ห่วงยาง

All posts tagged ห่วงยาง

Title: ห่วงยาง / Huang Yahng (Innertube)
Artist: the Kastle
Album: [Single]
Year: 2021

ยิ่งลึกลงเท่าไร ขุดคุ้ยลงไปเท่าไร
Ying leuk long tao rai koot kooy long bpai tao rai
The deeper you go, however much you’ve exposed
ยิ่งค้นข้างในจิตใจ แต่หาเท่าไรไม่เจอคำตอบ
Ying kon kahng nai jit jai dtae hah tao rai mai jur kum dtaup
The more you search in your heart, you just can’t find the answer
กลับเจอคำถามที่มีตั้งมากมาย
Glup jur kum tahmt ee mee dtung mahk mai
You end up finding many questions

เธอก็คงสับสน และยากที่จะหลุดพ้น
Tur gor kong sup son lae yahk tee ja loot pon
You’re feeling mixed up, and it’s difficult to escape
กับหนทางที่มืดมน ที่หาเท่าไรไม่เจอทางออก
Gup hon tahng tee meut mon tee hah tao rai mai jur tahng auk
With a dark path that you can’t seem to find an exit to
อยู่ในวังวนต้องทนต้องทุกข์ใจ
Yoo nai wung won dtaung ton dtaung took jai
In a whirlpool, you must endure and suffer

(*) เห็นเธอจมอยู่กับคนรักเก่า
Hen tur jom yoo gup kwahm ruk gao
I see you sinking and drowning in past love
เรื่องของเขายังคอยฉุดเธอดิ่งลึกลงไป
Reuang kaung kao yun gkoy choot tur ding leuk long bpai
Memories of him still pull you down
เห็นแล้วฉันคงทำใจไม่ไหว
Hen laeo chun kong tum jai mai wai
I see you and I can’t take it
อยากจะปลอบใจ ให้เธอน่ะหายดี
Yahk ja bplaup jai hai tur na hai dee
I want to comfort you and make you better

(**) ขอเป็นห่วงยางนี้จะพาเธอลอยขึ้นมา
Kor bpen huang yahng nee ja pah tur loy keun mah
I want to be an innertube to float you up to the surface
ก็ไม่อยากเห็นเธอเสียน้ำตาอยู่มันร่ำไป
Gor mai yahk hen tur sia num dtah yoo mun rum bpai
I don’t want to see you keep losing tears
ให้ฉันเป็นห่วงยางนี้จะคอยดูแลห่วงใย
Hai chun bpen huang yahng nee ja koy doo lae huang yai
Let me be your innertube, I’ll look after and care for you
ถ้าเธอไม่เหลือคนที่เข้าใจยังมีฉันไง
Tah tur mai leua kon tee kao jai yung mee chun ngai
If you don’t have anyone else left who understands, you still have me
(ให้ฉันเป็นห่วงยาง)
(Hai chun bpen huang yahng)
(Let me be your innertube)

(***) ให้ฉันเป็นห่วงยางไงละ ฉันจะพาเธอลอยขึ้นมา
Hai chun bpen huang yahng ngai la chun ja pah tur loy keun mah
Let me be your innertube, I’ll float you up to the surface
ให้ฉันเป็นห่วงยางไงละ
Hai chun bpen huang yahng ngai la
Let me be your innertube

ถ้ามันมากไป ฉันขออภัย
Tah mun mahk bpai chun kor apai
If it’s too much, I apologize
ไม่ได้มีอะไร แค่อยากให้เธอปลอดภัย
Mai dai mee arai kae yahk hai tur bplaut pai
It’s nothing, I just want you to be safe
ท่ามกลางมรสุมที่โหมเข้าใส่
Tahm glahng monsoom tee moh kao sai
In the middle of an incoming monsoon
ห่วงยางมีรู ห่วงยูมีไอ ห่วงใยเธอไง อยากให้เธอรู้
Huang yahng mee roo huang yoo mee ai huang yai tur ngai yahk hai tur roo
This innertube has a space for you, I worry about you, I care about you, I want you to know
ว่ายูจะมี หนึ่งคนคนนี้ ดูแลอย่างดี อยู่ทุกนาที
Wah yoo ja mee enung kon kon neung doo lae yahng dee yoo took nahtee
That you have someone taking good care of you at all times

( *, **,**, *** )

   

EXECUTIVE SUPERVISOR : วุฒินันต์ ภิรมย์ภักดี
EXECUTIVE PRODUCER : คชภัค ผลธนโชติ
PRODUCER : คชภัค ผลธนโชติ & THE KASTLE
LYRICS : THE KASTLE
MELODY : THE KASTLE
ARRANGE : THE KASTLE
GUITAR : ธรรมธร มัคคสมัน
BASS : ภูริสร์ ขำพลับ
DRUM : บุญญฤทธิ์ ผ่องแสงแก้ว
MIX ENGINEER : ธรรมธร มัคคสมัน
MASTERING ENGINEER : ธรรมธร มัคคสมัน