หลุมรัก

All posts tagged หลุมรัก

Title: หลุมรัก / Loom Ruk (Pit of Love)
Artist: Instinct
Album: [Single]
Year: 2016

ต้องเจอต้องเจ็บต้องจำต้องทน เผชิญเวียนวนบนทางแสนไกล
Dtaung jur dtaung jep dtaung jum dtaung ton pachern wian won bon tahng saen glai
I must face it, I must hurt, I must remember it, I must endure it, braving circling around on a very long path
แค่ตกหลุมรักที่มันไม่ใช่ ไม่ต้องไปเสียเวลา
Kae dtok loom ruk tee mun mai chai mai dtaung bpai sia welah
I just fell in love with someone who wasn’t the one, there’s no need to waste time
ยิ่งอยู่ต่อไปก็ยิ่งมืดหม่น ดำดิ่งจนเกือบจะจมน้ำตา
Ying yoo dtor bpai gor ying meut mon dum ding jon geuap ja jom num dtah
The more I live, the darker things get, getting so black, I’m nearly drowning in tears
ไม่ขอให้ใครมาเขียนโชคชะตา ต้องรีบออกมาเสียที
Mai kor hai krai mah kian chohk chadtah dtaung reep auk mah sia tee
I’m not asking for anyone to write my destiny, I need to hurry up and get out

เหม่อมองขึ้นไปยังคงมีแสงส่องมาจากเบื้องบ­น แล้วยังต้องกังวลอะไร
Mur maung keun bpai yung kong mee saeng saung mah jahk beuang bon laeo yung dtaung gung won arai
Staring up, there’s still a light shining from above, what’s there to still worry about?

(*) ถ้าหากว่ารักมันทำให้ใจต้องเจ็บ ก็ทิ้งมันไปตามหารักใหม่
Tah hahk wah ruk mun tum hai jai dtaung jep gor ting mun bpai dtahm hah ruk mai
If love breaks your heart, throw it away and find a new love
แค่อีกแผลที่ตรงหัวใจ ไม่เป็นไร เจ็บเท่าไรเท่ากัน
Kae eek plae tee dtrong hua jai mai bpen rai jep tao rai tao gun
It’s just another scar on your heart, it’s okay, however much it hurts, that’s it
ฝืนและทนไปเพื่ออะไร ชีวิตต้องไม่จมในนั้น
Feun lae ton bpai peua arai cheewit dtaung mai jom nai nun
Why force and endure it? Life must not sink in that
และสักวันคงได้เจอกับหลุมรักที่สร้างมา ไว้เพื่อเราเท่านั้น
Lae suk wun kong dai jur gup loom ruk tee sahng mah wai peua rao tao nun
And one day, we’ll find love’s hole that was created only for us

ต้องเจ็บต้องช้ำกับรักทุกคน ผลัดเปลี่ยนเวียนวนไม่รู้เท่าไร
Dtaung jep dtaung chum gup ruk took kon plut bplian wian won mai roo tao rai
Everyone must hurt, not knowing how many alternations life will take
ให้มันเข้าชนจนแกร่งหัวใจ แล้วเดินต่อไปไม่ต้องหวั่น
Hai mun kao chon jon graeng hua jai laeo dern dtor bpai mai dtaung wun
Let it hit you until it strengthens your heart, and move on, unshaken

อย่ากลัวถ้ามันยังคงมีแสงส่องมาจากเบื้องบ­น ชีวิตต้องผจญอีกไกล
Yah glua tah mun yung kon gmee saeng saung mah jahk beuang bon cheewit dtaung pachern eek glai
Don’t be scared, if there’s still a light shining from above, life must face a little more

(*)

อย่ากลัวถ้ามันยังคงมีแสงส่องมาจากเบื้อง­บน แล้วยังต้องกังวลอะไร
Yah glua tah mun yung kon gmee saeng saung mah jahk beuang bon laeo yung dtaung gungwon arai
Don’t be scared, if there’s still a light shining from above, what’s there to still worry about?

(*)

และสักวันคงได้เจอกับหลุมรักที่มันสร้างไว­้ ให้เราเท่านั้น
Lae suk wun kong dai jur gup loom ruk tee sahng wai hai rao tao nun
And one day, we’ll find love’s hole that was created only for us

   
เนื้อร้อง : ปรียวิศว์ นิลจุลกะ
ทำนอง / เรียบเรียง : อนุกานต์ จันทร์อุไร

   
I don’t know, I still can’t shake the bad first impression Instinct left on me, though it’s undeniable that they definitely have improved since I first saw them in concert about ten years ago. I do like the positive message in this song, and the music video fits it nicely. I really do want to like this song… I also miss the keyboardist’s long, pretty hair.

Title: หลุมรัก / Loom Ruk (Love Hole)
Artist: Korrapin
Album: Korrapin
Year: 1999

I can’t speak, I don’t know what’s wrong
I can’t speak, I was shocked when I realized it
I don’t know how to move forward, when was I so negligent?
I wasn’t careful when I was walking and really fell into your heart

(*) I’ve already fallen into your love hole that you dug waiting for someone to fall
I’ve already fallen in and can’t climb out
I’ve fallen in deep, I don’t know how deep, I don’t know what to do
I’ll probably have to let you take care of me forever

(**) We were just close and I thought we were friends
We were just close, I didn’t think I loved you
How could I have been so careless with you? When did I fall in love with you?
I nearly fainted when I found I was standing in your heart

(*,**)

How could I have been so careless with you? When did I fall in love with you?
I can’t speak when I’ve really fallen in love with you