อบอุ่น

All posts tagged อบอุ่น

Title: อบอุ่น / Op Oon (Warm)
Artist: Jetset’er ft. Mon Monik
Album: Digital Soul
Year: 2020

ชีวิตก่อนจะมาพบเธอ
Cheewit gaun ja mah pob tur
My life before I met you
ไม่คิดไม่เคยมีเป้าหมายอะไร
Mai kit mai koey mee bpao mai arai
I never thought of having any goals
อยู่เพื่อตัวเองเท่านั้นก็พอใจ
Yoo peua dtua eng tao nun gor por jai
I lived just for myself and was satisfied with that
ไม่หวังเกินไปกว่านั้น
Mai wung gern bpai gwah nun
I didn’t hope for anything more

(*) แต่แล้วเมื่อได้มาพบเธอ
Dtae laeo meua dai mah pob tur
But now, when I met you
ก็เหมือนเจอเศษส่วนที่หายไป
Gor meuan jur set suan tee hai bpai
It’s like I found the piece I was missing
อยากใช้ทุกวินาที
Yahk chai took winhatee
I want to spend every second
อยากใช้ทุกลมหายใจกับเธอ ไปจนวันสุดท้าย
Yahk chai took lom hai jai gup tur bpai jon wun soot tai
I want to spend every breath with you until my final days

(**) อบอุ่นในหัวใจ แค่ได้รู้ว่ามีเธออยู่ตรงนี้กับฉัน
Op oon nai hua jai kae dai roo wah mee tur yoo dtrong nee gup chun
I’m warm in my heart just knowing that I have you right here with me
จะดีร้ายเท่าไร ยากแค่ไหนพร้อมจะสู้ไปเสมอ
Ja dee rai tao rai yahk kae nai praum ja soo bpai samur
However good or bad things are, however difficult they get, I’m always ready to fight
เพื่อเธอฉันเต็มใจ ไม่มีเงื่อนไขใด
Peua tur chun dtem jai mai mee ngeuan kai dai
For you, I’m willing, there’s no stipulations
และพร้อมทุ่มเทให้ทั้งชีวิต…เพื่อเธอ
Lae praum toom tay hai tung cheewit peua tur
And I’m ready to devote my entire life…to you

(*,**,**)

   

คำร้อง/ ทำนอง : Theo
เรียบเรียง : Jittipon Thawornkit / Theo
โปรดิวเซอร์ : Theo