อยากกลับไปเป็นคนเหงา

All posts tagged อยากกลับไปเป็นคนเหงา

Title: อยากกลับไปเป็นคนเหงา / Yahk Glup Bpai Bpen Kon Ngao (I Want to Go Back to Being Lonely)
Artist: Portrait
Album: [Single]
Year: 2020

ทำไมต้องยอมทรมาน กับการรักใครขนาดนี้
Tummai dtaung yaum toramahn gup gahn ruk krai kanaht nee
Why must I willingly be tortured by loving someone this much?
เพราะรักจึงยอมทนทุกที แต่วันนี้ฉันคงทนไม่ไหว
Pror ruk jeung yaum ton took tee dtae wun nee chun kong ton mai wai
Because I love you, I’ve always been willing to endure it, but today I can’t take it

(*) ทำไมฉันรักเธอแล้วเจ็บ เจ็บกว่าวันที่อยู่คนเดียวไม่เข้าใจ
Tummai chun ruk tur laeo jep jep gwah wun tee yoo kon diao mai kao jai
Why do I get hurt from loving you? I hurt more than when I was alone, I don’t understand

(**) อยากกลับไปเป็นคนเหงา เหงาเท่าไร แต่ก็ไม่มีน้ำตา
Yahk glup bpai bpen kon ngao ngao tao rai dtae gor mai mee num dtah
I want to go back to being alone, however lonely I was, there were no tears
ดีกว่าทนอยู่ตรงนี้ แล้วเสียใจ กลายเป็นคนไม่มีค่า
Dee gwah ton yoo dtrong nee laeo sia jai glai bpen kon mai mee kah
It’s better than being right here and feeling sad, becoming a worthless person
อยู่คนเดียวคงดีกว่า อยู่กับเธอ
Yoo kon diao kong dee gwah yoo gup tur
Being alone is better than being with you

รักกันมันควรจะต้องดี ดีกว่าตอนที่ฉันไม่มีใคร
Ruk gun mun kuan ja dtaung dee dee gwah dtaun tee chun mai mee krai
Loving someone should be nice, better than when I didn’t have anyone
บางทีต่อจากวันนี้ไป ต้องตัดใจแล้วยอมเดินออกมา
Bahng tee dtor jahk wun nee bpai dtaung dtut jai laeo yaum dern auk mah
Sometimes, from now on, I must give up and walk away

(*,**)

เจ็บแล้วจำเขาเรียกว่าคน
Jep laeo jum kao riak wah kon
To remember getting hurt is being human
เจ็บแล้วทนเขาเรียกอะไร
Jep laeo ton kao riak arai
What is it called when you get hurt and put up with it?
เจ็บแล้วพอ ขอไปให้ไกล
Jep laeo por kor bpai hai glai
I’ve been hurt enough, I want to get away
ไปจากเธอไปจากความทรมาน
Bpai jahk tur bpai jahk kwahm toramahn
Away from you, away from the torture

(**,**)

   

Executive Supervisor : Vudtinun Bhirombhakdi
Executive Producer : Chodchapak Pholthanachod
Producer : Chodchapak Pholthanachod, PORTRAIT
Lyric : PORTRAIT, Anan Dapphetthikon
Melody : Chodchapak Pholthanachod
Arrange : Chodchapak Pholthanachod
Musician : Chodchapak Pholthanachod
Edited : Chodchapak Pholthanachod
Mixed & Mastered : Danuphop Kamol