อย่าไปไหนอีกนะ

All posts tagged อย่าไปไหนอีกนะ

Title: อย่าไปไหนอีกนะ / Yah Bpai Nai Eek Na (Don’t Go Off Anywhere Again)
Artist: Calories Blah Blah
Album: Hi-Season
Year: 2008

ทุกวันตั้งแต่เธอเดินจากฉันไป
Took wun dtung dtae tur dern jahk chun bpai
Every day since you left me
รู้ไหมเป็นยังไงอ้างว้างเพียงใดเมื่อไม่มีเธอ
Roo mai bpen yung ngai ahng wahng piang dai peua mai mee tur
Do you know how i’s been? How empty it feels when I don’t have you?
ทุกคืนได้แต่ภาวนาให้เธอ ทบทวนใจตัวเอง
Took keun dai dtae pahwanah hai tur top tuan jai dtua eng
Every night I can only pray that you’ll reconsider things
ให้พบความจริงว่าเธอรักใคร และกลับมาอยู่ตรงนี้
Hai pob kwahm jing wah tur ruk krai lae glup mah yoo dtrong nee
That you’ll find the truth as to whom you love and that you’ll come back here

(*) อย่าไปไหนอีกนะเธอ ถ้ายังรักฉันก็อภัย
Yah bpai nai eek na tur tah yung ruk chun gor apai
Don’t go off anywhere again, if you still love me, I forgive you
อย่าไปไหนอีกเหมือนเคย ถ้าเธอรู้ว่าเธอรักใคร
Yah bpai nai eek meuan koey tah tur roo wah tur ruk krai
Don’t go off again like you used to if you know who you love
อยู่ด้วยกันตรงนี้ ทุกวินาทีเรื่อยไป
Yoo duay gun dtrong nee took winahtee reuay bpai
Stay with me right here for every second
อย่าหายไปอีก หายไปจากฉันอีกนะได้ไหมถ้าเธอรักกัน
Yah hai bpai eek hai bpai jahk chun eek na dai mai tah tur ruk gun
Don’t disappear again, don’t leave me again, please, if you love me

น้ำตามันเอ่อล้นมาจากสองตา
Num dtah mun ur lon mah jahk saung dtah
My tears overflow from my eyes
เพราะมันเกินบรรยายที่ได้เจอกันเหมือนในวันวาน
Pror mun gern bunyai tee dai jur gun meuan nai wun wahn
Because it’s indescribable to have been able to see you like the days of the past
เข้าใจและไม่มีอะไรต้องการ เรื่องราวในวันวาน
Kao jai lae mai mee arai dtaung gahn reuang rao nai wun wahn
I understand, and there’s nothing that I want, the matters of the past
ที่ทิ้งกันไปก็จะไม่จำ ไม่ทำให้เธอหนักใจ
Tee ting gun bpai gor ja mai jum mai tum hai tur nuk jai
From when you abandoned me, I won’t remember them, and I won’t bother you about it

(*)

วันเวลาของเราที่หายไป
Wun welah kaung rao tee hai bpai
Our time that disappeared
ไม่เคยจะใส่ใจ เสียแล้วก็เสียไป
Mai koey ja sai jai sia laeo gor sia bpai
I’ll never pay attention to it, what’s gone is gone
วันเวลาของเราที่เริ่มใหม่ สำคัญกว่า
Wun welah kaung rao tee rerm mai sumkun gwah
Our time that’s starting over is more important
หากเธออยู่เคียงข้างฉัน
Hahk tur yoo kaing kahng chun
If you’re by my side

(*)

   

คำร้อง : ณรงค์วิทย์ เตชะธนะวัฒน์
ทำนอง : ธีรภัค มณีโชติ
เรียบเรียง : ธีรภัค มณีโชติ