อีสา

All posts tagged อีสา

Title: อีสา (Eesah)
Artist: Gam Wichayanee (แก้ม วิชญาณี)
Album: OST รวีช่วงโชติ / Rawee Chuang Choht
Year: 2013

ผ่านมาผ่านไป ฤาหัวใจไม่เคยหยุดพัก
Pahn mah pahn bpai reu hua jai mai koey yoot puk
Coming and going, my heart never takes a break
เสาะหาเรื่อยมาความรักรัก
Sor hah reuay mah kwahm ruk ruk
Constantly searching for love
ได้ประจักษ์ แล้วเลยพ้นไป
Dai bprajuk laeo loey pon bpai
I find evidence of it, then it gets away

จะมีสักหน บ้างไหมคนที่ยอมมอบใจ
Ja mee suk hon bahng mai kon tee yaum maup jai
Is there anyone who is willing to give me their heart?
ด้วยรัก เข้าใจความหมายหมาย
Duay ruk kao jai kwahm mai mai
With love, understanding the meaning
เหนือความใคร่ ดับไฟปรารถนา
Neua wkahm krai dup fai bprattanah
Above desire, extinguishing the flame of longing

ไฟร้อนแรงควันรักรุม เร้าอารมณ์อยู่เรื่อยมา
Fai raun raeng kwun ruk room rao ahrom yoo reuay mah
The fire is hot and strong, the smoke of love encircles me, constantly inciting
ดลหัวใจให้ระเริง รุ่มร้อนเพลิงเสน่หา
Don hua jai hai ra rerng roon raun plerng sanay hah
Inspiring my heart to rejoice, anxious of the flame of infatuation
ดับยากหนักหนา ไฟรักในอารมณ์
Dup yahk nuk nah fai ruk nai ahrom
It’s difficult to extinguish the fire of love

เสาะหาไม่เห็น ความรักเป็นเช่นใดเล่าหนา
Sor hah mai hen kwahm ruk bpen chen dai lao nah
I’ve searched but haven’t found it, what is love like?
ไม่เคยเจอะเลยสักครา หารักล้ำค่าหาชั่วชีวี
Mai koey jur loey suk krah hah ruk lum kah hah chua cheewee
I’ve never once found it, searching for a priceless love, searching throughout my life
อ่อนแรงจึงเริ่มเข้าใจ ความรักใดยิ่งใหญ่ไม่มี
Aun raeng jeung rerm kao jai kwahm ruk dai ying yai mai mee
Weak, I’m starting to understand, nothing is greater than love
ความรักจากแม่ให้ลูกนี้ เป็นรักที่บริสุทธิ์จากใจ
Kwahm ruk jahk mae hai look nee bpen ruk tee borisoot jahk jai
The love from a mother to her child is a pure love from the heart
ความรักจากแม่ให้ลูกนี้ เป็นรักที่บริสุทธิ์จากใจ
Kwahm ruk jahk mae hai look nee bpen ruk tee borisoot jahk jai
The love from a mother to her child is a pure love from the heart

   

คำร้อง/ทำนอง : วิทยา อัมภสุวรรณ์
เรียบเรียง : ณัฐวัฒน์ คณโฑแก้ว