หวังใจ (ไว้ให้เธอโสด)

All posts tagged หวังใจ (ไว้ให้เธอโสด)

Title: หวังใจ (ไว้ให้เธอโสด) / Wung Jai (Wai Hai Tur Soht) [I Hope (You’re Single)]
Artist: Mook Worranit (มุก วรนิษฐ์)
Album: OST บ้านสาวโสด / Bahn Sao Soht
Year: 2020

อยากเจอคนที่คิดว่าจริงใจ อยากเจอสักคนเข้ามาค้นข้างในใจ
Yahk jur kon tee kit wah jing jai yahk jur suk kon kao mah kon kahng nai jai
I want to find someone who thinks they’re trustworthy, I want to find someone to search in their heart
ไปทางไหนดี ไม่เจอสักที ไม่เคยเจอสักคน คนที่เค้านั้นโดนใจ
Bpai tahng nai dee mai jur suk tee mai koey jur suk kon kon tee kao nun dohn jai
Where should I go? I haven’t found anyone, I’ve never met anyone, anyone who strikes my fancy

พอเจอคนที่คิดว่าตรงใจ ก็ไปไม่เป็นจะให้ฉันต้องทำไง
Por jur kon tee kit wah dtrong jai gor bpai mai bpen ja hai chun dtaung tum ngai
As soon as I meet someone whom I think is a good match, we’re not, what must I do?
แกล้งไปถามทาง ก็ดูเล่นใหญ่ ก็ไม่รู้ว่าเธอมีเจ้าของหรือยังไง
Glaeng bpai tahm tahng gor doo len yai gor mai roo wah tur mee jao kaung reu yung ngai
I pretend to ask for directions, it seems like a big gamble, but I don’t know if you belong to someone else or what

(*) ข้างเธอก็ยังดูว่างหนิ ยังไม่มีเจ้าของใช่มั้ย
Kahng tur gor yung doo wahng ni yung mai mee jao kaung chai mai
The space beside you still seems empty, you don’t already belong to someone else, right?
แกล้งมองเพื่อให้เธอสนใจ เธอเองก็ไม่รู้ตัวสักที
Glaeng maung peua hai tur son jai tur eng gor mai roo dtua suk tee
I teasingly look to make you interested, you’re completely oblivious

(**) ก็ได้แต่แอบๆ หวังใจไว้ให้เธอโสด หวังใจไว้ให้เธอโสด
Gor dai dtae aep aep wung jai wai hai tur soht wung jai wai hai tur soht
I can only secretly hope that you’re single, hope that you’re single
ต้องมีสักที ต้องมีวิธี ให้เธอบอกคำว่ารัก
Dtaung mee suk tee dtaung mee witee hai tur bauk kum wah ruk
There must eventually, must be a way for you to tell me you love me
หวังใจไว้ให้เธอโสด โปรดมองตรงนี้
Wung jai wai hai tur soht bproht maung dtrong nee
I hope you’re single, please look right here
ยังมีคนอยู่ทางนี้นะเธอ ฉันว่างอยู่
Yung mee kon yoo tahng nee na tur chun wahng yoo
There’s still someone right this way, I’m available

ก็ฉันยังโสดอยู่อ่าดิ ขอพูดแบบไม่อาย ฉันนั้นชอบเธอน่ะสิ
Gor chun yung soht yoo ah di kor poot baep mai ai chun nun chaup tur na si
I’m still single, I want to say unashamedly that I like you
ก็หน้าเธอเหมือนเนื้อคู่ฉันอ่าดิ ปล่อยให้เธอหลุดมือก็เสียดายตายน่ะสิ
Gor nah tur meuan neua koo chun ah di bploy hai tur loot meu gor sia dai dtai na si
You look like my soulmate, I would just die if I let you slip away

(*,**,**)

แค่อยากจะเป็นแฟนให้เธอ เท่านั้นเอง
Kae yahk ja bpen faen hai tur tao nun eng
I just want to be your girlfriend, that’s all

   

เนื้อร้อง : Nixxi.P Pakwalan
ทำนอง / เรียบเรียง : ดอดจ์ มุขพล จันทรวงศ์ ( DodgeVader )

   

Cute and catchy, and not the same usual regurgitated lyrics~ This is the best OST I’ve heard in a long time haha