อยู่โดยไม่เหลือใคร

All posts tagged อยู่โดยไม่เหลือใคร

Title: อยู่โดยไม่เหลือใคร / Yoo Doy Mai Leua Krai (Living Without Anyone Left)
Artist: Nan Watiya (แนน วาทิยา)
Album: OST อาทิตย์ชิงดวง / Ahtit Ching Duang
Year: 2009

เดียวดายมาเท่าไร เหมือนรักใครไม่เป็น
Diao dai mah tao rai meuan ruk krai mai bpen
However lonely I am, it’s like I don’t know how to love someone
เช่นดังดวงอาทิตย์ที่บนฟ้าไกล
Chen dung duang ahtit tee bon fah glai
I’m like the sun far up in the sky
ตระหง่านอยู่เพียงผู้เดียว ไร้เงาของใคร
Dtra ngahn yoo piang poo diao rai ngao kaung krai
Prominent, all alone, without anyone’s shadow
ความร้อนจะหลอมละลาย ทุกสิ่งหายไป
Kwahm raun ja laum lalai took sing hai bpai
The heat will melt everything away

(*) เธอจะอยู่กับฉันได้นานสักเพียงใด
Tur ja yoo gup chun dai nahn suk piang dai
How long will you be able to stay with me?
เธอจะต้องเสียใจเจ็บปวดสักวัน
Tur ja dtaung sia jai jep bpuat suk wun
You’ll be sad and hurting some day
นี่คือชะตาที่เป็นฉัน
Nee keu chadtah tee bpen chun
This is my fate
ไม่มีวันจะได้อยู่กับใครสักคน
Mai mee wun ja dai yoo gup krai suk kon
I’ll never be able to be with anyone

(**) ถึงฉันรักเธอเท่าไร ถึงรักเธอมากเท่าไร
Teung chun ruk tur tao rai teung ruk tur mahk tao rai
No matter how much I love you, no matter how much I love you
แต่เราคงไปไม่ถึงยังวันสุดท้าย
Dtae rao kong bpai tmai teung yung wun soot tai
We still can’t reach our final day
ต้องมีคนหนึ่งปวดร้าว อีกคนหนึ่งใจสลาย
Dtaung mee kon neung bpuat rao eek kon neung ja salai
There must be one person who gets hurt and the other who gets their heart broken
ต้องอยู่ อยู่โดยไม่เหลือใคร
Dtaung yoo yoo doy mai leua krai
I must live, live without anyone left

อยากเปลี่ยนแปลงทุกอย่าง แต่เราก็ทำไม่ได้
Yahk bplian bplaeng took yahng dtae rao gor tum mai dai
I want to change everything, but I can’t
สุดท้ายก็เป็นอาทิตย์ ที่แสนเดียวดาย
Soot tai gor bpen ahtit tee saen diao dai
In the end, I’m the sun that’s so alone
เราไม่ควรไหวหวั่น ไม่ควรชิดใกล้
Rao mai kuan wai wun mai kuan chit glai
I shouldn’t be shaken, I shouldn’t get close
หากไม่เริ่มต้นก็คง ไม่ต้องเสียใจ
Hahk mai rerm dton gor kong mai dtaung sia jai
If things don’t get started, then there’s no need to be sad

(*,**)

ต้องมีคนหนึ่งปวดร้าว อีกคนหนึ่งใจสลาย
Dtaung mee kon neung bpuat rao eek kon neung ja salai
There must be one person who gets hurt and the other who gets their heart broken
ฉันเอง ต้องอยู่โดยไม่เหลือใคร
Chun eng dtaung yoo doy mai leua krai
I must live without anyone left

   

Lyric : วิเชียร ตันติพิมลพันธ์
Producer : ธนเดช ผาสุขธรรม / วิเชียร ตันติพิมลพันธ์
Arrange / melody : piak
Chorus : kaip