หา

All posts tagged หา

Title: หา / Hah (Search)
Artist: Kob (กบ) Flat Boy and Chaba (ชบา)
Album: [Single]
Year: 2018

อย่าเห็นแก่ตัวแล้วหายไป โดย ไม่บอกอะไรเพราะคนที่ค้างคา ไม่ใช่คนที่จากไป
Yah hen gae dtua laeo hai bpai doy mai bauk arai pror kon tee kahng kah mai chai kon tee jahk bpai
Don’t be selfish and just disappear without telling anyone because the person remaining isn’t the one who left
ถ้ายังให้เกียรติกัน ช่วยบอกฉัน อะไรที่อยู่ในใจ เบื่อหน่าย อึดอัด ไม่ได้ดั่งใจ
Tah yung hai gian gun chuay bauk chun arai tee yoo nai jai beua nai eut ut mai dai dung jai
If you’d still give me the honor, please tell me whatever’s in your heart, if you were weary, uncomfortable, or things aren’t as you had hoped
ความเงียบถ้าเปรียบเหมือนงานศิลป์
Kwahm ngiap tah bpriap meuan ngahn sin
If you compare silence with art
แต่นี่มันรักเรา และโทษทีฉันแม่งไม่อิน
Dtae nee mun ruk rao lae toht tee chun maeng mai in
But this is our love, and my punishment is so unfitting
เหตุผลคือสิ่งเดียวที่อยากได้ยิน
Het pon keu sing diao tee yahk dai yin
The reason is the one thing that I want to hear
แล้วจะบินหรือจะเดินก็เชิญไปตามต้องการ
Laeo ja bin reu ja dern gor chern bpai dtahm dtaung gahn
So if you want to fly or walk, you’re welcome to do whatever you desire

(*) รักที่เธอพูดตอนเราอยู่ด้วยกัน
Ruk tee tur poot dtaun rao yoo duay gun
The love you spoke of when we were together
ขอแลกคืนด้วยเหตุผลที่เลิกกับฉัน
Kor laek keun duay het pon tee lerk gup chun
I want to trade it for the reason you broke up with me

(**) ไม่ใช่ตอบกันอย่างนี้
Mai chai dtaup gun yahng nee
This isn’t an answer
ไม่ใช่ตอบด้วยการหายไป
Mai chai dtaup duay gahn hai bpai
Disappearing isn’t an answer
ที่เธอตอบกันอย่างนี้
Tee tur dtaup gun yahng nee
Answering like this
เป็นคำตอบไม่มีหัวใจ
Bpen kum dtaup mai mee hua jai
Is a heartless answer

หายไม่พูดจา จากไปไม่พูดลา
Hai mai poot jah jahk bpai mai poot lah
You disappeared without saying anything, you left without a good-bye
ลืมรักที่ให้มา จากไปง่ายเหมือนกระพริบตา
Leum ruk tee hai mah jahk bpai ngaimeuan gra prip dtah
You forgot about the love we shared, you left so easily in the blink of an eye
ลา ไม่บอก เธอแม่งโคตรกระจอก
Lah mai bauk tur maeng koht grajauk
You didn’t say good-bye, you’re so f*ck*ng lame
ที่บ้านไม่สอนรึไงจะมาจะไปยังไงอย่างน้อยต้องบอก
Tee bahn mai saun reu ngai ja mah ja bpai yung ngai yahng noy dtaung bauk
Did your family never teach you that when you’re coming or going, you should at least tell someone?
มีคำที่อยากตะคอกเผื่อเธอจะปวดใจ
Mee kum tee yahk dta kauk peua tur ja bpuat jai
There are some things I want to shout at you to break your heart
ตอนได้พูดมาก ตอนจากเสือกเป็นใบ้
Dtaun dai poot mahk dtaun jahk seuak bpen bai
When you said so much, when you had the audacity to become mute
ถ้าไม่มีปัญญารักษาใจใคร อย่าเข้ามา ทำให้คนเค้าต้องเสียใจ
Tah mai mee bpunyah ruk sah jai krai yah kao mah tum hai kon kao dtaung sia jai
If there is a higher power taking care of everyone’s hearts, don’t come and make them sad

(*, **)

ฉันทบทวนเรื่องราว ที่ผ่านกันมา
Chun top tuan reuang rao tee pahng un mah
I’ve reconsidered the matters of our past
แต่ไม่เคยเข้าใจซักครั้ง
Dtae mai koey kao jai suk krung
But I’ve never once understood
ฉันแค่อยากรับรู้ ฉันอยากฟังดู
Chun kae yahk rup roo chun yahk fung doo
I just want to know, I just want to hear
ในต้นเหตุที่ไปจากฉัน
Nai dton het tee bpai jahk chun
The reason that you left me

เศร้าเสียใจกว่าการที่เราเลิกกัน คือรักคนที่กระจอก ไม่กล้าบอกอะไรสักคำ
Sao sia jai gwah gahn tee rao lerk gun keu ruk kon tee grajauk mai glah bauk arai suk kum
What’s more upsetting than us breaking up is that I loved someone who was so lame, they didn’t dare say a word

   

คำร้อง-ทำนอง: ปณิธิ เลิศอุดมธนา
Rap: Kob Flat Boy
เรียบเรียง-โปรดิวเซอร์ : ณรงค์ เดชะ

   

I LOVE Chaba’s voice, and every time she has a new single, it never disappoints. I love the style of this song, I think her voice makes a nice contrast with Kob’s non-autotuned rapping, and I like the lyrics, relating to the growing problem these days of people just ghosting rather than talking things out or giving a proper break-up. Another excellent release for Chaba~