อยากเริ่มต้นใหม่กับคนเดิม

All posts tagged อยากเริ่มต้นใหม่กับคนเดิม

Title: อยากเริ่มต้นใหม่กับคนเดิม / Yahk Rerm Dton Mai Gup Kon Derm (I Want to Start Over with the Same Person)
English Title: “Repeat”
Artist: Ink Waruntorn
Album: [Single]
Year: 2020

ฉันผิดไปแล้ว ตอนนั้นที่พูดอะไรไม่ทันคิด
Chun pit bpai laeo dtaun nun tee poot arai mai tun kit
It was my fault back then for speaking without thinking
จะขอแก้ตัวก็คงไม่มีสิทธิ์ มันก็ถูกแล้วใช่ไหม
Ja kor gae dtua gor kong mai mee sit mun gor took laeo chai mai
I’d explain myself, but I don’t have the right, it’s fitting isn’t it?
ที่ต้องคร่ำครวญแบบนี้
Tee dtaung krum kruan baep nee
For me to lament like this

(*) เธอรู้ไหม ที่ฉันยังไม่รักใคร
Tur roo mai tee chun yung mai ruk krai
Do you know that I still haven’t loved anyone else
ที่จริงแล้ว ฉันนั้นพร้อมเริ่มต้นใหม่
Tee jing laeo chun nun praum rerm dton mai
Actually, I’m ready to start over
แต่ฉันอยากเริ่มต้นใหม่กับคนเดิม
Dtae chun yahk rerm dton mai gup kon derm
But I want to start over with the same person

(**) ที่บอกเลิกวันนั้น ฉันไม่ได้ตั้งใจ
Tee bauk lerk wun nun chun mai dai dtung jai
I didn’t mean it when I told you we were breaking up that day
ที่ตอนนั้น ฉันพลั้งพูดไป เพราะใจร้อน
Tee dtaun nun chun plung poot bpai pror jai raun
At that time, I misspoke because I was upset
ที่บอกเลิกวันนั้น รู้ไหมฉันเสียใจ
Tee bauk lerk wun nun roo mai chun sia jai
Do you know I’m sorry for telling you we were breaking up that day?

(***) ขอได้ไหมขอเริ่มต้นใหม่
Kor dai mai kor rerm dton mai
Could we start over?
เพราะฉันไม่พร้อมรักใคร
Pror chun mai praum ruk krai
Because I’m not ready to love anyone else
นอกจากเธอ
Nauk jahk tur
Except you

ฉันเข้าใจแล้ว ว่าฉันนั้นรักเธอมากกว่าที่คิด
Chun kao jai laeo wah chun nun rukt ur mahk gwah tee kit
I now understand that I love you more than I thought
ถ้าขอคืนดีไม่รู้ว่ามีสิทธิ์ อยู่ไหมต้องทำอย่างไร
Tah kor keun dee mai roo wah mee sit yoo mai dtaung tum yahng rai
I don’t know if I have the right to ask you to get back together, do I? What must I do
ให้เธอคนเดิมกลับมา
Hai tur kon derm glup mah
For you to come back?

(*,**,***,**,***)

   

Executive Supervisor : Vudtinun Bhirombhakdi
Executive Producer : Chodchapak Pholthanachod
Produced by : Tan Liptapallop
Lyrics and Composition : Tan Liptapallop and Panithi Lertudomthana
Arranged : Bee ETC
Mixed and Edited : Pete Tanskul