อย่าบอก

All posts tagged อย่าบอก

Title: อย่าบอก / Yah Bauk (Don’t Tell Me)
Artist: Atom Chanagun (ชนกันต์)
Album: [Single]
Year: 2017

ไม่จำเป็นต้องอธิบายอะไร ก็ได้
Mai jum bpen dtaung atibai arai gor dai
There’s no need for any explanation, it’s fine
เก็บคำพูดที่มีเหล่านั้นในใจ
Gep kum poot tee mee lao nun nai jai
Keep those words you have in your heart

ไม่ต้องพยายามแสดงว่าเธอเสียใจ ก็ได้
Mai dtaung payayahm sadaeng wah tur sia jai gor dai
You don’t have to show that you’re sad, it’s fine
เก็บความรู้สึกที่มีไว้
Gep kwahm roo seuk tee mee wai
Keep the feelings that you have

(*) เพราะ ที่เธอกำลังบอกฉัน ที่แสดงอาการเหล่านั้น
Pror tee tur gumlung bauk chun tee sadaeng ahgahn lao nun
Because what you’re telling me, what you’re showing me
คือการบอกฉันว่าเธอต้องไป
Keu gahn bauk chun wah tur dtaung bpai
Is your way of telling me that you have to go

(**) อย่าบอกว่าเธอเสียใจ
Yah bauk wah tur sia jai
Don’t tell me that you’re sad
คนที่เสียใจวันนี้ต้องเป็นฉัน
Kon tee sia jai wun nee dtaung bpen chun
The person who is sad today must be me
อย่าเสียเวลาฟูมฟายแทนกัน
Yah sia welah foom fai taen gun
Don’t waste time crying over me
เธอยังมีเขารออยู่
Tur yung mee kao ror yoo
You still have him waiting
คนที่ต้องเสียใจถึงเมื่อไรก็ไม่รู้ คือฉันไม่ใช่เธอ
Kon tee dtaung sia jai teung meua rai gor mai roo keu chun mai chai tur
The person who must be sad for who knows how long is me, not you

แค่เธอเดินจากไปกับเขาเลย ก็ได้
Kae tur dern jahk bpai gup kao loey gor dai
Just you leaving and going off with him is fine
บอกกับฉันคำเดียวว่าเธอจะไป
Bauk gup chun kum diao wah tur ja bpai
Just tell me one thing; that you’re going
ไม่ต้องสาธยายว่ารู้สึกผิดแค่ไหน ก็ได้
Mai dtaung saht yai wah roo seuk pit kae nai gor dai
There’s no need to reiterate how bad you feel, it’s fine
มันไม่มีประโยชน์อะไร
Mun mai mee bprayoht arai
It’s useless

(*,**,**)

   

คำร้อง/ทำนอง : ชนกันต์ รัตนอุดม
เรียบเรียง : กันต์ รุจิณรงค์, กวิน อินทวงษ์, ชนกันต์ รัตนอุดม
โปรดิวเซอร์ : กันต์ รุจิณรงค์, กวิน อินทวงษ์