เกลียดตัวเอง

All posts tagged เกลียดตัวเอง

Title: เกลียดตัวเอง / Gliet Dtua Eng (I Hate Myself)
Artist: Sek Loso (เสก โลโซ)
Album: 7 สิงหา / Jet Singhah (7th of August)
Year: 2003

เจ็บนักครั้งนี้ใจที่มีฉันแทบพัง
Jep nuk krung nee jai tee mee chun taep pung
It hurts so much this time, my heart nearly collapsed
เธอมาทิ้งขว้างอย่างรุนแรง
Tur mah ting kwahng yahng roon raeng
You harshly tossed me aside
ให้ใจเธอไปไม่แม้เคยคิดระแวง
Hai jai tur bpai mai mae koey kit rawaeng
I gave you my heart, not even once suspecting
ผ่านมาเธอแกล้งมีใจ
Pahn mah tur glaeng mee jai
In the past you pretended to have feelings for me

(*) กว่าจะรู้ก็สายไป หักห้ามใจไว้ไม่ทัน
Gwah ja roo gor sai bpai huk hahm jai wai mai tun
By the time I knew, it was too late, I wasn’t able to stop you
เมื่อไม่รัก..ไม่รักกัน ช่วยฆ่าฉันทีได้ไหม
Meua mai ruk mai ruk gun chuay kah chun tee dai mai
When you don’t love, don’t love me, please kill me
ฉันอยากไป ฉันอยากไป ฉันอยากไปไกลจากเธอ
Chun yahk bpai chun yahk bpai chun yahk bpai glai jahk tur
I want to go, I want to go, I want to get far away from you
อยากจะไปไม่ขอเจอ เจอะหน้าเธอคนใจร้าย ฉันอยากตาย
Yahk ja bpai mai kor jur jur nah tur kon jai rai chun yahk dtai
I want to go, I don’t want to see, see your face, you cruel person, I want to die

(**) เกลียดตัวเราเองที่คอยทำดีเรื่อยมา
Gliet dtua rao eng tee koy tum dee reuay mah
I hate myself for always being good to you
คอยเป็นเหมือนหมารับใช้เธอ
Koy bpen meuan mah rup chai tur
For being like a dog willing to be used by you
ชาติหน้าฉันท์ใดขออย่าตามมาพบเจอ
Chaht nah chun dai kor yah dtahm mah pob jur
Please don’t follow me in the next life
ลาทีนะเออลาจากไกล
Lah tee na ur lah jahk glai
Say good-bye and leave far away

(*,**,*)

ฉันอยากตาย..ฉันอยากตาย..ฉันอยากตาย
Chun yahk dtai chun yahk dtai chun yahk dtai
I want to die, I want to die, I want to die

   

คำร้อง : เสกสรรค์ ศุขพิมาย
ทำนอง : เสกสรรค์ ศุขพิมาย
เรียบเรียง : เสกสรรค์ ศุขพิมาย