ห้องเดิม

All posts tagged ห้องเดิม

Title: ห้องเดิม / Haung Derm (The Same Room)
English Title: “Us”
Artist: SloJoe
Album: [Single]
Year: 2020

ตื่นขึ้นมาในห้องเดิม
Dteun keun mah nai haung derm
I wake up in the same room
กับกลิ่นเดิม ๆ ที่ยังคุ้นเคย
Gup glin derm derm tee yung koon koey
With the same scent that’s still familiar
สมองมันคิดว่าเธอนั้นยังอยู่
Samaung mun kit wah tur nun yung yoo
My brain thinks you’re still here
อยู่ที่ตรงนี้ไม่เคยจางหาย
Yoo tee dtrong nee mai koey jahng hai
Right here, never fading away

กรอบรูป นาฬิกา ขวดน้ำหอมและแว่นตา
Graup roop nahligah kuat num haum lae wen dtah
The picture frame, the clock, the bottle of perfume, and your glasses
ปลอกหมอนที่เคยหนุน ตุ๊กตาที่เธอคุ้น วางที่เดิมไม่ไปไหน
Bplauk maun tee koey noon dtookadtah tee tur koon wahng tee derm mai bpai nai
The pillow case you once used and your familiar doll are still in the same place, they haven’t gone anywhere
ยิ่งฉันนั้นพยายาม จะลบจะลืมภาพนั้นเท่าไร
Ying chun nun payayahm ja lop ja leum pahp nun tao rai
The more I try to erase and forget those images
แต่ฉันก็คงจะทำได้ เพียงแค่หลอกตัวเองใช่ไหม
Dtae chun gor kong ja tum dai piang kae lauk dtua eng chai mai
All I can do is deceive myself, right?

(*) ยังคงคิดถึงเธอ แม้ว่าเรานั้นจาก กันไกลแสนไกล
Yung kong kit teung tur mae wah rao nun jahk gun glai saen glai
I still miss you, even though we’re separated far apart
ยังคงคิดถึงเสมอ แม้รู้ว่าเธอคงไม่คืนมา
Yung kong kit teung samur mae roo wah tur kong mai keun mah
I always think of you, even though you’re not coming back
แค่คิดถึงเธอก็สุขใจ ได้พบได้เจอในจินตนาการที่ แสนเลือนลาง
Kae kit teung tur gor sook jai dai pob dai jur nai jindtanahgahn tee saen leuan lahng
Just thinking about you makes me happy, I’ll see you in my faint imagination
ยังคงคิดถึงเธอ แม้ว่าเธอจะวาง
Yung kong kit teung tur mae wah tur ja wahng
I still miss you, even though you’ve put
ความรักเราทิ้งไว้แล้วจากไป
Kwahm ruk rao ting wai laeo jahk bpai
Our love away and left

กอดของเธอยังคุ้นเคย
Gaut kaung tur yung koon koey
Your embrace is still familiar
ไออุ่นที่มีไม่เคยจะหายไป
Ai oon tee mee mai koey ja hai bpai
The warmth it had will never fade away
ทุก ๆ เรื่องราวนั้นยังอยู่
Took took reuang rao nun yung yoo
Every memory still remains
อยู่ที่ตรงนี้ไม่เคย ไปไหน
Yoo tee dtrong nee mai koey bpai nai
Right here, never going anywhere

(*)

ห้องเดิมห้องนี้ยังรออยู่
Haung derm haung nee yung ror yoo
This same room is still waiting
ความรักของฉันก็ยังอยู่
Kwahm ruk kaung chun gor yung yoo
My love is still here
แต่วันนี้ที่มันไม่มีอยู่
Dtae wun nee tee mun mai mee yoo
But what’s not here today
คือความรักของเธอ
Keu kwahm ruk kaung tur
Is your love

ยังคงคิดถึงเธอ แม้ว่าเรานั้นจาก กันไกลแสนไกล
Yung kong kit teung tur mae wah rao nun jahk gun glai saen glai
I still miss you, even though we’re separated far apart
ยังคงคิดถึงเสมอ แม้รู้ว่าเธอคงไม่คืนมา
Yung kong kit teung samur mae roo wah tur kong mai keun mah
I always think of you, even though you’re not coming back
แค่คิดถึงเธอก็สุขใจ ได้พบได้เจอในจินตนาการที่ แสนเลือนลาง
Kae kit teung tur gor sook jai dai pob dai jur nai jindtanahgahn tee saen leuan lahng
Just thinking about you makes me happy, I’ll see you in my faint imagination
ยังคงคิดถึงเธอ แม้ว่าเธอจะวาง
Yung kong kit teung tur mae wah tur ja wahng
I still miss you, even though you’ve put
ความรักเราทิ้งไว้ตลอดไป
Kwahm ruk rao ting wai dtalaut bpai
Our love away forever

ตลอดไป…ตลอดไป…ตลอดไป
Dtalaut bpai dtalaut bpai dtalaut bpai
Forever…forever…forever

   

Producer : SloJoe
Melody : Nitiphoom Phookritsana
Lyrics : Nitiphoom Phookritsana , HACKR
Lyrics Adviser : Sutee Sangsareechon , Apicha Suksangpet