เขตห้ามหวง

All posts tagged เขตห้ามหวง

Title: เขตห้ามหวง / Ket Hahm Huang (An Area Out of My Jurisdiction)
Artist: ToR+ Saksit (โต๋ ศักดิ์สิทธิ์)
Album: [Single]
Year: 2019

เธอไม่รู้จักฉัน แต่ฉันรู้จักเธอ
Tur mai roo juk chun dtae chun roo juk tur
You don’t know me, but I know you
สิ่งที่ทำเสมอคือคิดถึงเธอก่อนนอน
Sing tee tum samur keu kit teung tur gaun naun
The thing I always do is think of you before going to sleep
ตื่นมาตอนเช้า ฉันก็คิดถึงเธอก่อน
Dteun mah dtaun chao chun gor kit teung tur gaun
Walking up in the morning, I think about you first
ก่อนที่ฉันจะเปิดดูทีวี
Gaun tee chun ja beprt doo TV
Before I turn on the TV
เธออยู่ตรงนั้น แต่ฉันอยู่ตรงนี้
Tur yoo dtrong nun dtae chun yoo dtrong nee
You’re over there, but I’m over here
ห่างกันแค่นี้แต่เหมือนว่าไกลสุดตา
Hahng gun kae nee dtae meuan wah glai soot dtah
Just this far apart, but it’s like we’re as far as the eyes can see
ได้โปรดอย่ายิ้ม โลกมันจะหวานเกินกว่า
Dai bproht yah yim lohk mun ja wahn gern gwah
Please don’t smile, the world would get too sweet
กว่าที่ใครๆจะทนไหว
Gwah tee krai krai ja ton wai
For anyone to to stand it

(*) ฉันไม่รู้ฉันหวงเธอทำไม
Chun mai roo chun huang tur tummai
I don’t know why I’m possessive of you
หวงคนที่ไม่ได้เป็นอะไร
Huang kon tee mai dai bpen arai
Possessive of someone who isn’t anything to me
ไม่ได้เคยคุยกันสักคำ
Mai dai koey kooey gun suk kum
Whom I’ve never said a word to
ไม่เข้าใจเหมือนกัน
Mai kao jai meuan gun
I don’t understand it
ถามหัวใจตัวเองกี่ครั้งก็ยังไม่รู้ว่าทำไม
Tahm hua jai dtua eng gee krung go ryung mai roo wah tummai
However many times I ask my heart, I still don’t know why

อยากเก็บเธอไว้ แต่ไม่มีสิทธิ์นั้น
Yahk gep tur wai dtae mai mee sit nun
I want to keep you hidden away, but I don’t have the right
ทำได้แค่ฝัน แค่ฝันแค่ฝันต่อไป
Tum dai kae fun kae fun kae fun dtor bpai
All I can do is just dream, just dream, just keep dreaming
ไม่อยากจะคิด วันที่เธอพบเจอใคร
Mai yahk ja kit wun tee tur pob jur krai
I don’t want to think about the day you’ll meet someone
ยิ่งคิดยิ่งใจสั่น ฉันไม่พร้อมจะรับวันนั้นเลย
Ying kit ying jai sun chun mai praum ja rup wun nun loey
The more I think about it, the more my heart pounds, I’m not ready to accept that day

(*)

(**) เธอจะรู้บ้างไหมว่ามีฉัน
Tur ja roo bahng mai wah mee chun
Will you know that you have me
หนึ่งคนที่ฝันถึงเธอทุกวัน
Neung kon tee fun teung tur took wun
Who dreams about you every day?
แต่ไม่เคยคุยกันสักคำ
Dtae mai koey kooey gun suk kum
But I’ve never said a word to you
แต่อย่างไรก็ตาม ถามหัวใจตัวเองกี่ครั้ง
Dtae yahng rai gor dtahm tahm hua jai dtua eng gee krung
But no matter what, however many times I ask my heart
สุดท้ายก็ยังคงเป็นเธอ
Soot tai gor yung kong bpen tur
In the end, it’s still you

(*,**)

ไม่เคยคุยสักคำ แต่อย่างไรก็ตาม
Mai koey kooey suk kum dtae yahng rai go dtahm
I’ve never said a word to you, but no matter what
ถามหัวใจตัวเองกี่ครั้งสุดท้ายก็ยังคงเป็นเธอ
Tahm hua jai dtua eng gee krung soot tai gor yung kong bpen tur
However many times I ask my heart, in the end, it’s still you

   

Music & Lyrics: Saksit Vejsupaporn ,Tan Liptapallop , Panithi Lertudomthana , Po Posayanukul
Producer: Charles Fisher