เกิดมาเพื่อรักเธอ

All posts tagged เกิดมาเพื่อรักเธอ

Title: เกิดมาเพื่อรักเธอ / Gert Mah Peua Ruk Tur (Born to Love You)
Artist: Mos Patiparn
Album: OST รักเกินพิกัดแค้น
Year: 2004

อาจจะดูว่าฉัน โง่งมที่ทำเพื่อเธอ ให้เธอได้เสมอ ทั้งตัวและหมดหัวใจ
Aht ja doo wah chun ngoh ngohm tee tum peua tur hai tur dai samur tung dtua lae mot hua jai
It might seem like I’m naive always doing things for you with both my body and my entire heart
ทั้งๆที่ความเป็นจริง แค่ฝันก็ยังเกินไป ไม่มีอะไรคู่ควรสักอย่าง
Tung tung tee kwahm bpen jing kae fun gor yung gern bpai mai mee arai koo kuan suk yahng
Even though in reality it’s just a dream, it’s still too much, there’s nothing suitable about me

ผ่านไปถึงเพียงไหน หัวใจก็พอรู้ดี แต่บังเอิญตอนนี้ รักเธอเกินหยุดยั้งใจ
Pahn bpai teung piang nai hua jai gor por roo dee dtae bungern daun nee ruk tur gern yoot yung jai
Whatever I go through, my heart knows full well, but it just so happens that right now, I love you too much to stop my heart
พื้นที่ในใจที่มี ไม่เหลือให้ใครคนใด ทุกห้องในใจมีเพียงแต่เธอ
Peun tee nai jai tee mee mai leua hai krai kond ai took haung nai jai mee piang dtae tur
There’s no space in my heart left for anyone else, every chamber has only you

(*) เกิดมาเพื่อจะรัก รักเธอคนเดียวอยู่อย่างนี้
Gert mah peua ja ruk ruk tur kon diao yoo yahng nee
I was born to love, love only you like this
ต่อให้มันไม่มีหนทางใดๆ ก็ไม่เคยหวั่นไหว
Dtor hai mun mai mee hon tahng dai dai gor mai koey wun wai
Even though there’s no way, I’ve never been shaken
เกิดมาเพื่อจะรัก รักเธอจริงๆและพร้อมจะตายแทนได้
Gert mah peua ja ruk ruk tur jing jing lae praum ja dtai taen dai
I was really born to love, love you, and I’m ready to die in your place
ก็เพราะหัวใจ ฉันมันสร้างมาเพื่อเธอ
Gor pror hua jai chun mun sahng mah peua tur
Because my heart was created for you

แต่ไม่เคยโทษฟ้า ที่พาให้เราพบกัน และกำหนดให้ฉัน รักเธอเหมือนดังนิยาย
Dtae mai koey toht fah tee pah hai rao pob gun lae gum not hai chun ruk tur meuan dung niyai
But I’ve never blamed heaven for leading us to meet and determining that I would love you like a fairytale
ให้ฉันต้องเจียมตัวเอง ให้ฉันต้องทนทำใจ แม้ทุกข์เพียงใด ก็มีเแต่เธอ
Hai chun dtaung jiam dtua eng hai chun dtaung ton tum jai mae took piang dai gor mee dtae tur
Making me have to humble myself, making me have to endure accepting it, no matter how much it hurts, I have only you

(*)

ก็เพราะว่าเธอนั้นคือที่สุดของหัวใจ
Gor pror wah tur nun keu tee soot kaung hua jai
Because you are most of my heart

Title: เกิดมาเพื่อรักเธอ / Gert Mah Peua Ruk Tur (Born to Love You)
Artist: Pui Duangporn (ปุ้ย ดวงพร)
Album: OST ข้าบดินทร์ / Kah Badin
Year: 2015

อยากบอกเธอเหลือเกิน
Yahk bauk tur leua gern
I want to tell you so badly
ฉันรักเธอและรักทั้งหัวใจที่มี
Chun ruk tur lae ruk tung hua jai tee mee
That I love you, and love you with all of my heart
อยากดูแลตัวเธอให้ดี
Yahk doo lae dtua tur hai dee
I want to take good care of you
ชีวิตฉันที่มี ก็เพื่อเธอเท่านั้น
Cheewit chun tee mee gor peua tur tao nun
The life I have is only for you

อยากให้เธอมั่นใจ
Yahk hai tur mun jai
I want you to be certain
ทั้งหัวใจของฉันนั้นสร้างมาเพื่อเธอ
Tung hua jai kaung chun nun sahng mah peua tur
My entire heart was created for you
และเกิดมาก็เพื่อรักเธอ ทุ่มเทให้กับเธอ
Lae gert mah gor peua ruk tur toom tay hai gup tur
And I was born to love you, to devote myself to you
เพื่อเธอเพียงผู้เดียว เพื่อเธอตลอดไป
Peua tur piang poo diao peua tur dtalaut bpai
For you alone, for you forever

(*) แต่บางครั้งฉันกลัว เสียเธอไปให้กับเขา ฉันคงใจแตกสลาย
Dtae bahng krung chun glua sia tur bpai hai gup kao chun kong jai dtaek salai
But sometimes I’m afraid I’ll lose you to her, My heart would shatter
แอบใจหายทุกครั้งไป เมื่อเห็นเธออยู่กับเขา เห็นเธอคุยอยู่กับเขา
Aep jai hai took krung bpai meua hern tur yoo gup kao hen tur kooey yoo gup kao
My heart secretly plummets every time I see you with her, I see you talking with her
แทบขาดใจ (ฉันหวาดกลัว แทบขาดใจ)
Taep kaht jai (chun waht glua taep kaht jai)
I nearly die (I’m scared to death)

อยากให้เธอเชื่อใจ ฉันทุ่มเทความรักให้เธอเพียงเท่านั้น
Yahk hai tur cheua jai chun toom tay kwahm ruk hai tur piang tao nun
I want you to believe me, that I’ve devoted my love only to you
จะมั่นคงไม่มีไหวหวั่น รักแท้ในใจฉัน มันมีให้กับเธอ
Ja mun kong mai mee wai wun ruk tae nai jai chun mun mee hai gup tur
The true love in my heart that I have for you is certain and unwavering
เพื่อเธอตลอดไป
Peua tur dtalaut bpai
For you forever

(*)

   
คำร้อง สีฟ้า
ทำนอง/เรียบเรียง อภิไชย เย็นพูนสุข