อยากบอกรัก

All posts tagged อยากบอกรัก

Title: อยากบอกรัก / Yahk Bauk Ruk (I Want to Say I Love You)
Artist: Bird Thongchai
Album: อาสาสนุก / Ahsah Sanook (Volunteering Fun)
Year: 2010

วันเวลาหมุนความเดียวดายผ่านใจดวงนี้ทุกวัน
Wun welah moon kwahm diao dai pahn jai duang nee took wun
Time turns the loneliness and passes this heart every day
ไม่มีใครข้างกัน อ้างว้างจนน่าสงสัย
Mai mee krai kahng gun ahng wahng jon nah song sai
I don’t have anyone beside me, I’m so alone, it’s pitiful
ถูกถามเสมอว่าทำไมกัน ป่านนี้ไม่มีผู้ใด
Took tahm samur wah tummai gun bpahn nee mai mee poo dai
I’m always asked why I don’t have anyone right now
หรือไม่มีรักในหัวใจ จะมอบให้ใครทั้งนั้น
Reu mai mee ruk nai hua jai ja maup hai krai tung nun
Do I not have any love in my heart to give to anyone?

(*) เปิดใจตรงนี้เลยคำว่ารัก ฉันมีอยู่แทบล้นใจ
Bpert jai dtrong nee loey kum wah ruk chun mee yoo taeb lon jai
Open my heart right now, I have love nearly overflowing from my heart
แต่ยังไม่มีที่ใช้ก็เท่านั้นเอง
Dtae yung mai mee tee chai gor tao nun eng
But I still don’t have anything to use it on, that’s all
อยากบอกรักกับใครสักคน
Yahk bauk ruk gup krai suk kon
I want to tell someone I love them
อยากใช้หนึ่งคำคำนี้
Yahk chai neung kum kum nee
I want to use these words
พูดให้ใครฟังดี เป็นเธอจะได้หรือเปล่า
Poot hai krai fung dee bpen tur ja dai reu bplao
And say them so someone can hear, can it be you?

(**) หากว่าเธอยินดีรับไป ใจฉันคงไม่เงียบเหงา
Hahk wah tur yin dee rup bpai jai chun kong mai ngiap ngao
If you would be happy to accept it, my heart wouldn’t be so lonely
พร้อมจะบอกรักไปเบาเบา
Praum ja bauk ruk bpai bao bao
I’m ready to gently say I love you
ถ้าเธอเต็มใจให้ฉันใช้มันกับเธอ
Tah tur dtem jai hai chun chai mun gup tur
If you’re willing to let me use it with you

เพราะชีวิตไม่ง่ายจะเจอ กับคนหนึ่งคนที่ใช่
Pror cheewit mai ngai ja jur gup kon neung kon tee chai
Because in life, it isn’t easy to find that certain someone
ฉันเลยเก็บรักไว้ เพื่อเจอคนที่พอดี
Chun loey gep ruk wai peua jur kon tee por dee
So I’ve saved my love for someone who’s just right
แต่แล้วกี่หนพบคนดูเหมาะ ก็มีเจ้าของทุกที
Dtae laeo gee hon pob kon doo mor gor mee jao kaung took tee
But however many times I meet someone suitable, they’re always already taken
หวังว่าเธอนั้นคงไม่มี ไม่หวังมากไปใช่ไหม
Wung wah tur nun kong mai mee mai wung mahk bpai chai mai
I hope you don’t already have someone, is that too much to wish for?

(*,**,*,**)

ช่วยเต็มใจหน่อยได้ไหม
Chuay dtem jai noy dai mai
Please be willing
ให้ฉันบอกรักเธอ
Hai chun bauk ruk tur
Let me tell you I love you

Title: อยากบอกรัก / Yahk Bauk Ruk (I Want to Tell You I Love You)
Artist: The Richman Toy ft. Dim Tattoo Colour, Kan the Jukks, and Yaya Urassaya
Album: [Single]
Year: 2013

อยากบอกรักขนาดไหน แค่จะหายใจก็ยังไม่กล้า
Yahk bauk ruk kanaht nai kae ja hai jai gor yung mai glai
However much I want to tell you I love you, I just breathe, I’m still not brave enough
จะอยู่ตรงนี้อีกนานไหม แค่เดินเข้าไปไม่ยากหรอกนะ
Ja yoo dtrong nee eek nahn mai kae dern kao bpai mai yahk rauk na
Will you stay right here for a little longer? Just walking up isn’t hard

เห็นเธอยิ้มมาก็อยากพูดจาและทักทาย แต่ใจยังไม่กล้า
Hen tur yim mah gor yahk poot jah lae tuk tai dtae jai yung mai glai
Seeing you smile, I want to talk to you and say hello, but my heart still isn’t brave enough
แล้วเธอเข้ามาใกล้ๆ ก็ได้แต่ถอยห่าง จะไปทางไหนดี
Laeo tur kao mah glai glai gor dai dtae toy hahng ja bpai tahng nai dee
But when you come near, I can only retreat, which way should I go?
ได้แต่มอง ได้แต่มองอยู่อย่างนี้
Dai dtae maung dai dtae maung yoo yahng nee
I can only look, I can only look like this
จะทำอย่างไร ทำอย่างไร เธอไปซะแล้ว
Ja tum yahng rai tum yahng rai tur bpai sa laeo
What should I do? What should I do? You’ve left already!

(*) อยากบอกรักขนาดไหนว่าแต่จะหายใจก็ยังไม่กล้า
Yahk bauk ruk kanaht nai dtae ja hai jai gor yung mai glah
However much I want to tell you I love you, I just breathe, I’m still not brave enough
จะอยู่ตรงนี้อีกนานไหม แค่เดินเข้าไปไม่ยากหรอกนะ
Ja yoo dtrong nee eek nahn mai kae dern kao bpai mai yahk rauk na
Will you stay right here for a little longer? Just walking up isn’t hard
อยู่คนเดียวสนุกไหม มันจะได้อะไรขึ้นมา
Yoo kon diao sanook mai mun ja dai arai keun mah
Is it fun being alone? What does it get you?
เข้ามาใกล้อีกหน่อยไหม แล้วพาหัวใจของเธอเข้ามา
Kao mah glai eek noy mai laeo pah hua jai kaung tur kao mah
Come a little closer, bring your heart over

เห็นเธอร้องเพลงก็อยากเข้าไปประสาน แต่ปากมันไม่อ้า
Hen tur raung pleng gor yahk kao bpai bprasahn dtae bpahk mun mai ah
I see you singing a song and want to go up and join you, but my mouth won’t open
เห็นเธอเฮฮาได้แต่เฝ้าดูอยู่ไกลๆ แต่ใจอยากขอแชร์
Hen tur hey hah dai dtae fao doo yoo glai glai dtae jai yahk kor share
I see you cheering, I can only watch from a distance, but my heart wants to share
อยู่คนเดียว อยู่ลำพังก็หว่าเว้ ต้องทุ่มเทสักเท่าไร ให้ได้ใจเธอ
Yoo kon diao yoo lumpung gor wah way dtaung toom tay suk tao rai hai dai jai tur
Being alone, being by myself is lonely, how much must I devote to get your heart?

(*)

อยู่คนเดียวสนุกไหม มันจะได้อะไรขึ้นมา
Yoo kon diao sanook mai mun ja dai arai keun mah
Is it fun being alone? What does it get you?
เข้ามาใกล้อีกหน่อยไหม แล้วพาหัวใจของเธอเข้ามา
Kao mah glai eek noy mai laeo pah hua jai kaung tur kao mah
Come a little closer, bring your heart over