เก็บไว้ให้เธอ

All posts tagged เก็บไว้ให้เธอ

Title: เก็บไว้ให้เธอ / Gep Wai Hai Tur (Saving It for You)
Artist: Jeab Wanthana (เจี๊ยบ วรรธนา)
Album: OST จอมใจจอมแก่น / Jaum Jai Jaum Gaen
Year: 2002

ลมที่โชยพัด ต้นหญ้าใบไม้ปลิว แดดที่อ่อนใส หอมกลิ่นของวันใหม่
Lom tee choy put dton yah bai mai bpliew daet tee aun sai haum glin kaung wun mai
The gently blowing wind, the trees, grass, and leaves are blown away, the bright sunlight, the scent of a new day
เมฆน้อยๆ ยังลอยเป็นนิทานบนฟ้าไกล อยากให้เธอได้มาอยู่ตรงนี้จัง
Mek noy noy yung loy bpen nitahn bon fah glai yahk hai tur dai mah yoo dtrong nee jung
The small clouds still float like a fable in the sky, I want you to be right here so badly

หยาดฝนที่ทอสาย พร่างพรมสู่พื้นดิน ใบไม้แตกกิ่งใบ มาสู่โลกใบใหม่
Yaht fon tee tor sai prahng prom soo peun din bai mai dtaek ging bai mah soo lohk bai mai
The raindrops that weave streaks, glittering towards the ground, the leaves and broken branches come towards the new world
เด็กน้อยๆ ยังคงมีฝันลอยไปกว้างไกล อยากให้เธอได้มาอยู่ตรงนี้จัง
Dek noy noy yung kong mee fun loybpai gwahng glai yahk hai tur dai mah yoo dtrong nee jung
Little kids still have dreams floating far away, I want you to be right here so badly

(*) เมื่อไหร่ ที่เธอรู้สึกท้อในใจ เมื่อไหร่ที่เธอสับสน
Meua rai tee tur roo seuk tor nai jai meua rai tee tur sup son
Whenever you feel discouraged in your heart, whenever you’re confused
อยากให้รู้ว่ายังมี ตัวฉันอีกคน กับโลกที่งดงามหนึ่งใบ เก็บเอาไว้ให้เธอมาพักใจ
Yahk hai roo wah yung mee dtua chun eek kon gup lohk tee ngot ngahm neung bai gep ao wai hai tur mah puk jai
I want you to know that you still have me and a beautiful world, saving it for you to rest your heart

(**) เธอจะอยู่ไหนใกล้ไกลสักเท่าไหร่ หากเหงาให้จำไว้ ว่าเธอนั้นมีใคร
Tur ja yoo nai glai glai suk tao rai hahk ngao hai jum wai wah tur nun mee krai
Wherever you are, no matter how near or far, if you’re lonely, I want you to remember that you have someone
ที่เก็บความสวยงาม รอให้เธอมาชื่นชม เก็บเอาไว้ให้เธอมาพักใจ
Tee gep kwahm suay ngahm ror hai tur mah cheun chom gep ao wai hai tur mah puk jai
Who’s saving beauty, waiting for you to admire it, saving it for you to rest your heart

(*,**)

หากอ่อนล้าเมื่อวันใด กลับมา
Hahk aun lah meua wun dai glup mah
If you’re ever weary, come back