อุ่นใจ

All posts tagged อุ่นใจ

Title: อุ่นใจ / Oon Jai (Warm)
Artist: Palapol (พลพล)
Album: OST รักคุณเท่าฟ้า / Ruk Koon Tao Fah
Year: 2012

มีคนบางคนผ่านมา แต่ไม่ช้าพวกเขาก็ผ่านไป
Mee kon bahng kon pahn mah dtae mai chah puak kao gor pahn bpai
Some people show up, but soon they pass by
และมีใครใครอีกมากมาย ที่เข้ามาและจากกันไป
Lae mee krai krai eek mahk mai tee kao mah lae jahk gun bpai
And there’s so many other people who come up and leave

ไม่เคยมีใครสักคน อยู่กับฉันรักฉันตลอดไป
Mai koey mee krai suk kon yoo gup kon ruk chun dtalaut bpai
I’ve never had anyone stay with me and love me forever
ไม่เคยมีใครที่เต็มใจ อยู่กับฉันเวลาเดือดร้อน
Mai koey mee krai tee dtem jai yoo gup chun welah deuat raun
I’ve never had anyone willing to stay with me when I’m flustered

(*) แต่มีคนเพียงหนึ่งคน คนเพียงหนึ่งคน
Dtae mee kon piang neung kon kon piang neung kon
But there’s just one person, just one person
เขาไม่เคยไปไกล ก็คือเธอเพียงผู้เดียว
Kao mai koey bpai glai gor keu tur piang poo diao
They’re never far, it’s only you
เธอเพียงผู้เดียว ที่ไม่จากไปไหน
Tur piang poo diao tee mai jahk bpai nai
Only you who hasn’t left me

(**) พรุ่งนี้หรือว่าเมื่อไหร่ หรือว่าวันใด เธอยังคงเหมือนเดิม
Proong nee reu wah meua rai reu wah wun dai tur yung kong meuan derm
Tomorrow or whenever or any day, you’re still the same
ไม่เคยต้องมีคำสัญญา ไม่ต้องบอกรักก็เข้าใจ
Mai koey dtaung mee kum sunyah mai dtaung bauk ruk gor kao jai
We’ve never had to promise, never had to tell each other we love each other, we understand

(***) ไม่เห็นต้องเหมือนคนอื่น ไม่ต้องวุ่นวาย
Mai hen dtaung meuan kon eun mai dtaung woon wai
It doesn’t seem like we must be like other people, we don’t need to be bothered
ไม่เคยต้องมีคำพูดใด
Mai koey dtaung mee kum poot dai
We’ve never had to have any words
แค่มองไปไกลไกลเห็นเธอ ก็อุ่นใจ
Kae maung bpai glai glai hen tur gor oon jai
Just looking out and seeing you makes me warm

เวลาที่ใจเงียบเหงา และปวดร้าวฉันเห็นเธอเข้ามา
Welah tee jai ngiap ngao lae bpuat rao chun hen tur kao mah
When my heart is lonely and hurting, I see you come in
เวลาที่มีน้ำตา ก็คือเธอที่อยู่ตรงนี้
Welah tee mee num dtah gor keu tur tee yoo dtrong nee
When I’m crying, it’s you who stays right here

เวลาที่ฉันเหนื่อยล้า และมองหาบางคน ช่วยปลอบใจ
Welah tee chun neuay lah lae maung hah bahng kon chuay bplaup jai
When I’m exhausted and looking for someone to help comfort me
ก็มีคนเดียวที่เข้าใจ แค่มองตาทีไรก็รู้
Gor mee kon diao tee kao jai kae maung dtah tee rai gor roo
There’s only one person who understands, just looking in your eyes, I know

(*,**,***,**,***)

Title: อุ่นใจ / Oon Jai (At Ease)
Artist: 4+1 (Boy, Ken, Nadech, Mario, and Mark)
Album: 4+1 Superstar
Year: 2012

อุ่นใจ ได้เสมอแค่นึกถึงกัน
Oon jai dai samur kae neuk teung gun
I’m at ease, always only thinking of you
เพราะจะดูแลเธอทุกวัน
Pror ja doo lae tur took wun
Because I’ll take care of you every day
อยากให้วางใจ ว่าชั้นคอยห่วงใย
Yahk hai wahng jai wah chun koy huang yai
I want you to trust me that I’m constantly worried about you

อุ่นใจ เพราะว่าเรานั้นเข้าใจ
Oon jai pror wah rao nun kao jai
I’m at east because we understand
หากเวลาที่มีปัญหา
Hahk welah tee mee punhah
If ever we have a problem
อย่างน้อย ให้เธอคิดถึงชั้นได้ทุกเวลา
Yahng noy hai tur kit teung chun dai took welah
At least you thinking of me all the time
ไม่ว่าจะเมื่อไหร่ ให้สบายใจ ไว้ได้เลย
Mai wah ja meua rai hai sabai jai wai dai loey
Regardless of when, you can be perfectly fine
จะดูแลด้วยรัก ด้วยความเต็มใจที่มี
Ja doo lae duay ruk duay kwahm dtem jai tee mee
I’ll take care of you with love, with all the will I have

(*) โปรดอุ่นใจเพราะเรานั้นรักคุณ
Proht oon jai pror rao nun ruk koon
Please be at ease because we love you
จะคอยดูแลช่วยเหลือให้คุณ ด้วยความเข้าใจ
Ja koy doo lae chuay leua hai koon duay kwahm kao jai
We’ll keep looking after and helping you through understanding
ให้เป็นไปตามต้องการ
Hai pen pai dtahm dtaung gahn
Go after what you want
ใต้แผ่นฟ้าไม่ว่าจะใกล้หรือไกล
Dtai paen fah mai wah ja glai reu glai
We’re under the same sky, no matter if you’re near or far
อยู่แห่งไหนวางใจในเรานี้
Yoo haeng nai wahng jai nai rao nee
Wherever you are, trust in us
ขอเพียง เพื่อให้คุณอุ่นใจ
Kor piang peua hai koon oon jai
We just ask for you to be at ease

อุ่นใจ ไม่ว่าเล็กหรือเป็นเรื่องใหญ่
Oon jai mai wah lek reu pen reuang yai
I’m at ease, regardless if it’s a small or big matter
ให้คุณยิ้มได้อย่างสดใส อย่างนี้
Hai koon yim dai yahng soot sai yahng ne
Smile like it’s beautiful like this
มอบสิ่งดีๆ ไว้ให้คุณ
Maup sing dee dee wai hai koon
We’re giving good things to you
ไม่ว่าจะเมื่อไหร่ ให้สบายใจ ไว้ได้เลย
Mai wah ja meua rai hai sabai jai wai dai loey
Regardless of when, you can be perfectly fine
ดูจะแลด้วยรัก ด้วยความเต็มใจที่มี
Ja doo lae duay ruk duay kwahm dtem jai tee mee
We’ll take care of you with love, with all the will we have

(*)

ไม่ว่าเรื่องใด ขอให้คุณอุ่นใจ
Mai wah reuang dai kor hai koon oon jai
Regardless of any issues, we want you to be at ease