หาย

All posts tagged หาย

Title: หาย / Hai (Lost)
Artist: Chaba (ชบา)
Album: [Single]
Year: 2018

ฉันทำอะไรให้เธอเสียใจ
Chun tum arai hai tur sia jai
What did I do that made you sad?
ฉันทำอะไรที่มันพลาดไป เกินเธอจะทน
Chun tum arai tee mun plaht bpai gern tur ja ton
What did I that screwed things up too much for you to bear?
ฉันพูดอะไรให้เธอร้อนใจ
Chun poot arai hai tur raun jai
What did I say that made you impatient?
ฉันพูดอะไรที่มันพาดพิง เรื่องเธอกับใคร
Chun poot arai tee mun paht ping reuang tur gup krai
What did I say that referred to you and someone else?

(*) มันต้องมีเหตุผล ที่รักมันตาย
Mun dtaung mee het pon tee ruk mun dtai
There must be a reason that our love has died
เธอช่วยอธิบาย ให้ฉันเข้าใจ ว่าเพราะทำไม
Tur chuay attibai hai chun kao jai wah pror tummai
Please explain and make me understand why

(**) ไม่ใช่ตอบกันอย่างนี้
Mai chai dtaup gun yahng nee
This isn’t the way to answer me
ไม่ใช่ตอบด้วยการหายไป
Mai chai dtaup duay gahn hai bpai
You don’t answer by disappearing
ที่เธอตอบกันอย่างนี้
Tee tur dtaup gun yahng nee
You answering me like this
เป็นคำตอบไม่มีหัวใจ
Bpen kum dtaup mai mee hua jai
Is a heartless answer

ฉันทำอะไรให้เธอเสียใจ
Chun tum arai hai tur sia jai
What did I do that made you sad?
ไม่รู้ทำไมระหว่างสองเรา ถึงต้องห่างไกล
Mai roo tummai rawahng saung rao teung dtaung hahng glai
I don’t know why a distance has grown between us
หรือมีวันนึงเธอไปพบใคร
Reu mee wun neung tur bpai pob krai
Or was there a day that you met someone else?
เขาทำให้ใจที่เคยมั่นคง เริ่มจะเปลี่ยนไป
Kao tum hai jai tee koey mun kong rerm ja bplian bpai
She made your heart that was once steadfast start to change

(*,**)

ฉันทบทวนเรื่องราว ที่ผ่านกันมา
Chun top tuan reuang rao tee pahn gun mah
I’ve reconsidered our past
แต่ไม่เคยเข้าใจซักครั้ง
Dtae mai koey kao jai suk krung
But I’ve never once understood it
ฉันแค่อยากรับรู้ ฉันอยากฟังดู
Chun kae yahk rup roo chun yahk fung doo
I just want to know, I want to hear
ในต้นเหตุที่ไปจากฉัน
Nai dton het tee bpai jahk chun
The reason for you leaving me

(**,**)

ฉันทำอะไรให้เธอเสียใจ
Chun tum arai hai tur sia jai
What did I do that made you sad?

   

คำร้อง-ทำนอง: ปณิธิ เลิศอุดมธนา
เรียบเรียง-โปรดิวเซอร์ : ณรงค์ เดชะ

   

I am so happy to see Chaba active again! I just love her voice so much~