อกหักจากมือถือ

All posts tagged อกหักจากมือถือ

Title: อกหักจากมือถือ / Auk Huk Jahk Meu Teu (Heartbroken From the Phone)
Artist: So Cool
Album: So Cool
Year: 2004

ได้ฟังข้อความ มันทำให้ใจฉันสั่น
Dai fung kor kwahm mun tum hai jai chun sun
Listening to the message made my heart tremble
เธอบอกให้เราเลิกกัน ที่แล้วมาไม่คิดอะไร
Tur bauk hai rao lerk gun tee laeo mah mai kit arai
You told me that we were breaking up, that you didn’t feel anything about the past
และบอกให้รู้ว่าเธอไปมีคนรักใหม่
Lae bauk hai roo wah tur bpai mee kon ruk mai
And you told me that you had gotten a new lover
โปรดอย่ามาวุ่นวาย ให้ถอนตัวไปจากเธอ
Bproht yah mah woonw ai hai taun dtua bpai jahk tur
And for me to please not bother you and to back off

ได้ยินเรื่องเขา เรื่องเรามันยิ่งค้างใจ
Dai yin reuang kao reuang rao mun ying kahng jai
Hearing about him, the more our matters are unfinished
ทุกสิ่งที่ฉันให้ไป เต็มหัวใจมีให้เสมอ
Took sing tee chun hai bpai dtem hua jai mee hai samur
Everything that I gave you, I always gave you my full heart
เจ็บปวดเมื่อรู้ ข้อความจากมือถือเธอ
Jep bpuat muea roo kor kwahm jahk meu teu tur
It hurt when I knew the message from your cell phone
คิดว่าฉัน เป็นแค่คนรู้จักกัน
Kit wah chun bpen kae kon roo juk gun
You felt I was just an acquaintance

(*) แค่คนรู้จัก ไม่อยากได้ยินคำนี้
Kae kon roo juk mai yahk dai yin kum nee
Just an acquaintance, I don’t want to hear these words
รักเธอเข้าแล้วเต็มที่ แต่ใจเธอล่ะอยู่ไหน
Ruk tur kao laeo dtem tee dtae jai tur la yoo nai
I was completely in love with you, but where was your heart?
มันเจ็บลึกๆที่ใจได้ยินเธอรักใคร
Mun jep leuk leuk tee jai dai yin tur ruk krai
It hurts deeply to hear that you love someone else
เธอไม่เคยสนใจ ไม่เคยมีหัวใจให้กับฉันเลย
Tur mai koey son jai mai koey me ehua jai hai gup chun loey
That you never cared, that you never had feelings for me

(*)

แค่คนรู้จัก ไม่อยากได้ยินคำนี้
Kae kon roo jukmai yahk dai yin kum nee
Just an acquaintance, I don’t want to hear these words
รักเธอเข้าแล้วเต็มที่ แต่เธอไม่เคยสนใจ
Ruk tur kao laeo dtem tee dtae tur mai koey son jai
I was completely in love with you, but you never cared
แล้วสุดท้ายฉันเอง ก็คงไม่เหลือใคร
Laeo soot tai chun eng gor kong mai leua krai
Now, in the end, I don’t have anyone left
ก็เธอไม่มีหัวใจให้กับฉันเลย
Gor tur mai me ehua jai hai gup chun loey
You don’t have any feelings for me

ประโยคสุดท้าย ได้ฝากข้อความสำคัญ
Bprayohk soot tai dai fahk kor kwahm sumkun
Your final sentence left an important message

ถ้าอยากจะเป็นเพื่อนกัน ขอให้ฉันอภัยให้เธอ
Tah yahk ja bpen peuan gun kor hai chun apai hai tur
If I wanted to be friends, you asked me to forgive you
ถ้าไม่อย่างนั้น ให้ฉันเลิกโทรหาเธอ
Tah mai yahng nun hai chun lerk toh hah tur
If not, then you wanted me to stop calling you
และอย่ามาให้พบเจอ
Lae yah mah hai pob jur
And to not come to see you
บอกว่าเบอร์ของเธอให้ลบมันไป
Bauk wah bur kaung tur hai lop mun bpai
You told me to delete your number

อยากบอกว่ามันเสียใจ จะลบได้ไงมันรักเธอ
Yahk bauk wah mun sia jai ja lop dai ngai mun ruk tur
I want to tell you that I’m sorry, but how can I delete it? I love you