อย่าทำให้ฉันกลายเป็นคนไม่ดี

All posts tagged อย่าทำให้ฉันกลายเป็นคนไม่ดี

Title: อย่าทำให้ฉันกลายเป็นคนไม่ดี / Yah Tum Hai Chun Glai Bpen Kon Mai Dee (Don’t Make Me Into a Bad Guy)
Artist: 60 Miles
Album: Warp
Year: 2018

ขอร้องอย่าดีกับฉันเลย
Kor raung yah dee gup chun loey
I’m begging you, don’t be nice to me
ขอร้องอย่าทำให้ฉันคิดไปไกล
Kor raung yah tum hai chun kit bpai glai
I’m begging you, don’t make me think too far
หยุดมองอย่างนั้น หยุดทำอย่างนี้ หยุดทำร้ายกันด้วยสายตา
Yoot maung yahng nun yoot tum yahng nee yoot tum rai gun duay sai dtah
Stop looking at me like that, stop acting like that, stop killing me with your eyes

ในใจไม่ค่อยจะแข็งแรง หวั่นไหวกับคนที่เขานั้นแสนดี
Nai jai mai koy ja kaeng raeng wun wai gup kon tee kao nun saen dee
My heart isn’t very strong, I get shaken up by people who are wonderful
ชอบชวนดูหนัง แอบให้ความหวัง ส่งข้อความคิดถึงฝันดี
Chaup chuan doo nung aep hai kwahm wung song kor kwahm kit teung fun dee
Who like inviting me to see a movie, secretly giving me hope, sending me messages that they miss me and to have sweet dreams

(*) ไม่ให้คิด ไม่ให้หวัง
Mai hai kit mai hai wung
To not let myself think? Not let myself hope?
จะยั้งกันอย่างไร
Ja yung gun yahng rai
How will I hold myself back?
อย่ากระซี้ อย่ากระเซ้า หยอกเย้าทำไม
Yah grasee yah grasao yauk yao tummai
Don’t tease me, don’t pick on me, why provoke me?
สบตากับเธอทีไรก็หวั่นไหว
Sop dtah gup tur tee rai gor wun wai
Whenever I make eye contact with you, I get nervous

(**) โอ Baby wohhhhhh oh
Oh, baby, whoa, oh oh
Oh, baby, whoa, oh oh
อย่าทำอย่างนี้ no ohhh ohhh ohhh ขอที
Yah tum yahng nee no ohh ohh ohh kor tee
Don’t do this, no, oh, oh, oh, I’m begging you
อย่าทำให้รัก wohhhhh oh
Yah tum hai ruk whoa oh
Don’t make me love you, whoa, oh
จะอันตราย อย่าทำให้ฉันต้องกลายป็นคนไม่ดี
Ja undtarai yah tum hai chun dtaung glai bpen kon mai dee
It’s dangerous, don’t make me into a bad guy

ทำตัวไม่เคยจะชัดเจน เจอะเธอกี่ทีอย่างนี้ก็โอนเอน
Tum dtua mai koey ja chut jen jur tur gee tee yahng nee gor ohn en
You never act clearly, however many times I see you like this, I get unsteady
อย่าทำไม่รู้ อย่าทำไม่ห็น
Yah tum mai roo yah tum mai hen
Don’t act like you don’t know, don’t act like you don’t see
ว่าถ้อยคำเธอหวานเกินไป
Wah toy kum tur wahn gern bpai
That your words are too sweet

(*,**)

ก่อนมันจะสาย ถ้าเธอยังไม่พร้อม อย่าหลอกเลยว่ารัก รักรักทำให้ฉันตายใจ
Gaun mun ja sai tah tur yung mai praum yah lauk loey wah ruk ruk ruk tum hai chun dtai jai
Before it’s too late, if you’re not ready yet, don’t deceive me that you love, love, love me and kill me
บอกกับฉัน อย่ามาสงสาร เก็บคำหวานหวาน ขอร้องเธออย่าใช้มัน
Bauk gup chun yah mah song sahn gep kum wahn wahn kor raung tur yah chai mun
Tell me, don’t come pitying me, keep your sweet words, I’m begging you, don’t use them

(**,**)

   

เนื้อร้อง : ศุภโชค เชื้อเมืองพาน (เบิ้ม 60Miles)/โป โปษยะนุกูล
ทำนอง : ศุภโชค เชื้อเมืองพาน (เบิ้ม 60Miles)
เรียบเรียง : 60Miles

   

This song is so bouncy and cute~ ^^ I think it’s my second favorite B-side from the latest album~