อย่าปล่อยมือฉันไป

All posts tagged อย่าปล่อยมือฉันไป

Title: อย่าปล่อยมือฉันไป / Yah Bploy Meu Chun Bpai (Don’t Let Go of My Hand)
Artist: Tong Wittiwat (ต็อง – วิตดิวัต พันธุรักษ์)
Album: [Single]
Year: 2017

ผู้ชายคนนี้มีเพียงแค่มือเปล่า ที่จะไขว่คว้าดวงดาวนั้นให้เธอ
Poo chai kon nee mee piang kae meu bplao tee ja kwai kwah duang dao nun hai tur
This man has only empty hands that will reach out for the stars for you
จะไปตามหาให้เจอ ขอเพียงมีเธออยู่เคียงข้างกัน
Ja bpai dtahm hah hai jur kor piang mee tur yoo kiang kahng gun
I’ll go searching to find you, I only want to have you beside me

ส่งมือเธอนั้นให้ฉันได้หรือเปล่า จะพาเธอก้าวข้ามน้ำและผืนทราย
Song meu tur nun hai chun dai reu bplao ja pah tur gao kahm num lae peun sai
Can you give me your hand? I’ll lead you across the water and sand
ไปยังที่ที่แสนไกล ที่เราอาจยังไม่เคยพบเจอ
Bpai yung tee tee saen glai tee rao aht yung mai koey pob jur
Going to a place that’s so far off, to a place where we might still have never found

(*) เธอไม่ต้องกังวล หรือกลัวอะไร มั่นใจเธออยู่กับฉัน
Tur mai dtaung gung won reu glua arai mun jai tur yoo gup chun
You don’t have to worry or be afraid of anything, you can be certain if you stay with me
อาจไม่มีอะไร ที่มายืนยัน แต่ฉัน..ขอเพียง
Aht mai mee arai tee mah yeun yun dtae chun kor piang
There might not be anything that can guarantee it, but I only ask

(**) ไม่ว่าท้องฟ้าจะสูงสักแค่ไหน จับมือฉันไว้ให้แน่นที่สุด
Mai wah taung fah ja soong suk kae nai jup meu chun wai hai naen tee soot
No matter how high the sky is, hold my hand as tight as you can
ตราบใดที่รักยังเดินต่อไปไม่หยุด สองเราจะเดินต่อไปด้วยกัน
Dtrahp dai tee ruk yung dern dtor bpai mai yoot saung rao ja dern dtor bpai duay gun
As long as there’s love, we’ll keep walking and won’t stop, the two of us will keep walking together

(***) ต่อให้คลื่นลมจะโถมกระหน่ำมา เจอกับหน้าผาที่มันสูงชัน
Dtor hai kleun lom ja tohm granum mah jur gup nah pah tee mun soong chun
Even if the waves rush in and we meet the base of a steep cliff
แม้ต้องเจออะไรสักอย่างที่ไม่คาดฝันจับมือฉันอย่าปล่อยมือฉันไป
Mae dtaung jur arai suk yahng tee mai kaht fun jup meu chun yah bploy meu chun bpai
No matter what unexpected things we will face, take my hand, don’t let go

ผู้ชายคนนี้เป็นคนธรรมดา แต่มันจะพาเธอไปเริ่มต้นใหม่
Poo chai kon nee bpen kon tummadah dtae mun ja pah tur bpai rerm dton mai
I’m an average guy, but I’ll lead you to a new beginning
ที่ที่เราเคยฝันใฝ่ และเราจะเดินไปถึงพร้อมกัน
Tee tee rao koey fun fai lae rao ja dern bpai teung praum gun
To a place where we once dreamed of, and we’ll walk there together

(*,**,***)

ตราบใดที่รักยังเดินต่อไปไม่หยุด สองเราจะเดินต่อไปด้วยกัน
Dtrahp dai tee ruk yung dern dtor bpai mai yoot saung rao ja dern dtor bpai duay gun
As long as there’s love, we’ll keep walking and won’t stop, the two of us will keep walking together

(***)

แม้ต้องเจออะไรสักอย่างที่ไม่คาดฝัน จับมือฉันอย่าปล่อยมือฉันไป
Mae dtaung jur arai suk yahng tee mai kaht fun jup meu chun yah bploy meu chun bpai
No matter what unexpected things we will face, take my hand, don’t let go

   

เนื้อร้อง: นุสรี เลาหวงศ์เพียรพุฒิ
ทำนอง: วิตดิวัต พันธุรักษ์
เรียบเรียง: วิตดิวัต พันธุรักษ์ / สุวิทย์ งามขำ
Producer: วิตดิวัต พันธุรักษ์ / Sevendogs