อยู่คนเดียว

All posts tagged อยู่คนเดียว

Title: อยู่คนเดียว / Yoo Kon Diao (Loner)
Artist: Wanyai (แว่นใหญ่)
Album: [Single]
Year: 2021

กี่ครั้งก็ยังลงเอยแบบเดิม
Gee krung gor yung long oey baep derm
However many times, it still ends the same way
หรือว่ามันจะเป็นที่ตัวฉัน
Reu wah mun ja bpen tee dtua chun
Is it me?
ไม่ควรจะมีใครจะพยายามเท่าไร
Mai kuan ja mee krai ja payayahm tao rai
I shouldn’t have anyone, no matter how much I try
ก็กลับมาอยู่ที่เดิม
Gor glup mah yoo tee derm
I end up back in the same place

ผ่านมาจนเข้าใจ ดิ้นรนมากมายเท่าไรยิ่งเจ็บช้ำ
Pahn mah jon kao jai din ron mahk mai tao rai ying jep chum
I’ve gone through it so much, I understand, however much I struggle, the more it hurts

(*) อยู่คนเดียวก็ดีแล้ว
Yoo kon diao gor dee laeo
It’s fine being alone
อย่างน้อยก็ไม่ต้องร้องไห้
Yahng noy gor mai dtaung raung hai
At least I don’t have to cry
แค่เหงาชั่วคราวก็ทนได้
Kae ngao chua krao gor ton dai
I can endure just being temporarily lonely
ดีกว่าเสียใจซ้ำๆให้คนที่เขาไม่รัก
Dee gwah sia jai sum sum hai kon tee kao mai ruk
It’s better than being sad over and over over someone who doesn’t love me
อยู่คนเดียวก็ดีแล้ว
Yoo kon diao gor dee laeo
It’s fine being alone
ถ้ารักใครแล้วไม่มีค่า
Tah ruk krai laeo mai mee kah
If loving someone is worthless
ที่เขาให้มาคือน้ำตา
Tee kao hai mah keu num dtah
If the only thing they give me is tears
เก็บเอาหัวใจช้ำๆ มารักตัวเองสักที
Gep ao hua jai chum chum mah ruk dtua eng suk tee
I’ll keep my broken heart to love myself
วันนี้มีเพียงแค่เรา
Wun nee mee piang kae rao
Today there’s only me

ต้องเหงาต้องทนเดียวดายเท่าไร
Dtaung ngao dtaung ton diao dai tao rai
However lonely I am
ต้องฝืนหัวใจไม่ให้มันหวั่นไหว
Dtaung feun hua jai mai hai mun wun wai
I must resist my heart ant not let myself be shaken
ถ้าการไม่มีใคร ทำให้ใจไม่เจ็บ
Tah gahn mai mee krai tum hai jai mai jep
If not having anyone keeps my heart from getting hurt
ก็เก็บมันอยู่ที่เดิม
Gor gep mun yoo tee derm
I’ll keep it in the same place

ผ่านมาจนเข้าใจ ยิ่งพยายามเท่าไรยิ่งเจ็บช้ำ
Pahn mah jon kao jai ying payayahm tao rai ying jep chum
I’ve gone through it so much, I understand, the more I try, the more I get hurt

(*)

ก็อยากจะหวังว่าจะได้เจอใครอีกครั้งหนึ่ง
Gor yahk ja wung wah ja dai jur krai eek krung neung
I want to hope that I’ll be able to meet someone again
แต่ว่าการเริ่มใหม่ อาจต้องมาพร้อมกับความผิดหวัง
Dtae wah gahn rerm mai aht dtaung mah praum gup kwahm pit wung
But if I start over, I must be ready for disappointment

(*)

   

Lyrics : WANYAi
Melody : WANYAi
Producer : ติณณ์ นภาลัย | Tin Napalai
Arranger : Modman, ติณณ์ นภาลัย | Tin Napalai, WANYAi