อย่าปล่อยมือฉันได้ไหม

All posts tagged อย่าปล่อยมือฉันได้ไหม

Title: อย่าปล่อยมือฉันได้ไหม / Yah Bploy Meu Chun Dai Mai (Please Don’t Let Go of My Hand)
Artist: Dax Rock Rider
Album: [Single]
Year: 2017

คนที่ไร้หนทาง ชีวิตมืดมนทุกอย่าง
Kon tee rai hon tahng cheewit meut mon took yahng
A person with no direction, everything in my life was dark
กับคำว่ารัก จะไปหวังอะไร ก็ใครจะมาใส่ใจ
Gup kum wah ruk ja bpai wung arai gor krai ja mah sai jai
With the word love, I hoped for someone to pay attention to me
แค่คนที่ไร้ตัวตน ถนนให้เริ่มต้นใหม่
Kae kon tee rai dtua dton tanon hai rerm dton mai
Just someone invisible, starting over on my path
ก็มองไม่เห็นทาง ที่ฉันจะก้าวไป ไม่เหลืออะไรจริงๆ
Gor maung mai hent ahng tee chun ja gao bpai mai leua arai jing jing
I couldn’t see the way that I’d go, I really didn’t have anything left

ดั่งคนหมดหวัง ท่ามกลางทะเลมืดมิดไม่มีแสงไฟ
Dung kon mot wung tahm glahng talay meut mit mai mee saeng fai
I was like a hopeless person in the middle of the dark sea, without any lights
เกือบทิ้งทุกลมหายใจ แต่สุดท้าย ก็มีเธอเข้ามา
Geuap ting took lom hai jai dtae soot tai gor mee tur kao mah
Nearly giving up my last breath, but finally, you showed up

(*) ได้โปรดอย่าปล่อยมือฉัน ได้ไหม ยืนยันให้มั่นใจ
Dai bproht yah bploy meu chun dai mai yeun yun hai mun jai
Please don’t let go of my hand, please, reassure me
จะอยู่ตรงนี้ใช่ไหม อย่าจากฉันไป
Ja yoo dtrong nee chai mai yah jahk chun bpai
That you’ll stay right here, right? Don’t leave me
คนที่มองเห็นค่าความเป็นคนข้างใน
Kon tee maung hen kah kwahm bpen kon kahng nai
The person who sees the value of the person inside me
ก็เธอผู้เป็นดังแสงไฟ ที่ทำให้ยังหายใจไปได้อีกวัน
Gor tur poo bpen dung saeng fai tee tum hai yung hai jai bpai dai eek wun
You’re like the light that makes me still able to keep breathing for another day

คนที่เขาดีพอ ที่ควรคู่เธอทุกอย่าง
Kon tee kao dee por tee kuan koo tur took yahng
Someone who’s good enough and suitable for you in every way
เธอยังไม่สนกลับมาเห็นใจเคียงข้าง มาร่วมทางกับฉัน
Tur yung mai son glup mah hen jai kaing kahng mah ruam tahng gup chun
You still don’t care and end up sympathizing with me by my side, being with me

เกือบจะหมดหวัง ท่ามกลางทะเลมืดมิดไม่มีแสงไฟ
Geuap ja mot wung tahm glahng talay meut mit mai mee saeng fai
I was nearly hopeless in the middle of the dark sea, without any lights
เกือบทิ้งทุกลมหายใจ แต่สุดท้าย ก็มีเธอเข้ามา
Geuap ting took lom hai jai dtae soot tai gor mee tur kao mah
Nearly giving up my last breath, but finally, you showed up

(*)

เกือบจะหมดหวัง ท่ามกลางทะเลมืดมิดไม่มีผู้ใด
Geuap ja mot wung tahm glahng talay meut mit mai mee poo dai
I was nearly hopeless in the middle of the dark sea, without anyone else
จากนี้ทุกลมหายใจ อยากจะใช้ เดินไปพร้อมเธอ
Jahk nee took lom hai jai yahk ja chai dern bpai praum tur
From now on, I want to spend every breath moving forward with you

(*)

และเธอผู้เป็นดังแสงไฟ ที่ทำให้ฉันหายใจไปได้อีกวัน
Lae tur poo bpen dung saeng fai tee tm hai chun hai jai bpai dai eek wun
And you’re like the light that makes me still able to keep breathing for another day

   

Executive Supervisor : Vudtinun Bhirombhakdi
Executive Producer : Pativate Utaichalurm
คำร้อง :ฟองเบียร์
ทำนอง :ปฏิเวธ อุทัยเฉลิม
เรียบเรียง :วิสารท กุลศิริ/ นที แสนทวี
Producer :วิสารท กุลศิริ/ นที แสนทวี
Mixed and Mastered at Mixphere Studio by ดนุภพ กมล