อยู่ในใจฉัน

All posts tagged อยู่ในใจฉัน

Title: อยู่ในใจฉัน / Yoo Nai Jai Chun (In My Heart)
Artist: ToR+ Saksit (โต๋ ศักดิ์สิทธิ์)
Album: OST นางสาวไม่จำกัดนามสกุล / Nahng Sao Mai Jum Gut Nahmsagoon
Year: 2019

ในคืนเงียบงันที่ไม่เหลือใคร
Nai keun ngiap ngun tee mai leua krai
In the silent nights when I don’t have anyone left
เคยมองขึ้นไปไม่มีแสงจันทร์
Koey maung keun bpai mai mee saeng jun
I once looked up, there was no moonlight
เพียงเธอคนเดียวเดินเข้ามา
Piang tur kon diao dern kao mah
Only you showed up
ท้องฟ้าก็เห็นดาวมากมาย
Taung fah gor hen dao mahk mai
The sky sees so many stars
รักที่เธอให้มันช่างยิ่งใหญ่
Ruk tee tur hai mun chahng ying yai
The love you gave me is so great
งดงามไม่เปลี่ยนแปลง
Ngot ngahm mai bplian bplaeng
It’s beautiful, unchanging

(*) ยังอยู่ตรงนี้อยู่ในใจฉัน
Yung yoo dtrong nee yoo nai jai chun
It’s still right here, in my heart
จะเก็บรักนั้นไว้ทุกๆเวลา
Ja gep ruk nun wai took took wleah
I’ll keep that love at all times
เหมือนมองฟ้า แม้ไม่เห็นดวงดาวก็ยังไม่จากไป
Meuan maung fah mae mai hen duang dao gor yung mai jahk bpai
It’s like when I look at the sky, even though I don’t see any stars, they still haven’t left
ต่อให้วันไหนเธออยู่ไกลฉัน
Dtor hai wun nai tur yoo glai chun
Even if there’s any day you’re far apart from me
ให้ความรักเรานั้นโอบกอดหัวใจ
Hai kwahm ruk rao nun ohp gaut hua jai
Let our love embrace your heart
รู้สึกไหม แม้ว่าไม่เห็นกัน ฉันอยู่ใกล้เธอ
Roo seuk mai mae wah mai hen gun chun yoo glai tur
Do you feel it? Even though we don’t see each other, I’m near you

เป็นเพลงแผ่วเบาไม่จางหายไป
Bpen pleng paeo bao mai jahng hai bpai
It’s a gentle song that doesn’t fade away
เป็นไออุ่นยามเมื่อลมพัดมา
Bpen ai oon yahm meua lom put mah
It’s warmth when the wind blows
แม้ว่าไม่ได้เดินข้างกัน
Mae wah mai dai dern kahng gun
Even though we’re not walking beside each other
ทุกความทรงจำนั้นมีค่า
Took kwahm song jum nun mee kah
Each of those memories has value
ทำให้ฉันเปลี่ยนทำให้รู้ว่า รักนั้นคืออะไร
Tum hai chun bplian tum hai roo wah ruk nun keu arai
Making me change, making me realize what that love is

(*)

เป็นความรักที่ไม่เคยจางหายไป
Bpen kwahm ruk tee mai koey jahng hai bpai
It’s a love that never fades away
ดั่งดวงดาวที่ลอยอยู่แสนไกล
Dung duang dao tee loy yoo saen glai
It’s like a star that’s floating far away
อาจมองไม่เห็นแต่รักนั้นยังอยู่
Aht maung mai hen dtae ruk nun yung yoo
We might not be able to see it, but that love is still there

(*)

เหมือนมองฟ้า แม้ไม่เห็นดวงดาวก็ยังไม่จากไป
Meuan maung fah mae mai hen duang dao gor yung mai jahk bpai
It’s like when I look at the sky, even though I don’t see any stars, they still haven’t left
ต่อให้วันไหนเธออยู่ไกลฉัน
Dtor hai wun nai tur yoo glai chun
Even if there’s any day you’re far apart from me
ให้ความรักเรานั้นโอบกอดหัวใจ
Hai kwahm ruk rao nun ohp gaut hua jai
Let our love embrace your heart
รู้สึกไหม แม้ว่าไม่เห็นกัน ฉันอยู่ใกล้เธอ
Roo seuk mai mae wah mai hen gun chun yoo glai tur
Do you feel it? Even though we don’t see each other, I’m near you

มีคนที่รักเธอยังอยู่ตรงนี้
Mee kon tee ruk tur yung yoo dtrong nee
You still have someone who loves you right here
ฉันยังอยู่ข้างเธอ
Chun yung yoo kahng tur
I’m still beside you

   

เนื้อร้อง: ปัญญา ปคูณปัญญา
ทำนอง: ศักดิ์สิทธิ์ เวชสุภาพร, ปัญญา ปคูณปัญญา
เรียบเรียง: ศักดิ์สิทธิ์ เวชสุภาพร
โปรดิวเซอร์: เรืองกิจ ยงปิยะกุล, ศักดิ์สิทธิ์ เวชสุภาพร