เก็บซ่อน

All posts tagged เก็บซ่อน

Title: เก็บซ่อน / Gep Saun (Kept Hidden)
Artist: Punch Worrakorn (พั้นช์ วรกาญจน์)
Album: [Single]
Year: 2019

(*) ขอโทษที่ฉันเก็บซ่อน ความเป็นจริง เอาไว้ต่อไปไม่ไหว
Kor toht tee chun gep saun kwahm bpen jing ao wai dtor bpai mai wai
I’m sorry that I can’t keep hiding the truth any longer
ร้องไห้จนฟูมฟาย ทำให้เธอรำคาญใจ เก็บอาการไม่อยู่
Raung hai jon foom fai tum hai tur rumkahn jai gep ahgahn mai yoo
I’ve been crying so much, I’ve annoyed you, I can’t keep in these feelings
ขอโทษที่ฉันเก็บซ่อน ความเป็นจริง เอาไว้ต่อไปไม่อยู่
Kor toht tee chun gep saun kwahm bpen jing ao wai dtor bpai mai yoo
I’m sorry that I can’t keep hiding the truth anymore
เกินที่มันจะทนดูอย่างนั้นโดยไม่เสียใจ
Gern tee mun ja ton doo yahng nun doy mai sia jai
It’s too much for me to endure, watching like that without feeling sad

ฉันควรดีใจใช่ไหม ที่เห็นเธอนั้นมีความสุข
Chun kuan dee jai chai mai tee hent tur nun mee kwahm sook
I should be happy to see you happy, shouldn’t I?
อยู่กับเขาคนหนึ่ง คนนั้นที่เธอบอกว่ารักเขาทั้งหัวใจ
Yoo gup kao kon neung kon nun tee tur baukw ahr uk kao tung hua jai
With her, that person whom you said you loved with all your heart
นั่งมองดูเธอและเขา ช่างเหมือนในวันนั้นของสองเรา
Nung maung doo tur lae kao chahng meuan nai wun nun kaung saung rao
Sitting and watching you and her, it’s so much like those days of ours
เธอมีคนรักและห่วง เค้ารักและห่วง และเค้าหวงเธอทั้งหัวใจ
Tur mee kon ruk lae huang kao ruk lae huang lae kao huang tur tung hua jai
You have someone who loves and worries about you, she loves and worries about you, and she’s possessive of you with her entire heart

(**) แต่ทำไมน้ำตาของฉัน มันจึงไหลออกมาไม่รู้ตัว
Dtae tummai num dtah kaung chun mun jeung lai auk mah mai roo dtua
But why are my tears flowing out without me realizing it?
เพราะอะไร นี่ฉันดีใจจนร้องไห้ หรือฉันเสียใจ
Pror arai nee chun dee jai jon raung hai reu chun sia jai
Why? Am I so happy that I’m crying? Or am I sad?

(*,**,*)

ขอโทษที่ฉันเก็บซ่อน ความเป็นจริง เอาไว้ต่อไปไม่ไหว
Kor toht tee chun gep saun kwahm bpen jing ao wai dtor bpai mai wai
I’m sorry that I can’t keep hiding the truth any longer
ร้องไห้จนฟูมฟาย ทำให้เธอรำคาญใจ เก็บอาการไม่อยู่
Raung hai jon foom fai tum hai tur rumkahn jai gep ahgahn mai yoo
I’ve been crying so much, I’ve annoyed you, I can’t keep in these feelings
ขอโทษที่ฉันเก็บซ่อน ความเป็นจริง (ที่ใครต่อใครไม่รู้)
Kor toht tee chun gep saun kwahm bpen jing (tee krai dtor krai mai roo)
I’m sorry that I can’t keep in the truth (that no one else knows)
เกินที่มันจะทนดูอย่างนั้นโดยไม่เสียใจ
Gern tee mun ja ton doo yahng nun doy mai sia jai
It’s too much for me to endure, watching like that without feeling sad

   

คำร้อง โดย Ohm Art, Vespa
ทำนอง โดย Ohm Art, Vespa
เรียบเรียง : FLIPPER