at emptiness

(*) Mother Earth, whom I’ve left for so long
I’m disgraced in another land
Like a canal is blocking me
A thin line dividing us
Love is like a shadow I’m chasing

(**) Keeping my love, hiding my depression
And the wounds from sharp words
I want to forget, but the more my heart remembers
I want to flee, but the pain that follows me is my shadow

(*,**)

Title: เงารัก / Ngao Ruk (Love’s Shadow)
Artist: Nui Nantakarn
Album: OST Raeng Ngao
Year: 2012

ที่ผ่านมา ฉันไม่แน่ใจ ว่าเธอคิดอย่างไร
Tee pahn mah chun mai nae jai wah tur kit yahng rai
From what has passed by, I’m not sure what you’re feeling
กับฉันที่เป็นในแบบนั้น
Gup chun tee pen nai baep nun
About me in that way
เธออาจสนใจ แต่ภาพแค่ข้างนอกกาย
Tur aht son jai dtae pahp kae kahng nauk gai
You might be interested, but that image is just on my outside
ฉันอาจดูคล้ายกับใคร ที่เธอมีใจ เป็นคนที่เธอฝัน
Chun aht doo klai gup krai tee tur mee jai pen kon tee tur fun
I might look like the one you have feelings for, that I’m the person of your dreams

แต่ในความเป็นจริง มันต่างกับความฝัน
Dtae nai kwahm pen jing mun dtahng gup kwahm fun
But reality is different from dreams
ฉันไม่ใช่คนนั้น ที่จะทำให้เธอได้สุขใจ
Chun mai chai kon nun tee ja tum hai tur dai sook jai
I’m not that person who will make you happy

(*) อย่าบอกว่ารัก คำว่ารักนั้นยิ่งใหญ่
Yah bauk wah ruk kum wah ruk nun ying yai
Don’t tell me you love me, that’s a strong word
ก่อนจะพูดมันออกไป ขอให้เธอแน่ใจ ว่านี่คือคนที่เธอรัก
Gaun ja poot mun auk pai kor hai tur nae jai wah nee keu kon tee tur ruk
Before you say it, I want you to be certain that this is the person you love

(**) ไม่อยากเป็นแค่เงาของใคร ฉันนั้นก็มีตัวตน
Mai yahk pen kae ngao kaung krai chun nun gor mee dtua dton
I don’t want to be just a shadow of someone else, I have a body
ไม่ใช่คนที่ไร้หัวใจ ฉันช้ำฉันเจ็บแค่ไหน
Mai chai kon tee rai hua jai chun chum chun jep kae nai
I don’t want to be a person without a heart, however much it’ll hurt and pain me
ก็ต้องเก็บไว้แค่ภายในใจ
Gor dtaung gep wai kae pai nai jai
I must keep it in my heart
อย่าทำร้ายกันต่อไป ด้วยคำว่ารักมากมาย
Yah tum rai gun dtor pai duay kum wah ruk mahk mai
Don’t keep hurting me so many times with the word love
แค่เพียงเพราะฉันเหมือนใคร.. บางคน
Kae piang pror chun meuan krai bahng kon
Just because I’m like someone else

เมื่อไหร่เธอ ถึงจะยอมรับ ที่เป็นตัวฉัน
Meua rai tur teung ja yaum rup tee pen dtua chun
When will you accept that I’m me?
ไม่ใช่เห็น ฉันเป็นเงาของใครใคร
Mai chai hen chun pen ngao kaung krai krai
Don’t see me as the shadow of someone else

(*,**)

ไม่อยากเป็นแค่เงาของใคร ฉันนั้นก็มีตัวตน
Mai yahk pen kae ngao kaung krai chun nun gor mee dtua dton
I don’t want to be just a shadow of someone else, I have a body
ไม่ใช่คนที่ไร้หัวใจ ฉันช้ำฉันเจ็บแค่ไหน
Mai chai kon tee rai hua jai chun chum chun jep kae nai
I don’t want to be a person without a heart, however much it’ll hurt and pain me
ก็ต้องเก็บไว้แค่ภายในใจ
Gor dtaung gep wai kae pai nai jai
I must keep it in my heart

(**)

ที่เธอไม่เคย…ลืม…
Tee tur mai koey leum
Whom you’ve never forgotten…