เค้าจะคิดเหมือนเรามั้ยนะ

All posts tagged เค้าจะคิดเหมือนเรามั้ยนะ

Title: เค้าจะคิดเหมือนเรามั้ยนะ / Kao Ja Kit Meuan Rao Mai Na (Does She Feel the Same as Me?)
Artist: Naiyothin (นายโยธิน สะแบงบิน)
Album: [Single]
Year: 2018

คิดถึงเค้าจังเลย
Kit teung kao jung loey
I miss her so much
แต่วันนี้ไม่มีเค้าเหมือนเคย
Dtae wun nee mai mee kao meuan koey
But today I don’t have her like I used to
ไม่รู้ทำไม ทั้งที่จบกันไป
Mai roo tummai tung tee jop gun bpai
I don’t know why, even though we broke up
แล้วไม่ได้พบได้เจอกันอีกแล้ว
Laeo mai daipob dai jur gun eek laeo
And don’t see each other anymore

เหมือนว่าฉันยังจำ
Meuan wah chun yung jum
It’s like I still remember
ยังคงเห็นและเจอทุกการกระทำ
Yung kong hen lae jur took gahn gratum
I still see and face every action
ที่เราเคยทำ มันยังคงย้ำให้ฉันไม่ลืม
Tee rao koey tum mun yung kong yum hai chun mai leum
That we ever did, it still emphasizes and makes me unable to forget
และยังคิดถึงเธออยู่เสมอ
Lae yung kit teung tur yoo samur
And I’m still always thinking about her

(*) รู้ดีไม่ควรวุ่นวาย
Roo dee mai kuan woon wai
I know full well I shouldn’t bother her
แค่อยากจะรู้ในใจ
Kae yahk ja roo nai jai
I just want to know if her feelings
เธอเป็นแบบฉันบ้างไหม
Tur bpen baep chun bahng mai
Are like mine

(**) เค้าจะคิดถึงฉันมั้ยนะ
Kao ja kit teung chun mai na
Does she feel the same as me?
เขาจะจำฉันได้มั้ยนะ
Kao ja jum chun dai mau na
Does she remember me?
เวลาที่ฟังเพลงเดิมที่เรา
Welah tee fung pleng derm tee rao
When she listens to the same songs that we
เคยฟังด้วยกันเมื่อก่อน
Koey fung duay gun meua gaun
Used to listen to together
เขาจะเหงาเหมือนฉันหรือเปล่า
Kao ja ngao meuan chun reu bplao
Is she lonely like me
ในตอนจะนอน เมื่อก่อนเคยมีกันบอกฝันดี
Nai dtaun ja naun meua gaun koey mee gun bauk fun dee
When she goes to bed? When we used to have each other to say sweet dreams to
เขาจะคิดถึงฉันมั้ยนะ
Kao ja kit teung chun mai na
Does she miss me?
เรื่องวันวานจำได้มั้ยนะ
Reuang wun wahn jum dai mai na
Does she remember the matters of the past?
ที่เดิมที่เก่าที่เราเคยมาด้วยกันตรงนั้นตรงนี้
Tee derm tee gao tee rao koey mah duay gun dtrong nun dtrong nee
The same place where we once came together, right here
ที่ๆ ความสุข เราเคยมี
Tee tee kwahm sook rao koey mee
The place where we were once happy
แค่ตอนนี้มันช่างเหงาจับใจ
Kae dtaun nee mun chahng ngao jup jai
But now loneliness is gripping my heart

(***) เขาจะคิดถึงฉันบ้างมั้ย
Kao ja kit teung chun bahng mai
Does she miss me?
เขาจะเหงาแบบฉันบ้างมั้ย
Kao ja ngao baep chun bahng mai
Is she lonely like me?
เวลาคิดถึงแล้วฉันนั้นทำอะไรไม่ได้สักอย่าง
Welah kit teung laeo chun nun tum arai mai dai suk yahng
When I think about her, I can’t do anything
เพราะความรู้สึก เรามันต่าง
Pror kwahm roo seuk rao mun dtahng
Because we each have our own feelings
ก็ไม่รู้ว่าเธอคิดยังไง
Gor mai roo wah tur kit yung ngai
I don’t know what she’s thinking

(****) เธอจะคิดถึงฉันมั้ยนะ
Tur ja kit teung chun mai na
Do you miss me?
เธอจะจำฉันได้มั้ยนะ
Tur ja jum chun dai mai na
Do you remember me?
ความรู้สึกนี้จะเก็บเอาไว้ตลอดไป
Kwahm roo seuk nee ja gep ao wai dtalaut bpai
I’ll keep these feelings forever
ขอให้โชคดี กับคนใหม่
Kor hai chohk dee gup kon mai
I wish you good luck with your new lover
ไม่นานคงลืมเธอไป ได้สักวัน
Mai nahn kong leum tur bpai dai suk wun
Some day soon I’ll be able to forget you

(*,**,***,****)

   

คำร้อง/ทำนอง : นายโยธิน สะแบงบิน
เรียบเรียง : เปรม สะแบงบิน
Mix&Mastering : เปรม สะแบงบิน