หากโลกนี้ไม่มีความรัก

All posts tagged หากโลกนี้ไม่มีความรัก

Title: หากโลกนี้ไม่มีความรัก / Hahk Lohk Nee Mai Mee Kwahm Ruk (If This World Didn’t Have Love)
Artist: Lomosonic and Pod Thanachai (ธนชัย อุชชิน)
Album: Anti Gravity
Year: 2017

ฉันยังยืนตรงนี้ ที่เคยมีเธอ..กับรอยยิ้มที่ช่างงดงาม
Chun yung yeun dtrong nee tee koey mee tur gup roy yim tee chahng ngot ngahm
I’m still standing right here where I once had you and your beautiful smile
ภาพในวันสุดท้ายที่เคยมีเรา คงไม่มีอีกแล้ว
Pahp nai wun soot tai tee koey mee rao kong mai mee eek laeo
The image of the final day that we once had each other, we don’t anymore

(*) หากโลกนี้ไม่มีความรักคงดี
Hahk lohk nee mai mee kwahm ruk kong dee
It would be nice if this world didn’t have love
ฉันจะได้ไม่ต้องคิดถึงใครสักคน
Chun ja dai mai dtaung kit teung krai suk kon
I wouldn’t have to miss anyone
ที่เดินจากไป และต้องเสียใจ
Tee dern jahk bpai lae dtaung sia jai
Who left me, and I wouldn’t have to be sad

วันที่เธอทรมาน เหมือนทำธีสิสปีสุดท้าย ที่ใช้เวลาแสนเนิ่นนาน
Wun tee tur toramahn meuan tum tee sit bpee soot tai tee chai welah saen nern nahn
When you’re tortured like you’re writing your final thesis that you’ve spent so much time on
น้ำตาอาจมีรสชาติขมผสมความหวานของน้ำตาล
Num dtah aht mee rot chaht kom pasom kwahm wan kaung num dtahn
Tears might have a salty flavor mixed with the sweetness of sugar
เมื่อเจ็บจึงจะเข้าใจ
Meua jep jeung ja kao jai
When you’re hurt, you’ll understand
เพราะคำว่ารักคือความรู้สึกที่เกิดมาคู่กับหัวใจ
Pror kum wah ruk keu kwahm roo seuk tee gert mah koo gup hua jai
Because love is a feeling that’s created to go with heart
วันนี้เธอคงจะตาสว่างในวันที่ฟ้ายังห่างไกล
Wun nee tur kong ja dtah sawahng nai wun tee fah yung hahng glai
Today you’re probably staring in wonder while the sky is still far off
วันและคืนที่ผ่านพ้นไป
Wun lae keun tee pahn pon bpai
The days and nights that have passed
มันอาจจะทำให้เธอเสียใจ แต่มันไม่อาจหยุดลมหายใจ
Mun aht ja tum hai tur sia jai dtae mun mai aht yoot lom hai jai
Might make you sad, but it won’t stop your breathing
มันคือคำว่ารัก
Mun keu kum wah ruk
It’s love

(**) หากโลกนี้ มีแต่ความรักคงดี
Hahk lohk nee mee dtae kwahm ruk kong dee
It would be nice if this world only had love
เพราะให้เราได้รู้และรักใครสักคน แม้จะผิดหวัง จนต้องเข้าใจ
Pror hai rao dai roo ale ruk krai suk kon mae ja pit wung jon dtaung kao jai
Because it would make us able to know and love someone, even if we’re disappointed, until we undersood

(*,**)

   

คำร้อง Lomosonic, ธนชัย อุชชิน, ฟักกลิ้ง ฮีโร่
ทำนอง/ เรียบเรียง Lomosonic
PRODUCER: Deawtortion / Lomosonic
Mix Down: Deawtortion
Recording: Climax Media Co.,Ltd. / Grand’s Studio / Sexy Pink