เครื่องบิน

All posts tagged เครื่องบิน

Title: เครื่องบิน / Kreuang Bin (Airplanes)
Artist: Daniel Didyasarin
Album: [Single]
Year: 2018

วันนี้อยากบอกความจริงที่พูดไม่ออก
Wun nee yahk bauk kwahm jing tee poot mai auk
Today I want to tell you the truth I’ve never spoken
เรื่องราวเก่าๆ ที่ฉันยังคงไม่ลืม
Reuang rao gao gao tee chun yung kong mai leum
An old matter that I still haven’t forgotten
วันที่ผ่าน ที่เคยนอนกอด
Wun tee pahn tee koey naun gaut
The days of the past when we once slept hugging
ฉันรู้ตัวดี ว่าฉันนั้นไม่คู่ควร
Chun roo dtua dee wah chun nun mai koo kuan
I know full well that I’m not suitable
แล้วเธอไม่อาจกลับมา
Laeo tur mai aht glup mah
And you’re not coming back

(*) วันนี้ยังมีอยู่ แม้มันไม่มีเธอ
Wun nee yung mee yoo mae mun mai mee tur
Today I’m still here, even though I don’t have you
รู้ตัวดี ฉันรู้ตัวดี
Roo dtua dee chun roo dtua dee
I know full well, I know full well
วันนี้ฉันยังอยู่ ฉันไม่ต้องการใคร
Wun nee chun yung yoo chun mai dtaung gahn krai
Today I’m still here, I don’t want anyone else
รู้ตัวดี ฉันรู้ตัวดี
Roo dtua dee chun roo dtua dee
I know full well, I know full well
ว่าแค่หลอก หลอกตัวเอง
Wah kae lauk lauk dtua eng
That I’m just deceiving, deceiving myself

(**) และไม่มีเธอมาอยู่ในใจ
Lae mai mee tur mah yoo nai jai
And I don’t have you coming into my heart
ไม่มีเธอมาอยู่ข้างกาย
Mai mee tur mah yoo kahng gai
I don’t have you coming to be beside me
ไม่มีเธอมาอยู่ในใจ
Mai mee tur mah yoo nai jai
I don’t have you coming into my heart
ไม่มีเธอมาบอก bye bye
Mai mee tur mah bauk bye bye
I don’t have you coming to tell me bye bye
แค่หลอก หลอกตัวเอง
Kae lauk lauk dtua eng
I’m just deceiving, deceiving myself

(*,**)

   

เนื้อร้อง ,ทำนอง ,เรียบเรียง : Daniel Didyasarin (แดเนียล ดิษยะศริน)

   

Wow, I really like the sound of this! It reminds me of the English grunge music I used to listen to in middle school haha~ And it doesn’t seem as creepily stalkerish as his previous two singles~ Perhaps the stalker has realized and come to terms with the fact that the object of his affection isn’t going to share his emotions? xD Regardless, third single’s the charm! This one’s making it into my music library 🙂