หลอกเก่ง

All posts tagged หลอกเก่ง

Title: หลอกเก่ง / Lauk Geng (Good at Deceiving)
Artist: Chaba (ชบา) ft. Kob Flat Boy and Bank Smith
Album: [Single]
Year: 2019

(*) รักแท้เหมือนผี รู้ว่ามี แต่ก็ไม่เคยเจอ
Ruk tae meuan pee roo wah mee dtae gor mai koey jur
True love is like a ghost, I know it exists, but I’ve never found it
รักแท้ก็เหมือนเจอผี ถ้าผีไม่มีเราก็ไม่ได้เจอ
Ruk tae gor meuan jur pee tah pee mai mee rao gor mai dai jur
True love is like finding a ghost, if ghosts don’t exist, we’ll never find it

ดูทรงคงโดนผู้ชายหลอกบ่อย
Doo song kong dohn poo chai lauk boy
It seems like you’ve been deceived by men often
เหมือนจะรักแล้วก็หายอันนี้เค้าเรียกหลอกอ่อย
Meuan ja ruk laeo gor hai un nee kao riak lauk oy
It’s like they love you, then they disappear, this is what they call getting tricked
หลอกแดกอันนี้แนะนำให้โดดต่อย
Lauk daek un nee nae num hai doht dtoy
For this trick, I’d advise you to jump and attack
ถ้าทะลึ่งผีทะเลก็น่าจะโดนตบหน่อย
Tah taleung pee talay gor nah ja dohn dtop noy
If a ghost springs up from the sea, you should knock them back

ผู้ชาย ไม่ใช่ผี แต่ก็หลอก ได้น้า
Poo chai mai chai pee dtae gor lauk dai nah
Men aren’t ghosts, but they can deceive
ผู้ชาย บางคน หลอกเก่งกว่าผีอีกจ้า
Poo chai bahng kon lauk geng gwah pee eek jah
Some men are better at deceiving than ghosts
ถ้าเจอแบบนี้อย่าเผลอใจเชียวนา
Tah jur baep nee yah plur jai chiao nah
If you meet one like this, don’t be careless
เตือนไว้เลย เตือนไว้เลย
Dteuan wai loey dteuan wai loey
I’m warning you, I’m warning you

มันจะมาเป็นเงาๆ ทำให้เราไม่แน่ใจ
Mun ja mah bpen ngao ngao tum hai rao mai nae jai
They’ll come up in a blur, making us uncertain
เหมือนจะใช่แต่ก็ไม่ เอ๊ะยังไง แว็บมาแว็บไป
Meuan ja chai dtae gor mai eh yung ngai waep mah waep bpai
It’s like they’re the one, but they’re not, eh, what the heck? One moment they come, the next they go
เอ๊ะยังไง เหมือนจะรัก แต่สุดท้าย เอ้าหลอก (หลอกเก่ง)
Eh yung ngai meuan ja ruk dtae soot tai ao lauk (lauk geng)
Eh, what the heck? It’s like they love you, but in the end, ohh, it was a trick (they’re good at deceiving)

ที่ผีหลอกคือเค้ามาขอส่วนบุญ
Tee pee lauk keu kao mah kor suan boon
When ghosts deceive us, it’s to ask for merit
แต่ผู้ชายที่มาหลอกนี่หวังขโมยใจคุณ
Dtae poo chai tee mah lauk nee wung kamoy jai koon
But men who deceive do it in hopes to steal your heart
แล้วอย่างนี้ใครน่ากลัวกว่าว้า
Laeo yahng nee krai nah glua gwah wah
So in this case, who’s scarier?
ผีเหรอ หึ ผู้ชายจ้า
Pee ror heu poo chai jah
Ghosts? Psh, no, men

(*)

