อีกครั้ง

All posts tagged อีกครั้ง

Title: อีกครั้ง / Eek Krung (Again)
Artist: Mindset and Noth Getsunova
Album: [Single]
Year: 2020

ฉันรู้ว่าฉันนั้นอาจไม่คู่ควร
Chun roo wah chun nun aht mai koo kuan
I know I don’t deserve
กับอีกครั้งที่เธอจะให้โอกาสฉัน
Gup eek krung tee tur ja hai ohgaht chun
For you to give me yet another chance
และรู้ว่าเธอก็เจ็บอยู่เหมือนกัน
Lae roo wah tur gor jep yoo meuan gun
And I know that you’re hurting too
ต้องผิดหวังและเสียน้ำตามาตั้งเท่าไร
Dtaung pit wung lae sia num dtah mah dtung tao rai
With how disappointed you’ve been and how many tears you’ve lost

ที่ฉันไม่แคร์แล้วก็ละเลยเพราะฉันไม่เคยจะมองเห็น
Tee chun mai care laeo gor laloey pror chun mai koey ja maung hen
I didn’t care, so I neglected you because I never saw
ถึงรักที่เธอให้มา เหมือนวันนี้เพิ่งจะลืมตา
Teung ruk tee tur hai mah meuan wun nee perng ja leum dtah
The love that you gave me, it’s like I’ve just opened my eyes today
รู้สึกแล้วถึงเธอที่ฉันจะเสียไป
Roo seuk laeo teung tur tee chun ja sia bpai
I feel that I’m going to lose you

(*) เพราะในตอนนี้ฉันรู้ฉันพลาดไป
Pror nai dtaun nee chun roo chun plaht bpai
Because now I know I’ve screwed up
และในตอนนี้ฉันเองก็เสียใจ
Lae nai dtaun nee chun eng gor sia jai
And now I’m sad

(**) อีกครั้งได้ไหมให้ฉันทำตัวใหม่
Eek krung dai mai hai chun tum dtua mai
Again, please, let me start over
อีกครั้งได้ไหมให้ฉันได้แก้ไข
Eek krung dai mai hai chun dai kae kai
Again, please, let me fix this
อีกครั้งได้ไหมไม่ว่าจะเป็นยังไง
Eek krung dai mai mai wah ja bpen yung ngai
Again, please, no matter how it’ll be
จะไม่ทำเธอเสียใจ
Ja mai tum tur sia jai
I won’t upset you

(***) อีกครั้งได้ไหมฉันขอแค่โอกาส
Eek krung dai mai chun kor kae ohgaht
Again, please, I just want a chance
โปรดขอร้องเธออย่าจากไป
Bproht kor raung tur yah jahk bpai
Please, I’m begging you, don’t leave me
ตอนนี้รู้แล้วว่าเธอมีค่าเท่าไร
Dtaun nee roo laeo wah tur mee kah tao rai
Now I know how much you’re worth
ฉันสัญญา จะไม่ทำให้เธอผิดหวังถ้าเธอกลับมา
Chun sunyah ja mai tum hai tur pit wung tah tur glup mah
I promise I won’t disappoint you if you come back

เธอเหมือนอากาศ หากว่าฉันขาด
Tur meuan ahgaht hahk wah chun kaht
You’re like my air, if I’m without you
คงไม่มีชีวิตต่อไปให้อภัยได้ไหม
Kong mai mee cheewit dtor bpai hai apai dai mai
I won’t be able to keep living, please forgive me
หากว่ายังรักกันอยู่ หากว่ายังไม่สาย
Hahk wah yung ruk gun yoo hahk wah yung mai sai
If you still love me, if it’s still not too late
ทุกนาทีจากนี้จะทำ ทำให้เธอเห็น
Took nahtee jahk nee ja tum tum hai tur hen
Every moment from now on, I’ll make you see
ว่าคนๆ นี้กลับตัวและก็กลับใจ
Wah kon kon nee glup dtua lae gor glup jai
That I’m a changed man
จะไม่ขออะไร จะไม่ขอเจอใคร
Ja mai kor arai ja mai kor jur krai
I won’t ask for anything, I won’t ask to meet anyone
แค่ขอโอกาสครั้งนี้ครั้งสุดท้าย
Kae kor ohgaht krung nee krung soot tai
I just want a chance this time, for the last time

(*,**,***)

หวังว่าตอนนี้จะพอมีหนทาง
Wung wah dtaun nee ja por mee hon tahng
I hope that there’s currently a way
หวังว่าเธอนั้นจะยอมให้อภัย
Wung wah tur nun ja yaum hai apai
I hope that you’ll be willing to forgive me
หากได้โอกาสนั้น
Hahk dai ohgaht nun
If I get that chance
จะไม่มีคำว่าอีกครั้ง
Ja mai mee kum wah eek krung
There won’t be any more “again”
จากฉันอีกครั้ง
Jahk chun eek krung
From me again

(**,***)

   

Produced by : DeejayB (วิภัทร คันธารัตนกุล) & Noth Getsunova (ปณต คุณประเสริฐ)
Lyrics: Noth Getsunova (ปณต คุณประเสริฐ), Lunareh (นุ้ย วิริยาภา) & Pok Mindset (ภัสสรกรณ์ จิราธิวัฒน์)
Melody : Noth Getsunova (ปณต คุณประเสริฐ), Pok Mindset (ภัสสรกรณ์ จิราธิวัฒน์) & Stickyricekillah