อย่าใกล้กันเลย

All posts tagged อย่าใกล้กันเลย

Title: อย่าใกล้กันเลย / Yah Glai Gun Loey (Don’t Come Near Me)
Artist: Maleewan Jimena (มาลีวัลย์ เจมีน่า)
Album: Voice From the Heart เสียงจากหัวใจ
Year: 1996

เราต่างก็รู้ดี เธอเองก็มีใคร
Rao dtahng gor roo dee tur eng gor mee krai
We both know full well you have someone
แหละฉันก็มีของฉัน
Lae chun gor mee kaung chun
And I too have someone of my own
ฉันรู้ว่าผิด ถ้าคิดจะชอบกัน
Chun roo wah pit tah kit ja chaup gun
I know it’s wrong if we think of getting involved
แต่ยากเหลือเกินกับการจะห้ามใจ
Dtae yahk leua gern gup gahn ja hahm jai
But it’s so difficult to resist

เธออาจจะเหมือนไฟ ฉันเหมือนกับน้ำมัน
Tur aht ja meuan fai chun meuan gup num mun
You’re like fire, I’m like oil
ทิ้งไว้ใกล้กันก็ติดไฟ
Ting wai glai gun gor dtit fai
If we’re left too close, we’ll combust
เผาผลาญทุกอย่าง เผาผลาญทั้งจิตใจ
Pao plahn took yahng pao plahn tung jit jai
Burning everything, burning our hearts
ฉันคิดว่าเราอย่าใกล้กันเลย
Chun kit wah trao yah glai gun loey
I think we shouldn’t get close

(*) ก่อนที่ใครสักคนจะคิดเลยเถิด
Gaun tee krai suk kon ja kit loey tert
Before someone starts to think anything
จะคิดให้มันมากกว่านี้ มันคงไม่ดีเท่าไหร่
Ja kit hai mun mahk gwah nee mun kongg mai dee tao rai
It wouldn’t be good to think there’s anything more to us
ก่อนที่ใครสักคนจะเริ่มทำผิด
Gaun tee krai suk kon ja rerm tim pit
Before someone starts to make a mistake
ฉันคิดว่าควรหยุด(จะ)ดีไหม
Chun kit wah kuan yoot (ja) dee mai
Don’t you think it’s better that we stopped?
อย่าบ่อยเอาไว้ให้มันลุกลาม
Yah boy ao wai hai mun look lahm
Don’t keep letting this spread

เราต่างก็รักกัน ฉันนั้นต้องการเธอ
Rao dtahng gor ruk gun chun nun dtaung gahn tur
We’re in love, I want you
แหละรู้ว่าเธอต้องการฉัน
Lae roo wah tur dtaung gahn chun
And I know you want me
ฉันรู้ว่าผิด ที่คิดไปอย่างนั้น
Chun roo wah pit tee kit bpai yahng nun
I know it’s wrong to think like that
และไม่ต้องการให้มันเกิดขึ้นเลย
Lae mai dtaung gahn hai mun gert keun loey
And I don’t want anything to happen because of it

เธอกลับไปเสียเถอะ ขอร้องอย่ามาเจอ
Tur glup bpai sia tur kor raung yah mah jur
Go home, I’m begging you, don’t come to see me
เพราะเขาต้องการเธอเช่นกัน
Pror kao dtaung gahn tur chen gun
Because she needs you too
และฉันรู้อยู่ ว่าคนข้างๆ ฉัน
Lae chun roo yoo wah kon kahng kahng chun
And I know that the person beside me
คงไม่ต้องการจะเสียฉันไป
Kong mai dtaung gahn ja sia chun bpai
Doesn’t want to lose me

(*)

ต่อจากวันนี้ให้เป็นเพียงฝัน
Dtor jahk wun nee hai bpen piang fun
From now on, let this jsut be a dream
แค่เพียงเท่านั้น มันคงจะพอแล้ว
Kae piang tao nun mun kong ja por laeo
That’s all, that’s enough

(*)

อย่าบ่อยเอาไว้ให้มันลุกลาม
Yah boy ao wai hai mun look lahm
Don’t keep letting this spread

   

คำร้อง : ธนา ชัยวรภัทร์
ทำนอง : เศกสิทธิ์ ฟูเกียรติสุทธิ์
เรียบเรียง : เรืองกิจ ยงปิยะกุล