เธอหลอกว่าเธอจะรัก แล้วก็จากไป
Tur lauk wah tur ja ruk laeo gor jahk bpai
You deceived me into thinking that you’d love me, then you left
แล้วรักแท้ที่ฝัน ฉันจะได้เจอมันไหม
Laeo ruk t ae tee fun chun ja dai jur mun mai
So will I be able to find the true love of my dreams?
ไป ไป ปะปะ ไปไป ถ้าไม่มีใจ
Bpai bpai bpa bpa bpai bpai tah mai mee jai
Go, go, g-g-go, go if you don’t have feelings for me
หลอกกันอย่างงี้ ขอให้เวรกรรมตามทันให้หมด
Lauk gun yahng ngee kor hai wen gum dtahm tun hai mot
Deceiving me like this, I hope karma follows you till the end
ทำยังไงดี ทำยังไงดี ทำยังไงดี ทำยังไงดี
Tum yung ngai dee tum yung ngai dee tum yung ngai dee tum yung ngai dee
What should I do? What should I do? What should I do? What should I do?
ไล่มันไปที พวกผู้ชายเจ้าชู้ ไล่มันไปที
Lai mun bpai tee puak poo chai jao choo lai mun bpai tee
Get rid of them, all the playboy men, get rid of them
รักดีๆ ฉันอยู่ตรงนี้ เมื่อไหร่จะมาสักที
Ruk dee dee chun yoo dtrong nee meua rai ja mah suk tee
Good love, I’m right here, when will you finally come?
ถ้ามาช้าจะไม่รักใครแล้วน้า รักจริงอย่าลีลา Can you feel me
Tah mah chah ja mai ruk krai laeo nah ruk jing yah lee lah can you feel me
If you come slowly, I won’t love anyone, true love, don’t dilly-dally, can you feel me?

(*)

ผีรักทุกวินาเธอ เผลอรักทุกวินาที
Pee ruk took winah tur plur ruk took winahtee
Ghosts love everything about you, carelessly loving every second
ผีรักเธอมาเป็นเปอ เผลอรักเธอมาเป็นปี
Pee ruk tur mah bpen bpur plur ruk tur mah bpen bpee
Ghosts love you 100%, carelessly loving you for years
ผีไม่มัว (ผีไรว้า) ก็ผีไม่มัว (ผีไรว้า) ก็ผีไม่มัว ผัวไม่มีไงเล่า (ได้หรอ)
Pee mai mua (pee rai wah) gor pee mai mua (pee rai wah) gor pee mai mua pua mai mee ngai laeo (dai rur)
Don’t focus on ghosts (What ghost?) Don’t focus on ghosts (What ghost?) Don’t focus on ghosts, you don’t have a husband (okay?)

หลอกกินตับเค้าเรียกว่าผีในผับ
Lauk gun dtup kao riak wah pee nai pub
Tricking you into eating liver, they call that a ghost in the club
หลอกจับในแชทเค้าเรียกว่าผีมือถือ
Lauk jup nai chat kao riak wah pee meu teu
Deceptively grabbing you in a chat, they call that a phone ghost
มาหลอกให้รักอันนี้เค้าเรียกว่าผีอำ
Mah lauk hai ruk un nee kao riak wah pee ah
Tricking you into loving them, this is what they call a ghost
ทำให้เจ็บซ้ำๆ เค้าเรียกเจ้ากรรมนายเวร
Tum hai jep sum sum kao raik jao gum nai wen
Making you hurt over and over, they call this enemies from a past life

รักแท้นี่มันอยู่ที่ไหน เปิด GPS หน่อยได้ไหม
Ruk tae nee mun yoo tee nai bpert GPS noy dai mai
Where is this true love? Can I turn on the GPS?
แชร์โลมาก็ได้เดี๋ยวเดินไป แต่ค่าเสียเวลาคือต้องรักตลอดไป
Share loh mah gor dai diao dern bpai dtae kah sia welah keu dtaung ruk dtalaut bpai
Share your location and I’ll be right there, but the price of wasting my time is having to love me forever

(*,*)

   

คำร้อง: ชูขวัญ
Rap: KOB FLAT BOY
ทำนอง: ณรงค์ เดชะ
Arranged and Produced by ณรงค์ เดชะ

   

I LOVE this song. I love Chaba and her unique voice, and I think Kob Flat Boy is one of the few rising hiphop stars that I really like and who doesn’t completely repulse me. I’m not sure who Bank Smith is, but this mashup almost reminds me of a modern Bazoo~ I dig it a lot.