อย่าพูดเลย

All posts tagged อย่าพูดเลย

Title: อย่าพูดเลย (ดีกว่า) / Yah Poot Loey (Dee Gwah) [Don’t Speak (It’s Better)]
Artist: Sweet Mullet
Album: [Single]
Year: 2019

ใครที่เคยบอก ว่ารักซึ้งใจจนวันนี้
Krai tee koey bauk wah ruk seung jai jon wun nee
Someone who once told me they were so in love with me to this day
ใครที่เคยบอก ว่ารักฉันมากขึ้นทุกที
Krai tee koey bauk wah ruk chun mahk keun took tee
Someone who once told me they love me more each passing moment
ใครที่เคยบอก ว่าไม่มีวันที่จะทิ้งกัน ไม่จากไป
Krai tee koey baukw ah mai mee wun tee ja ting gun mai jahk bpai
Someone who once told me that they’d never abandon me, that they wouldn’t leave

ใครบางคนบอก จะรักกันจนวันสุดท้าย
Krai bahng kon bauk ja ruk gun jon wun soot tai
Someone told me they’d love me until the end
ใครบางคนบอก จะไม่ทำให้ฉันต้องร้องไห้
Krai bahng kon bauk ja mai tum hai chun dtaung raung hai
Someone told me they’d never make me cry
ใครบางคนบอก ว่ารักของเรามีความหมาย กว่าสิ่งใด
Krai bahng kon bauk wah ruk kaung rao mee kwahm mai gwah sing dai
Someone told me that our love was more meaningful than anything

อย่าพูดเลยดีกว่า คำสัญญาที่ว่ารักกัน
Yah poot loey dee gwah kum sunyah tee wah ruk gun
It’s better if you don’t say the promise that you’ll love me
อย่าพูดเลยดีกว่า คำบอกลาที่เธอใช้มัน
Yah poot loey dee gwah kum bauk lah tee tur chai mun
It’s better if you don’t say your good-bye
คำว่ารัก ซ้ำๆ กี่ครั้งที่เธอตอกย้ำ มันแทงหัวใจ อย่าพูดเลย
Kum wah ruk sum sum gee krung tee tur dtauk yum mun taeng hua jai yah poot loey
Every time you repeat that you love me over and over, it stabs my heart, don’t speak

ทั้งที่ยังเจ็บ แต่คอยเฝ้ารออยู่ตรงนี้
Tung tee yung jep dtae koy fao ror yoo dtrong nee
Even though it still hurts, I’ll be waiting right here
วันเวลาผ่าน ก็ยังไม่ลืมเลยสักที
Wun welah pahn gor yung mai leum loey suk tee
Time passes, but I still haven’t forgotten anything
คนที่เหมือนเก่า คือฉันที่ยังอยู่ตรงนี้ ไม่เปลี่ยนไป
Kon tee meuan gao keu chun tee yung yoo dtrong nee mai bplian bpai
The person who is still the same is me, who is standing right here, unchanging

เธอคนนั้น คือคนที่ฉันรักหมดหัวใจ
Tur kon nun keu kon tee chun ruk mot hua jai
You’re the person whom I love with all my heart
แต่วันนี้ เมื่อคำว่ารักมันเปลี่ยนไป จากหัวใจ
Dtae wun nee meua kum wah ruk mun bplian bpai jahk hua jai
But today, when the word love has changed from your heart

(*) อย่าพูดเลยดีกว่า คำสัญญาที่ว่ารักกัน
Yah poot loey dee gwah kum sunyah tee wah ruk gun
It’s better if you don’t say the promise that you’ll love me
อย่าพูดเลยดีกว่า คำบอกลาที่เธอใช้มัน
Yah poot loey dee gwah kum bauk lah tee tur chai mun
It’s better if you don’t say your good-bye
คำว่ารัก ซ้ำๆ กี่ครั้งที่เธอ ตอกย้ำ มันแทงหัวใจ
Kum wah ruk sum sum gee krung tee tur dtauk yum mun taeng hua jai
Every time you repeat that you love me over and over, it stabs my heart
ก็พูดเลยว่าจบ หากว่าเธอไม่เคยรักกัน
Gor poot loey wah jop hahk wah tur mai koey ruk gun
Say that we’re over if you never loved me
สุดท้ายก็ต้องจาก มันก็คงต้องมีสักวัน
Soot tai gor dtaung jahk mun gor kong dtaung mee suk wun
In the end, you must leave, it has to happen some day
โกหกฉัน ซ้ำๆ กี่ครั้งที่เธอหลอกฉัน ก็พอแล้วใจ อย่าพูดเลย
Goh hok chun sum sum gee krung tee tur lauk chun gor por laeo jai yah poot loey
Lying to me over and over, how many times have you deceived me? I’ve had enough, don’t speak

(*)

   

เนื้อร้อง / ทำนอง : ดุลยเกียรติ เลิศสุวรรณกุล
ดนตรี / เรียบเรียง : Sweet Mullet