หวัง

All posts tagged หวัง

Title: หวัง / Wung (Hope)
Artist: Rose Sirinthip (โรส ศิรินทิพย์)
Album: OST บังเอิญรักLoveByChance
Year: 2018

กี่เช้า กี่หนาว
Gee chao gee nao
However many mornings, however cold it gets
เรื่องราวยังคงวนเวียนอยู่อย่างนี้
Reuang rao yun gkong won wian yoo yahng nee
The stories still circulate like this
กี่ฝน พ้นไป
Gee fon pon bpai
However much rain, however long ago it passed
นานเท่าไร ไม่เคยมีใครอยู่ตรงนี้
Nahn tao rai mai koey mee krai yoo dtrong nee
I’ve never had anyone right here

(*) มีเพียงเรา กับความเหงาใจ
Mee piang rao gup kwahm ngao jai
There’s only me and my lonely heart
จะมีวันใด ได้พบเธอ
Ja mee wun dai dai pob tur
Will there be a day that I meet you?
ขอเพียงสักนาที
Kor piang suk nahtee
I just ask for a minute
ให้ฉันได้เจอะเจอคนที่รอ คนนั้น
Hai chun dai jur jur kon tee ror kon nun
Let me be able to meet the person I’ve been waiting for

(**) ก็ยังคงหวัง ทั้งๆ ที่รู้ว่าไม่มีหวัง
Gor yung kong wung tung tung tee roo wah mai mee wung
I still hope, even though I know it’s hopeless
ก็ยังคงหวัง และยังรอคอยให้เวลา
Gor yung kong wung lae yung ror koy hai welah
I still hope and still wait for long period
แสนนานของค่ำคืน พ้นผ่าน แม้ทรมาน
Saen nahn kaung kum keun pon pahn mae toramahn
Of night to pass by, even though it’s torture
อาจจะนานจนดวงดาวลบเลือนหายไป
Aht ja nahn jon duang dao lop leuan hai bpai
It might be a long time until the stars fade away
ก็ยังจะหวังทั้งๆ ที่รู้ว่าต้องผิดหวัง
Gor yung ja wung tung tung tee roo wah dtaung pit wung
But I still hope, even though I know I’ll be disappointed
ก็ยังจะหวังในการรอคอยที่เลื่อนลอย
Gor yung ja wung nai gahn ror koy tee leuan loy
I still hope in my uncertain wait
ขอเพียงแค่หนึ่งครั้ง แค่ครั้งเดียว
Kor piang kae neung krung kae krung diao
I just one one time, just once
เพียงเสี้ยวหนึ่งของนาที
Piang siao neung kaung nahtee
Only for a fraction of a minute
ให้คนๆ นี้ ไม่ต้องเหงาใจ
Hai kon kon nee mai dtaung ngao jai
Let me not have to be lonely

ก็ไม่รู้ ว่าเมื่อไร
Gor mai roo wah meua rai
I don’t know how long
ที่ใจจะยังเดียวดายอยู่อย่างนี้
Tee jai ja yung diao dai yoo yahng nee
My heart will still be alone like this
อยากพ้น ไปสักที
Yahk pon bpai suk tee
I want to get over this
ขอแค่มี ใครที่ใจเฝ้าตามหา
Kor kae mee krai tee jai fao dtahm hah
I just want to have the someone whom my heart has been searching for

(*,**)

ได้แต่ภาวนาเรื่อยไป
Dai dtae pahwanah reuay bpai
I can only keep praying
ด้วยใจที่เพ้อ กับสิ่งที่ฝัน
Duay jai tee pur gup sing tee fun
With a heart that’s crazy over the things I dream of
จะรอคอยฟ้าของวันใหม่
Ja ror koy fah kaung wun mai
I’ll wait for the sky of a new day
ที่ได้เจอกับเธอ
Tee dai jur gup tur
When I’ll be able to meet you

(**)